ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa

ŠKD - šk. rok 2020/2021

Školský poriadok ŠKD

Pokyny k úhrade príspevku za ŠKD


Platby od JANUÁRA 2021 je možné zaplatiť až po 1.1.2021.

V mesiaci JANUÁR Vás prosíme uhradiť jednorazovú sumu za obdobie január – marec 24 €.
Spolu za dve deti 48 €.
Sumu uhraďte najneskôr do 31.1.2021.

V mesiaci APRÍL Vás prosíme uhradiť jednorazovú sumu za obdobie apríl – jún 24 €*.
Spolu za dve deti 48 €*.
* o prípadnej zmene platby Vás budeme informovať (napr. ak budú žiaci dlhšie obdobie doma na dištančnom vzdelávaní, príspevok z mesiaca január sa presunie na niektorý z inch mesiacov.
Ďakujeme za porozumenie.

POKYNY K PLATBE:
Číslo účtu školy – IBAN: SK08 5600 0000 0081 0955 7001 – PRIMA BANKA

Pre identifikáciu Vašej platby do správy pre prijímateľa napísať:
ŠKD, meno a priezvisko dieťaťa, trieda
 

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 15/2020/VZN sa upravuje príspevok zákonného zástupcu na činnosti školského klubu detí mesačne sumou 8 eur na dieťa.
Zmena platí od 1.1.2021 jednotne pre všetky deti.
Celé znenie VZN nájdete tu (pdf).
 

ROZDELENIE ŠKD 2020/2021

p. vych. Zuzana Pavlíková, I. oddelenie:
pavilón C - do 14:00 hod., od 14:00 hod. pavilón A, trieda 3.B
(žiaci: 1.A, 2.A, ½-2.C)

p. vych. Bc. Sandra Szabová, II. oddelenie: pavilón A, trieda 4.A
(žiaci: 3.A, 3.B)

p. vych. Matej Kubančok, III. oddelenie: pavilón A, trieda 4.B
(žiaci: 4.A, 4.B)

p. vych. Bc. Martina Vretenárová, IV. oddelenie:
pavilón C - do 14:00 hod., od 14:00 hod. pavilón A, trieda 3.A
(žiaci: 1.B, 2.B, ½-2.C)

p. vych. Ing. Anna Pagáčová, V. oddelenie:
Demänová, trieda 4.C
(žiaci: 1.C, 3.C, 4.C)


Prevádzka ŠKD:

Prevádzka školského klubu detí bude od 3. septembra 2020 (štvrtok).

Od 3. septembra do 14. septembra 2020 bude zriadených 5 výchovných skupín (4/Palúdzka, 1/Demänová), Vzhľadom na dodržiavanie hygienických opatrení a bezpečnostných predpisov, bude v čase od 3. septembra 2020 do 14. septembra 2020 prevádzka školského klubu detí upravená nasledovne:

Ranný školský klub detí /Palúdzka/ bude v prevádzke od 6:00 do 7:35 hod.

1.A /pavilón C/ - žiaci 1. a 2. ročníka

3.A /pavilón A/ - žiaci 3. a 4. ročníka

Ranný školský klub detí /Demänová/ bude v prevádzke od 6:00 do 7:30 hod.

Demänová 3.C – žiaci 1., 3. a 4. ročníka

Pani vychovávateľka vykoná ranný filter - meranie teploty a dezinfekciu rúk.

Poobedný školský klub detí bude v prevádzke v čase od skončenia vyučovania do 16:30 hod., každý pracovný deň.

Výchovné skupiny poobedného školského klubu detí budú rozdelené v nasledovných triedach:* aktualizované dňa 09.10.2020


Rodič, ktorého dieťa bude navštevovať školský klub rešpektuje , že dieťa počas pobytu v školskom klube nosí rúško z dôvodu zmiešanej skupiny detí.

V prípade priaznivého počasia trávia žiaci čas vonku v areáli školy, pričom jednotlivé skupiny dodržiavajú od seba vzdialenosti. V exteriéri žiaci nosiť rúška nemusia.

Odchod detí zo školského klubu

Deti zo školského klubu budú odchádzať na základe vypísaného tlačiva zákonným zástupcom v stanovených časoch a to o 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 16:30 hod. hlavným vchodom z daného pavilónu, ktorý sa bude otvárať len na dobu 10 minút, každú celú hodinu a poslednú pol hodinu. Tlačivo dostanú žiaci prostredníctvom EDUPAGE, kto nemá Edupage poprosí o tlačivo p. uč. triednu.

Rodič bude čakať dieťa pred hlavným vchodom, do budovy školy vstupovať nebude.

Dieťa, ktoré odchádza z ŠKD samé, opustí budovu ZŠ na základe vypísaného tlačiva zákonným zástupcom v stanovených časoch a to o 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 16:30 hod. hlavným vchodom z daného pavilónu.

>>> Tlačivo nájdete tu: (pdf) <<<

Späť