ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa

ŠKD - šk. rok 2023/2024


Pokyny k úhrade príspevku za ŠKD

Na základe VZN č. 8/2022 zo dňa 12. 12. 2022 schváleným MsZ v Liptovskom Mikuláši, sa poplatok za ŠKD zvyšuje s účinnosťou od 1. 1. 2023 na 15€ mesačne.
Prosíme rodičov aby si zmenili trvalé príkazy a poplatok tak zaplatili včas,
vždy do 10-teho dňa v mesiaci.
Ďakujeme.

Číslo účtu školy – IBAN: SK 08 5600 0000 0081 0955 7001 – PRIMA BANKA

Pre identifikáciu do variabilného symbolu uviesť:
poplatok ŠKD a meno dieťaťa.

Každý rodič je povinný predložiť vychovávateľovi v jednotlivých oddeleniach potvrdenie o úhrade poplatku ŠKD.


ROZDELENIE ŠKD 2023/2024

p. vych. Bc. Barbora Fašánková, I. oddelenie (1.A, 1.B (1/2))

pavilón C, trieda 1.A - do 13:30 hod., od 13:30 hod. pavilón A, trieda 3.B

p. vych. Eva Klimová, II. oddelenie (1.C, 1.B (1/2))

pavilón C, trieda 1.B - do 13:30 hod., od 13:30 hod. pavilón A, trieda 3.A

p. vych. Bc. Martina Vretenárová, III. oddelenie (2.A, 2.B (1/2))

pavilón C, trieda 2.B - do 13:30 hod., od 13:30 hod. pavilón A, trieda 4.B

p. vych. Ing. Anna Procházková, IV. oddelenie (2.B (1/2), 2.C)) pavilón C, trieda 2.A - do 13:30 hod., od 13:30 hod. pavilón A, trieda 2.C

p. vych. PhDr. Zuzana Brzová, V. oddelenie (3.A, 3.B (1/2))

pavilón A, trieda 4.A

p. vych. Silvia Chrapčiaková, VI. oddelenie (3.B (1/2), 4.A, 4.B)

pavilón A, trieda 5.B

 p. vych. Zdenka Kadlubiaková Kňavová, VII. oddelenie (1.D, 3.C (1/2))

elokované pracovisko ZŠ v Demänovej, trieda 3.C

p. vych. Zuzana Pavlíková, VIII. oddelenie (3.C (1/2),4.C )

elokované pracovisko ZŠ v Demänovej, trieda 4.C

 
Prevádzka ŠKD:
Poobedný školský klub detí bude v prevádzke v čase od skončenia vyučovania do 16:30 hod., každý pracovný deň, podľa aktuálneho rozdelenia detí v ŠKD.

Odchod detí zo školského klubu

Deti zo školského klubu budú odchádzať na základe vypísaného tlačiva zákonným zástupcom v stanovených časoch hlavným vchodom z daného pavilónu.

>>> Tlačivo nájdete tu: (pdf) <<<

Rodič bude čakať dieťa pred hlavným vchodom, do budovy školy vstupovať nebude.

Dieťa, ktoré odchádza z ŠKD samé, opustí budovu ZŠ na základe vypísaného tlačiva zákonným zástupcom v udaných časoch.

Ak dieťa bude z ŠKD odchádzať v inom čase ako je uvedené v tlačive vypísané zákonným zástupcom školy, je potrebné predložiť tlačivo (na stránke školy - Dokumenty ŠKD - Odchod dieťaťa z ŠKD) o skutočnom odchode dieťaťa.


------------------------------------------------------------------------------------------

Školský poriadok ŠKD

 

Späť