ÚvodO školePedagógoviaŽiaciKrúžkyŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety

Infovek

 

Projekt Infovek odštartoval ako iniciatíva nevládnej a neziskovej organizácie Asociácie projektu Infovek v roku 1999. Postupne získaval podporu nielen laickej a odbornej verejnosti, ale i parlamentu, ministra školstva a Vlády SR. Cieľom projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu na Slovensku pre život v informačnej spoločnosti 21. storočia tak, aby táto generácia bola konkurencieschopná na formujúcom sa globálnom trhu práce, predovšetkým v porovnaní so svojimi vrstovníkmi z krajín Európskej únie. Najvýznamnejším priestorom na prípravu je škola. Aby bola škola schopná zrealizovať túto náročnú úlohu, musí sa prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IKT) premeniť z tradičnej školy na modernú školu tretieho tisícročia.

Prínosy Infoveku v oblasti kvality

Projekt Infovek napomáha procesu informatizácie školstva, pripravuje „kritickú masu“ učiteľov s novými kompetenciami práce s IKT, vytvára nový digitálny obsah vzdelávania a umožňuje konkurencieschopnosť pre študentov na európskom trhu práce, vytvára podmienky pre zmenu tradičnej školy na modernú školu 3. tisícročia.

Spolupráca Asociácie projektu Infovek so spoločnosťou T-Com (v minulosti Slovenské telekomunikácie, a.s.), napomáha Infoveku v realizácií jeho cieľov, ktoré korešpondujú s akčným plánom eEurope+. Spoločným úsilím zameraným na implementáciu informačnej spoločnosti v Európe prispeje k znižovaniu zaostávania Slovenska v oblasti digitálnych technológií nielen za krajinami EÚ, ale i v rámci krajín V4.

<<< prevzaté zo stránky www.t-com.sk >>>

Späť na projekty