ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár

Správy


> Vyhodnocovacie správy

----------------------------------------------------------------------

Sociálne zariadenia v základnej škole vynovili
budúci stavbári

Zástupca riaditeľa Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši Ján Poliak to považuje za priam ideálny príklad vzájomne výhodnej spolupráce škôl.

Liptovský Mikuláš 18. júna (TASR) – Nevyhnutnú komplexnú rekonštrukciu sociálnych zariadení školského objektu v liptovskomikulášskej mestskej časti Demänová s celkovými nákladmi na úrovni 12.600 eur zrealizovali počas uplynulých piatich mesiacov v rámci odbornej praxe a záverečných skúšok budúci stavbári.

„Túto formu vzájomnej spolupráce medzi našimi školami sme využili už viackrát a opäť sme maximálne spokojní. Vyšlo nás to oveľa lacnejšie, ako keby sme si to objednali u nejakej stavebnej firmy. Pritom výsledok je skutočne profesionálny,“ uviedol pre TASR riaditeľ spomínanej základnej školy Juraj Chrapčiak.

Zástupca riaditeľa Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši Ján Poliak to považuje za priam ideálny príklad vzájomne výhodnej spolupráce škôl. „Aj nám táto nevšedná možnosť prišla veľmi vhod. Budúci operátori stavebnej výroby tu dokonca absolvovali hodnotenú praktickú časť záverečných skúšok,“ skonštatoval.

„Naši žiaci sa pod vedením majstrov odborného výcviku nezľakli tejto výzvy, s čistým svedomím ponesieme dlhodobú záruku za ich prácu. Keď nájdeme vhodný termín, sme pripravení takýmto spôsobom pomôcť aj ďalším školám v blízkom okolí. V prvom rade musí byť všestranná ochota a pochopenie,“ dodal Poliak.

Zdroj: TASR

Správy (04.03.2013)

Základná škola s materskou školou na Demänovskej ulici
má nové vedenie.

Ešte v septembri minulého roka došlo ku spojeniu Základnej školy (ZŠ) na Demänovskej ulici v Liptovskom Mikuláši so základnou a materskou školou v mestskej časti Demänová. Novovzniknutý subjekt má od 1. marca aj nové vedenie.
Na základe výberového konania sa riaditeľom Základnej školy s materskou školou na Demänovskej ulici stal Juraj Chrapčiak, ktorý na toto miesto prešiel z pozície vedúceho oddelenia vzdelávania, mládeže, športu
a kultúry na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši. Vo vedení školy vymenil dlhoročného riaditeľa Michala Husára, ktorému sa skončilo funkčné obdobie.
Nového riaditeľa čaká po netradičnom nástupe
v priebehu školského roka najprv audit a rýchle oboznámenie sa s chodom školy. „Chcel by som nájsť nové možnosti ako zatraktívniť obe školy, najmä tú
v Demänovej, zlepšiť informovanosť a propagáciu
o plánoch a aktivitách školy pred širokou verejnosťou
a v médiách,“ približuje svoje plány novopečený riaditeľ. Juraj Chrapčiak začínal v školstve v 90-tych rokoch ako pedagóg vysunutého pracoviska ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu v Iľanove.

Zdroj: mikulas.sk

Stretnutie riaditeľov škôl, ocenenie Michala Husára (video)

 

Tlačová správa (03.09.2012)
Nový školský rok s viac prvákmi i novými učebňami

     Primátor Alexander Slafkovský otvoril školský rok 2012/2013 v Základnej škole na Demänovskej ceste.
Pri tejto príležitosti si pozrel nové učebne v priestoroch nadstavby školskej jedálne. „Napriek problémom
s dodávateľmi je dielo dokončené a môže slúžiť,“ povedal. Investícia v hodnote asi milión eur bola krytá prevažne zo zdrojov Európskej únie.
     Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta začínajú nový školský rok s vyšším počtom prvákov ako vlani. Zapísaných bolo 285 detí, čo je viac o 24 prvákov,“ hovorí Juraj Chrapčiak, vedúci oddelenia vzdelávania, mládeže, športu a kultúry.
Celkovo by malo v novom školskom roku navštevovať mestské školy 2 440 žiakov, venovať by sa im mal približne rovnaký počet pedagógov ako vlani.
V Liptovskom Mikuláši pôsobí šesť plnohodnotne organizovaných základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a dve, ktorých zriaďovateľom sú cirkvi.

Čítajte viac tu...

 

Ruskí ministri školstva získavali skúsenosti

06.07.2011, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ.
     Dvadsiatka ministrov školstva republík Ruskej federácie a niekoľko vedeckých pracovníkov z oblasti pedagogiky absolvuje v týchto dňoch pobyt v regióne Liptova. Pri tejto príležitosti pre nich hostitelia pripravili na stredu 6. júla exkurziu po školských zariadeniach v Liptovskom Mikuláši. Ruskí hostia navštívili základnú školu na Demänovskej ceste, hotelovú akadémiu a Gymnázium M. M. Hodžu. Oboznámili sa s podmienkami, v ktorých je na Slovensku poskytované vzdelávanie.
     Popoludní prijal delegáciu aj primátor Alexander Slafkovský. Juraj Chrapčiak, vedúci oddelenia vzdelávania, mládeže, športu a kultúry, v krátkosti odprezentoval systém slovenského základného a stredného školstva. Stretnutie pokračovalo besedou s riaditeľmi školských zariadení v pôsobnosti mesta. V živej diskusii sa členovia ruskej delegácie zaujímali o podrobnosti práce pedagógov, školskú reformu, jej prínos i slabé stránky, kládli aj otázky týkajúce sa využívania zdrojov Európskej únie pri rozvoji školstva v meste.
     Na záver zástupca delegácie poďakoval za milé prijatie a získané cenné informácie. Primátor Alexander Slafkovský vyjadril nádej, že sa do nášho regiónu v budúcnosti členovia delegácie vrátia i s rodinami ako turisti.

Zdroj: www.mikulas.sk, Foto: B@D

Literárna Exkurzia v Dolnom Kubíne

Dňa 5.11.2010 sme v rámci literárnej exkurzie navštívili Jasenovú a Dolný Kubín, rodisko a miesto pôsobenia našich dvoch významných spisovateľov, Martina Kukučína a Pavla Országha Hviezdoslava.

Naša prvá zastávka bola v Jasenovej, v rodnom dome Martina Kukučína.

Martin Kukučín, vlastným menom Dr. Matej Bencúr (17.5.1860 – 21.5.1928, Pakrac, Chorvátsko) bol slovenský prozaik, dramatik a publicista. Bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského literárneho realizmu, zakladateľ modernej slovenskej prózy. Jeho významné diela sú napr.: Na hradskej ceste, Rysavá jalovica, Neprebudený, Keď báčik z Chochoľova umrie a mnohé iné.

Naša cesta pokračovala ďalej do Dolného Kubína, kde sme navštívili Múzeum Pavla Országha Hviezdoslava.

Pavol Országh Hviezdoslav (vlastným menom Pavol Országh) bol slovenský básnik, dramatik, spisovateľ, prekladateľ a právnik. Hviezdoslav je jedna z vedúcich osobností slovenskej literatúry a slovenskej kultúry na sklonku 19. a začiatku 20. storočia a radí sa k najvýznamnejším zjavom celej slovenskej literatúry. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria: Krvavé sonety, Hájnikova žena, Gábor Vlkolinský, Žalmy a hymny, Zuzanka Hraškovie a iné.

Posledným miestom, kam sme zavítali, bol cintorín v Dolnom Kubíne, kde je pochovaný P.O. Hviezdoslav a autor slovenskej hymny Janko Matuška. Na hroby sme položili kvety na znak našej úcty.

Po pekne strávenom dni, po získaní zaujímavých informácií o našich dvoch spisovateľoch, sme sa vybrali domov. Bola to naozaj veľmi pekná exkurzia, za ktorú našim pani učiteľkám ďakujeme.

Výhercovia cien Brejky súťaže (10/2010)

Kreditka č. 409994 - Hozlár Jakub, IX.B - Sada na kreslenie
Kreditka č. 409840 - Grieš Matúš, II.A - Brejky taštička na krk
Kreditka č. 410183 - Urbanová Patrícia, VIII.A - Brejky taštička na krk

Výhercom gratulujeme!

Viac informácií o súťaži nájdeš tu!

Otvorili nový školský rok

Liptovský Mikuláš 2. septembra – Školský rok 2010/2011 sa dnes začal aj v šiestich základných školách v Liptovskom Mikuláši, ktorých zriaďovateľom je tamojšia samospráva.
„V siedmej, v Základnej škole Márie Rázusovej Martákovej na sídlisku Nábrežie, sa školský rok začne v pondelok 6. septembra. Dôvodom sú práce na rekonštrukcii školy. Podobná situácia, kvôli rekonštrukciám alebo povodniam, je aj v ďalších bezmála deväťdesiatich školách na Slovensku,“ vysvetlil Peter Mačala, vedúci odboru školstva a mládeže Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
Nová školský rok otvárali na jednotlivých školách predstavitelia samosprávy – primátor Ján Blcháč, jeho zástupca Pavel Bobák, finančný a komunálny manažér Jaroslav Lehotský, prednosta Mestského úradu Rudolf Urbanovič, hlavný kontrolór Ján Bonko a poslanec mestského zastupiteľstva Vladimír Stankoviansky, ktorý je aj predsedom komisie školstva pri mestskom zastupiteľstve.
Hlavne veľa úspechov v školských laviciach a prváčikom čo najpríjemnejšie sa zoznamovanie so školským prostredím zaželal primátor Ján Blcháč žiakom na Základnej škole na Demänovskej ceste. Všetci prváci v školách, ktorých zriaďovateľom je mesto, navyše dostali od radnice milý darček – knihu Pipi Dlhá Pančucha.

Čítať celý článok. Zdroj: www.mikulas.sk

Brány škôl sa opäť otvorili

02.09.2010, Liptovský Mikuláš - A je to tu... Dvojmesačné letné prázdniny ubehli ako voda a školákom dnes ráno neostávalo nič iné, ako zvítať sa so svojimi spolužiakmi a učiteľmi.

2. september znamenal v Liptovskom Mikuláši začiatok školského roka pre približne 2520 žiakov. Krátko po 8. hodine ráno sa v areáli ZŠ na Demänovskej ceste stretlo okrem školákov, pedagogického zboru a rodičov aj niekoľko zástupcov mestskej samosprávy.

Po otvorení školského roka sa žiaci presunuli do tried, kde ich čakali organizačné pokyny od svojich učiteľov. Veľa úspechov prvákom poprial osobne v triedach okrem riaditeľa školy Michala Husára aj primátor Ján Blcháč. Ten deťom odovzdal darček v podobe knihy.

Čítať celý článok. Zdroj: TV Liptov

 

Odporúčame - www.goblmat.eu

Webová stránka www.goblmat.eu obsahuje kompletné učivo z matematiky pre základné školy od 5. po 9. ročník (a odpovedajúce ročníky osemročného gymnázia, teda od prímy po kvartu). Učivo je rozdelené do tematických celkov a tieto tematické celky sú ešte členené na podcelky. Tematické celky a podcelky začínajú teóriou (tematické celky teóriu neobsahujú len vtedy, ak teória pre daný konkrétny tematický celok alebo podcelok nie je obsiahnutá ani v učebných osnovách). Za týmto teoretickým úvodom k tematickému celku a podcelku sa nachádza väčšinou jeden ukážkový príklad (pri niektorých tematických celkoch a podcelkoch môže byť aj viac príkladov). Celé riešenie príkladu je vysvetlené postupne v krochoch (ku každému kroku riešenia existuje nápoveda, ktorú je možné si zobraziť).

Dôchodcovia sa už neboja sadnúť si k počítačom.

Do Základnej školy v Palúdzke nechodia iba deti, ale aj dôchodcovia. Učia sa v nej pracovať s počítačmi.

„Nemysleli sme si, že brány ZŠ na Demänovskej ceste budeme prechádzať aj inak ako starí rodičia, ktorí chodia po vyučovaní po svoje vnúčatá. Ale chceli sme udržať krok s dobou a naučiť sa pracovať s počítačmi, tak sme sa prihlásili na kurz výpočtovej techniky," prezradila vedúca klubu seniorov v Palúdzke Darina Beťková.

-> Čítať celý článok

Článok bol publikovaný dňa 12.01.2010 v týždenníku
MY Liptovské noviny.

 

Odporúčame - Nový multimediálny projekt "Ovce.sk"

 

Seriál vznikol z iniciatívy eSlovensko o.z. ako súčasť projektu Zodpovedne.sk. Cieľom rozprávok je šírenie osvety o rizikách internetu, mobilov a nových technológií. Pre nižšiu vekovú kategóriu detí chce seriál pôsobiť ako prevencia, mládeži nastavuje zrkadlo ich nevhodného správania sa na internete a dospelých divákov majú rozprávky poučiť a pobaviť.

OVCE.sk je nový slovenský animovaný seriál, ktorý sa vracia k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby pre deti a mládež. Prvé 4 pilotné časti mali premiéru 8. októbra 2009 a zaoberajú sa témami:

* Zatajovaný kamarát (Pedofília, grooming),
* Bez kožušteka (Zverejňovanie erotiky),
* Netancuj s vlkom (Zneužitie fotografií a videí),
* Biele ovce (Diskriminácia, rasizmus na internete)

V roku 2010 sa plánuje premiéra ďalších 8 pokračovaní seriálu. Spolu s rozprávkami vznikne aj rovnomenný internetový portál s množstvom poučného a zábavného obsahu pre najmenších OVCE.sk.

Viac sa dozvieš na stránke www.ovce.sk

 

BREJKY

 

Spoločnosť RAJO, a.s. sa rozhodla vstúpiť do školského mliečneho programu s cieľom pomôcť vytvoriť zdravé stravovacie návyky u detí.

Brejky je moderné a inovatívne riešenie školského mliečneho programu, ktoré pitie mlieka zatraktívni pre deti a zjednoduší jeho realizáciu.

Viac informácií nájdeš na stránke www.skolskemlieko.sk

 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: Radnica ocenila 19 pedagógov

Dátum: 27.03.2009 16:11 Autor: ILLA

Liptovský Mikuláš 27. marca (TASR) – Liptovskomikulášska radnica ocenila 19 pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov pamätnými listmi. Nominácia ocenených bola v kompetencii vedenia jednotlivých školských zariadení.
„Liptovský Mikuláš možno vzhľadom na štruktúru základných, stredných a vysokých škôl s pokojným svedomím nazvať študentským mestečkom. Na znak úcty sme si dovolili takýmto slávnostným spôsobom vzdať hold práci našich pedagógov aj napriek hospodárskej kríze, lebo učitelia si zaslúžia úctu v každej dobe,“ povedal TASR primátor Ján Blcháč.
„Takéto ocenenie je pre nás významným zadosťučinením. Určite by si ho zaslúžili všetci pedagógovia, ktorí učia srdcom. Slová uznania by im mali patriť každý deň,“ skonštatovala Ľubica Revajová, riaditeľka ZŠ na ulici Čs. brigády.
Najmladším oceneným bol Jozef Želúdek zo ZŠ na Demänovskej ceste. „Učiteľská robota sa nekončí tým, že zazvoní školský zvonec. Väčšinou je to práca aj na doma. Toto povolanie ma nesmierne baví. Nie je len o peniazoch, ako by snáď každý čakal,“ dodal 27-ročný učiteľ informatiky.

© TASR 2009 - Školská zóna

27.03.2009 - Ocenili pedagogických zástupcov škôl (www.liptmikulas.sk)

TIP nielen pre rodičov...


     Občianske združenie eSlovensko v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a so Slovenským výborom pre UNICEF pripravilo projekt zameraný na bezpečnejšie používanie internetu. Projekt získal finančnú podporu od Európskej komisie v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus.
     Vďaka tomuto projektu sa v najbližších dvoch rokoch dozvieme viac o antivíroch a rôznych technologických a softvérových riešeniach slúžiacich na zamedzenie prijímania obsahov, ktoré sú zastrašujúce, znevažujúce, obscénne, ohrozujúce súkromie, provokujúce etnickú, rasovú, náboženskú a inú nenávisť. Tiež sa naučíme rozlúštiť schémy internetových podvodov, odhaliť nepravých internetových kamarátov, hry podporujúce násilie, sexuálne odkazy, poučíme sa v poskytovaní osobných údajov.
     Klikaj aj ty www.zodpovedne.sk

Nastavujeme rodičovskú kontrolu vo Windows Vista
Používame účet s rodičovskou kontrolou - Windows Vista
Ako ochrániť deti pred nástrahami internetu

Nový cestný zákon 

Od. 1. februára nadobúda účinnosť
Zákon z 3. decembra 2008
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výber najdôležitejších zmien, ktoré prináša nový cestný zákon

 

RÝCHLOSŤ
- maximálna rýchlosť v obci sa zníži na 50 zo súčasných 60 kilometrov za hodinu.

POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV CESTNEJ PREMÁVKY
- vozidlá budú musieť svietiť počas celého roka, zatiaľ čo doposiaľ sa povinnosť vzťahovala na obdobie od 15. októbra do 15. marca.
- vodiči budú musieť jazdiť výlučne na zimných pneumatikách, ak na cestách bude súvislá vrstva snehu či námraza.
- cyklisti budú musieť jazdiť mimo obce po ceste s prilbou, pre cyklistov do 15 rokov bude táto povinnosť platiť aj v obci.
 

OSTATNÉ
- naďalej bude možné parkovať na chodníkoch, ale mal by na nich ostať voľný priestor široký 1,5 metra.

Presné znenie zákona: (www.zbierka.sk)

Na stránke www.becep.sk nájdete všetky dostupné informácie – stratégiu štátu v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, zákonné normy, štatistiky a mnoho zaujímavých informácií, nielen o represívnych, ale najmä o preventívnych prvkoch zabezpečujúcich BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY – CESTU PRE ŽIVOT na cestách Slovenskej republiky a v kontexte s EÚ aj na európskych cestách.

 

  EURO INFO TIP

Vyberáme eurokalkulačku do mobilu - porovnanie bezplatných aplikácií (mobilmania.sk)

Eurové mince

Eurové mince sú vydané v ôsmich nominálnych hodnotách (1 cent, 2 centy, 5 centov, 10 centov, 20 centov, 50 centov, 1 euro a 2 eurá). Spoločné strany mincí sú rovnaké a je na nich vyobrazená jedna z podôb mapy Európy, dvanásť hviezd z európskej vlajky, nominálna hodnota a názov menovej jednotky. Motívy na národné strany mincí si však každá krajina, ktorá vstúpila do eurozóny vybrala sama.

Máš už aj ty mincu niektorej z krajín Európskej únie? Spoznaj národné strany euromincí.

Časopis Primula

Časopis Primula stiahneš po kliknutí na tento odkaz, alebo na obrázok vyššie. Veľkosť časopisu je cca 6MB.

Pre zobrazenie časopisu potrebuješ mať nainštalovaný prehliadač pdf dokumentov.
Aktuálnu verziu nájdeš na stránkach: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Hugo prichádza...
(Občianske združenie TATRY, Hodina deťom)

Kliknutím na obrázky (náhľady) si môžeš pozrieť fotogalériu z návštevy Huga.

Volám sa HUGO. Toto meno mi dali, keď som sa v roku 2000 narodil (www.hodinadetom.sk) a hneď mi povedali: „Hugo môžeš sa hrať so všetkými deťmi, malými, veľkými, chorými, s deťmi inej pleti, no tvojou úlohou je im aj pomáhať.“ Mám síce len 8 rokov, ale zistil som, že veľa dospelých ľudí nevie či nechce triediť (separovať) odpad. A tento ich zlozvyk sa prenáša aj na nás – deti. Ja, Hugo, chcem krajinu s čistými riekami a potokmi, krajinu bez nelegálnych skládok odpadov, krajinu kde veľkí a malí spoločne zbierajú papier, sklo, kovy, plasty z ktorých sa vyrobia nové výrobky. Naučme sa to a naučme to aj iných.

 Pod spoločným sloganom „Separujte s Hugom alebo Neseparujte sa! Separujte s nami“, je realizácia osvetovo – propagačných, praktických a represívnych aktivít s vplyvom na verejnosť, ktorých výsledkom bude zvyšovanie miery separácie komunálnych odpadov v miestnych komunitách a environmentálne prijateľné nakladanie s nebezpečnými a objemnými odpadmi, predchádzanie vzniku nelegálnych skládok odpadov a odstraňovanie existujúcich, vytváranie neformálnych vzťahov medzi nositeľmi aktivít a štátnou správou, samosprávou, mimovládnymi organizáciami a pod.
 

Mladý cyklista

V krajskej súťaži "Mladý cyklista" naša škola získala
v zastúpení žiakov Zuzany Pavlíkovej (6.A), Natálie Vyhnalovaj (7.A) a Lukáša Kružliaka (7.A) prvé miesto.

Súťaž sa uskutočnila 13.10.2008 na dopravnom ihrisku Súkromnej základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina.

Fotogaléria

Súťažné disciplíny:

-  test z pravidiel cestnej premávky
-  jazda zručnosti
-  technická časť
-  poskytovanie prvej pomoci
-  výtvarná súťaž

Súťaž zabezpečili:

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina
Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline
Rescue systém Slovakia v Žiline

Výhercom gratulujeme!

 

Odporúčame...

Orange prináša jedinečnú formu vzdelávania žiakov základných a stredných škôl, prvú svojho druhu na Slovensku – internetovú školu www.oskole.sk. Internetová škola www.oskole.sk predstavuje vzdelávací portál s multimediálnym výkladom učiva II. stupňa základných škôl a stredných škôl (gymnázií), ktorý je plnohodnotnou učebnou pomôckou a okrem toho na jednom mieste prináša všetky informácie súvisiace so školou.

Internetovú školu www.oskole.sk pripravil Orange v spolupráci s desiatkami skúsených pedagógov, študentmi Vysokej školy múzických umení v Bratislave a mnohými ďalšími, ktorí na portáli spolupracovali. Obsahuje textový výklad učiva z učebných osnov II. stupňa základných a stredných škôl, respektíve gymnázií. Dopĺňajú ho stovky tzv. video lekcií. Video lekcie, ktoré exkluzívne pre internetovú školu www.oskole.sk vyrobili študenti Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v spolupráci s pedagógmi, predstavujú v slovenskom školstve úplnú novinku. Natočili ich skutoční učitelia, ktorí vysvetľujú učebnú látku a ktorí zároveň vytvorili ich osnovy pre jednotlivé predmety a ročníky. Žiaci tak budú mať odteraz možnosť pozrieť si výklad danej látky ešte raz, ak ju v škole dostatočne nepochopili, alebo ak počas vyučovania v škole chýbali.

(August 2008) Vieš o tom, že škola bola podporená Ministerstvom školstva SR a získala dotáciu na projekty "Ml@dý reportér" a "Do you spe@k English?"
V škole na základe projektu "Do you spe@k English?" vznikne nové moderné multimediálne jazykové laboratórium (každý žiak v učebni bude mať notebook s bezdrôtovým pripojením na internet).
Vďaka projektu "Ml@dý reportér" sa zmení bežný spôsob vyučovania na moderný a pútavý spôsob. Pomocou modernej techniky (notebookov, kamery, digitálneho fotoaparátu, tlačiarne, video-data projektora, interaktívnej tabule a pod.) budete vytvárať nové výučbové materiály, letáky, plagátiky, prezentácie, ktoré ti budú slúžiť pri získavaní a upevňovaní vedomostí.

Tetrapaková liga (pilotný ročník)

Cieľom „Tetrapakovej ligy“,  ktorú organizuje mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci s Verejnoprospešnými službami (VPS) – Liptovský Mikuláš a OZ TATRY je znižovať množstvo  viacvrstvových  kombinovaných obalov, z mlieka, džúsov a niektorých druhov vína, ukladaných  na skládku komunálnych odpadov vo Veternej Porube prípadne odhodených do voľnej prírody.
Tieto obaly vznikajú všade tam, kde sa pije mlieko, džúsy, čiže prakticky vo všetkých rodinách v našom meste, bytovke. Stačí ich iba pravidelne zbierať a takto sa zapojiť do triedenia odpadov. 
Súťaž je určená pre všetky základné v meste  Liptovský Mikuláš, v  ktorých zabezpečujú triedený zber VPS – Liptovský Mikuláš.
VPS – Liptovský Mikuláš poskytnú škole špeciálne vrecia určené k zhromažďovaniu viacvrstvových kombinovaných obalov. Zbierajú sa vymyté obaly,
najlepšie rozstrihnuté po dĺžke a ukladané na seba.

Termín trvania súťaže:  1.4.2008 – 27.11.2008
Odvoz obalov
: 26. – 27.6.2008, 26. – 27.8.2008
Vyhodnotenie
: december 2008

Čo z toho bude mať škola?
Okrem toho, že v školskom prostredí sa žiaci v praktickej forme oboznámia s triedením jednej zložky komunálneho odpadu, každá zúčastnená škola získa:
-          Finančnú odmenu za vyzbierané obaly.
-
          Diplom potvrdzujúci účasť v súťaži podpísaný primátorom mesta Liptovský Mikuláš Ing. Jánom Blcháčom, PhD.

Škola, ktorá vyzbiera najväčšie množstvo viacvrstvových kombinovaných obalov pripadajúcich na jedného žiaka, získa digitálny fotoaparát.
Upozorňujeme, že cieľom súťaže nie je zvýšiť spotrebu výrobkov balených v takýchto obaloch, cieľom je vyzbierať obaly, ktoré vznikajú pri tradičnom spotrebiteľskom správaní sa.

 

Oznam - Odstrihnite sa!

Dňa 10.01.2008 prebehlo nastavenie a konfigurácia dvoch AP zariadení (prístupových bodov) v pavilóne A a B základnej školy. Prostredníctvom AP zariadení sa bude možné pripojiť na počítačovú sieť (internet) pomocou bezdrôtovej technológie (Wi-Fi).
Vaše zariadenie však musí obsahovať tzv. Wi-Fi kartu (najmä notebooky, PDA, Smartphone) a byť schválené administrátorom siete.
Viac o technológii Wi-Fi a bezdrôtového pripojenia na internet sa dozvieš tu.
Mgr. Jozef Želúdek, správca siete

Vyhodnotenie kurzu "Základy práce s PC"

V spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš sa na našej škole konali (november až december 2007) kurzy základy práce s počítačom určené seniorom z mestskej časti Palúdzka a Bodice). Vyhodnotenie anonymného dotazníka nájdete tu.

03.09.2007 - Fico otvoril polyfunkčné ihrisko v Liptovskom Mikuláši

Liptovský Mikuláš 3. septembra (TASR) - Prvé polyfunkčné ihrisko na Slovensku otvoril dnes v Liptovskom Mikuláši predseda vlády SR Robert Fico.

"Stavali sme rôzne budovy fabrík, obchodných domov a pritom sme zabúdali na športoviská. Dokonca sme uzatvárali ihriská," povedal premiér. Podotkol, že je rád, že sa našli financie na nové športoviská, aby mali kde deti tráviť svoj voľný čas.

Nové športovisko vybudovali v areáli Základnej školy (ZŠ) na Demänovskej ceste v Liptovskom Mikuláši za 2,3 milióna Sk. Z nich milión korún venovala Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) s podporou rezervy vlády SR, ktorá poskytla 300.000 Sk. Zvyšok 1,3 milióna korún vynaložila liptovskomikulášska samospráva, povedal tamojší primátor Ján Blcháč.

Podľa slov vládneho splnomocnenca pre šport Dušana Galisa ihrisko s moderným vybavením má rozmery 33 x 18 metrov. Na Slovensku vybudujú v tomto roku s podporou Nadácie SPP 50 multifunkčných ihrísk, na ďalších 40 prispeje futbalový zväz. Žiadostí na ich výstavbu bolo celkom 350. Na budúci rok budú poskytnuté ďalšie financie na zriadenie uvedených športovísk, dodal Galis.

Slovenský premiér si po otvorení ihriska zahral na ňom futbal s nádejnými mladými liptovskomikulášskymi futbalistami zo Základnej školy v Okoličnom.

3. 9. 2007 16:03:00 | Copyright © TASR 2007

TA3 - Multifunkčné miniihrisko v Liptovskom Mikuláši
03.09.2007, 17:07

Žiakov v Liptovskom Mikuláši na začiatku školského roka potešilo nové multifunkčné mini-ihrisko. Umelý trávnik pri Základnej škole na Demänovskej ceste vybudovalo mesto s pomocou vlády a sponzorov. O takýto areál prejavilo záujem až 350 miest a obcí. Vo výstavbe ďalších sa má pokračovať aj naďalej.

3.09.2007 Góly - body - sekundy (5:00 min.)

Predseda vlády SR Robert Fico dnes, t.j. v pondelok 3. septembra 2007 v Liptovskom Mikuláši otvorí 1. viacúčelové športové ihrisko

Dnes, t. j. v pondelok 3. septembra 2007 o 11.00 hod. v priestoroch Základnej školy na Demänovskej ulici v Liptovskom Mikuláši otvorí predseda vlády SR Robert Fico
1. viacúčelové športové ihrisko v rámci projektu výstavby siete viacúčelových športových ihrísk, ktorý pripravila kancelária splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport.

Podpora výstavby viacúčelových ihrísk je projektom, ktorým vláda SR napĺňa Programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa zaviazala finančne podporovať mládežnícky šport na školách. Projekt do roku 2010 predpokladá výstavbu 300 až 400 športovísk na Slovensku. V tomto roku sa plánuje výstavba 50 ihrísk tam, kde je to najviac potrebné - najmä v areáli základných a stredných škôl.
* * * * *
Tlačový a informačný odbor ÚVSR. Dátum zverejnenia: 3. 9. 2007, 9:22

Správy samosprávy - 06.09.2007 Nové ihrisko

Premiér vlády SR Róbert Fico spolu s poslancom NR Dušanom Galisom a primátorom mesta Liptovský Mikuláš Jánom Blcháčom otvorili pre verejnosť 3. septembra t.r. v areáli Základnej školy na Demänovskej ceste prestrihnutím verejnosti nové multifunkčné miniihrisko. Slávnosti pri príležitosti otvorenia nového školského roka sa zúčastnili aj ďalší hostia.
Viacúčelové ihrisko s rozmermi 33 x 18 metrov postavili v krátkom čase Slovkorekt s.r.o. a Scansis Slovakia s.r.o.. Riaditeľ školy Michal Husár pri tejto príležitosti ocenil zodpovedný prístup realizátorov diela, ktoré slúži už teraz predovšetkým najmladšej generácii.
Vládny splnomocnenec pre mládež a šport Dušan Galis potvrdil, že sú pripravené dotácie na päťdesiat ihrísk, ktoré poskytla Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) s podporou rezervy predsedu vlády SR. Suma predstavuje päťdesiat miliónov: - Futbalový zväz prispeje na ďalších štyridsať ihrísk, uviedol D. Galis s dodatkom, že v tomto roku podporili až 90 ihrísk.
Komisia Nadácie SPP podľa Galisa koordinovala svoju činnosť pri prideľovaní dotácií so Slovenským futbalovým zväzom, aby sa nestalo, že niektorá obec získa dotáciu dvakrát: - Ide hlavne o to, aby deti mali ihriská. My sme vôbec nevedeli, kto je starostom akej obce, to sa tam vôbec nepreberalo, doplnil informáciu D. Galis. Komisia sa podľa neho snažila skôr rozdeliť dotácie čo najproporčnejšie medzi jednotlivé kraje. Vyšší podiel koaličných starostov medzi úspešnými projektmi súvisí s jednak s tým, že koalícia má celkovo viac starostov, ako opozícia a jednak s tým, že koaliční zástupcovia viac sledujú výroky premiéra, ktorý o projekte častejšie hovoril. Žiadostí bolo až 350. S výstavbou ďalších ihrísk sa počíta na budúci rok..

Správy samosprávy - 29.08.2007 Prvé na Slovensku

Multifunkčné ihrisko v areáli Základnej školy na Demänovskej ceste otvoria pre verejnosť 3.septembra t.r.. V tejto súvislosti kritizuje časť verejnosti prideľovanie dotácií ihrísk v obciach. Komisiu, ktorá rozhodovala o prideľovaní dotácií na výstavbu multifunkčných nezaujímalo z ktorej politickej strany je starosta. Podľa medializovanej informácie takmer 70% dotácií získali obce s koaličnými starostami.
Vládny splnomocnenec pre šport Dušan Galis potvrdil, že dotácie na päťdesiat ihrísk poskytla Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) s podporou rezervy predsedu vlády. Suma predstavuje päťdesiat miliónov: - Futbalový zväz prispeje na ďalších štyridsať ihrísk, uviedol D. Galis s dodatkom, že v tomto roku podporili až 90 ihrísk.
Žiadostí bolo až 350. S výstavbou ďalších ihrísk sa počíta na budúci rok.
Komisia Nadácie SPP podľa neho koordinovala svoju činnosť so Slovenským futbalovým zväzom, aby sa nestalo, že niektorá obec získa dotáciu dvakrát.
- Ide hlavne o to, aby deti mali ihriská, nás nezaujíma, z akej strany sú ich rodičia. My sme vôbec nevedeli, kto je starostom akej obce, to sa tam vôbec nepreberalo, ani sa tam nepísalo, doplnil informáciu D. Galis. Komisia sa podľa neho snažila skôr rozdeliť dotácie čo najproporčnejšie medzi jednotlivé kraje.
Vyšší podiel koaličných starostov medzi úspešnými projektmi môže byť podľa neho daný jednak tým, že koalícia má celkovo viac starostov, ako opozícia a jednak tým, že koaliční zástupcovia viac sledujú výroky premiéra, ktorý o projekte hovoril.

Informácia pre rodičov
Mobilný telefón sa už dávno stal bežným nástrojom na komunikáciu detí s rodičmi, súrodencami aj kamarátmi. Tak ako v každej technológii aj v mobilnom telefóne sa však ukrýva isté riziko náhodného alebo zámerného zneužitia. Úlohou brožúry je oboznámiť najmä rodičov s rizikami, ktoré prináša využívanie mobilného telefónu a elektronických komunikácií (napríklad internetu) deťmi.

Brožúru vydanú spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. si môžte stiahnuť tu.
Pre správne zobrazenie brožúry odporúčame mať nainštalovanú aktuálnu verziu prehliadača Acrobat Reader.

Policajný zbor radí deťom 

 • Chovaj sa slušne k svojím vrstovníkom a pomáhaj starším ľuďom.
 • Choď do školy vždy bezpečnou cestou, ktorú poznáš, aj keď je dlhšia.
 • Buď opatrný ako účastník cestnej premávky a nikdy sa nehraj na ulici.
 • Nenos kľúče od bytu viditeľne (na krku alebo v ruke) a nezabúdaj vždy riadne zamknúť dvere pri odchode z bytu alebo domu.
 • Všímaj si neznámych ľudí v dome, nevstupuj s nimi do výťahu, radšej choď pešo. Nehovor do telefónu, že rodičia práve nie sú doma.
 • Otváraj byt len známym ľuďom – používaj „kukátko“ a bezpečnostnú retiazku.
 • Neber si nič od cudzích ľudí, ani cukríky alebo maškrty a nikam s nimi nechoď. Nesadaj si nikdy do auta k neznámym ľuďom.
 • Nikdy ani zo žartu neskúšaj žiadnu drogu, akákoľvek závislosť (drogy, cigarety, alkohol, hracie automaty) znamená koniec slobody.
 • Necestuj autostopom, je to veľmi nebezpečné.
 •  Informuj svojich rodičov, kde si, čo robíš a s kým sa stretávaš. Rozprávaj sa s nimi o svojich problémoch a starostiach.
 • Oznám neodkladne rodičom, škole alebo polícii, ak tebe alebo tvojím kamarátom niekto ubližuje.
 • Ak sa staneš obeťou alebo svedkom trestného činu, vyhľadaj ihneď pomoc (políciu, hasičov, záchrannú službu)

Späť