Úvod

<-  Pedagógovia - šk. rok 2005/2006

 

Titul

Priezvisko

Meno

Tiedny

Ďalšie funkcie

Mgr. Bačová Katarína 6.B  

Mgr.

Brťková

Katarína

6.A

redaktorka školského časopisu

Mgr.

Cerovská

Anna

5.A

 

Mgr.

Červeňová

Ľudmila

4.A

 

Mgr.

Haviar

Peter

9.B

 

Mgr.

Hlavčová

Eva

1.B

 

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

2.B

organizátor záujmovej činnosti

Mgr.

Húleková

Petra

8.B

 

Mgr.

Husár

Michal

-

riaditeľ

Mgr.

Húsenicová

Silvia

-

výchovná poradkyňa

Mgr.

Janičinová

Renáta

-

prevencie drog. závislostí

Mgr.

Klepáčová

Ľubomíra

-

zástupkyňa pre I. stupeň

 

Krajčiová

Zlatica

-

 

Mgr.

Labaj

Michal

5.B

 

Mgr.

Labayová

Alžbeta

-

zástupkyňa pre II. stupeň

Mgr.

Makovcová

Veronika

1.C

 

Mgr.

Malátková

Beata

9.C

koordinátorka projektu ŠPZ

Mgr.

Milrád

Anton

-

 

 

Mitašíková

Jana

ŠKD

vychovávateľka, ŠKD

Mgr.

Mudriková

Darina

9.A

 

Mgr.

Oberučová

Libuša

3.B

školský časopis

Mgr.

Olšavová

Ľuboslava

2.A

 

Mgr.

Palasthyová

Mária

7.B

 

 

Pavlíková

Zuzana

-

vychovávateľka, ŠKD

Mgr.

Pompurová

Alena

4.B

koordinátorka projektu ŠPZ

 

Pribulová

Gabriela

-

vychovávateľka, ŠKD

PaedDr.

Rošťáková

Dáša

7.A

 

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

3.A

 

 

Stanová

Anna

-

vychovávateľka, ŠKD

 

Staroňová

Anna

-

vychovávateľka, ŠKD

Mgr.

Turajová

Božena

8.A

 

Mgr.

Želúdek

Jozef

-

správca siete, lektor

Mgr.

Žudelová

Lucia

1.A