ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa

ŠKD - šk. rok 2022/2023


Pokyny k úhrade príspevku za ŠKD

Na základe VZN č. 8/2022 zo dňa 12. 12. 2022 schváleným MsZ v Liptovskom Mikuláši, sa poplatok za ŠKD zvyšuje s účinnosťou od 1. 1. 2023 na 15€ mesačne.
Prosíme rodičov aby si zmenili trvalé príkazy a poplatok tak zaplatili včas, vždy do 10-teho dňa v mesiaci.
Ďakujeme.

Číslo účtu školy – IBAN: SK 08 5600 0000 0081 0955 7001 – PRIMA BANKA

Pre identifikáciu do variabilného symbolu uviesť:
poplatok ŠKD a meno dieťaťa.

Každý rodič je povinný predložiť vychovávateľovi v jednotlivých oddeleniach potvrdenie o úhrade poplatku ŠKD.   

ROZDELENIE ŠKD 2022/2023

p. vych. Bc. Martina Vretenárová, I. oddelenie (1.A, 1.B (1/2))

pavilón C, trieda 2.A - do 14:00 hod., od 14:00 hod. pavilón A, trieda 3.B

p. vych. Bc. Barbora Fašánková, II. oddelenie (1.C, 1.B (1/2))

pavilón C, trieda 2.B - do 14:00 hod., od 14:00 hod. pavilón A, trieda 4.B

p. vych. Eva Klimová, III. oddelenie (2.A, 2.B (1/2))

pavilón A, trieda 4.C

p. vych. Ing. Alexandra Jurčová, IV. oddelenie (3.A, 2.B (1/2))

pavilón A, trieda 3.A

p. vych. Emília Raksányiová, V. oddelenie (3.B, 4.B)

pavilón A, trieda 9.A

p. vych. Ing. Anna Procházková, VI. oddelenie (4.A, 4.C)

pavilón A, trieda 4.A

p. vych. Zuzana Pavlíková, VII. Oddelenie (2.C, 3.C)

ZŠ v Demänovej


Prevádzka ŠKD:
Poobedný školský klub detí bude v prevádzke v čase od skončenia vyučovania do 16:30 hod., každý pracovný deň, podľa aktuálneho rozdelenia detí v ŠKD.

Odchod detí zo školského klubu

Deti zo školského klubu budú odchádzať na základe vypísaného tlačiva zákonným zástupcom v stanovených časoch hlavným vchodom z daného pavilónu.

>>> Tlačivo nájdete tu: (pdf) <<<

Rodič bude čakať dieťa pred hlavným vchodom, do budovy školy vstupovať nebude.

Dieťa, ktoré odchádza z ŠKD samé, opustí budovu ZŠ na základe vypísaného tlačiva zákonným zástupcom v udaných časoch.

Ak dieťa bude z ŠKD odchádzať v inom čase ako je uvedené v tlačive vypísané zákonným zástupcom školy, je potrebné predložiť tlačivo (na stránke školy - Dokumenty ŠKD - Odchod dieťaťa z ŠKD) o skutočnom odchode dieťaťa.


------------------------------------------------------------------------------------------

Školský poriadok ŠKD

 

Späť