ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa

Obedy

Vedúca VŠJ

p. Jana Orlejová (VŠJ Demänovská ulica)
tel.: 044/5549252, 0911864004
e-mail: obedy.zsdemlm@gmail.com

p. Jana Orlejová (VŠJ Demänová)
tel.: 0911864004 (ZŠ Demänová), 0911597025 (MŠ Demänová)
e-mail: obedy.zsdemlm@gmail.com

č.ú. IBAN  SK28 5600 0000 0081 0951 9005

--------------------------------------------------------------------------------

Oznamy pre stravníkov

zakúpenie čipov pre nových stravníkov

Noví žiaci, ktorí sa budú stravovať vo VŠJ pri ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A od septembra 2021,
sa môžu registrovať vo VŠJ a zároveň si môžu čipy zakúpiť
od 23.08. do 31.08.2021 v čase od 7:00 do 14:00 hod.

TIP: Prihlášky na stravovanie je tiež možné nájsť na stránke školy (menu "obedy" prípadne "dokumenty"). Ich stiahnutím, vytlačením a vyplnením doma predídete časovým stratám pri prihlasovaní žiakov na stravovanie u vedúcej VŠJ.
 

--------------------------------------------------------------------------

36 - Jedálny lístok od 28.06.2021 do 30.06.2021 (ZŠ a MŠ) (dokumenty)

TIP: Jedálny lístok na aktuálny týždeň (28.06.2021 - 30.06.2021)
(dokument pdf - najmä pre mobilné zariadenia) nájdete tu:
->>> MŠ <<<-
->>> ZŠ <<<-


Zmena jedálneho lístka vyhradená!

--------------------------------------------------------------------------

Platby za stravovanie na školský rok 2020/2021

č
. ú. IBAN  SK28 5600 0000 0081 0951 9005

Možnosti odhlasovania zo stravy (MŠ Demänová):
• Telefonicky na tel. č.: 0911597025 (do 6:30 hod.)
• osobne vo VŠJ: do 14:00 hod.

Možnosti odhlasovania zo stravy (ZŠ Demänová):
• Telefonicky na tel. č.: 0911864004 (do 06:30 hod.)
• e-mailom: obedy.zsdemlm@gmail.com
• osobne vo VŠJ: do 14:00 hod.

Možnosti odhlasovania zo stravy (ZŠ Demänovská I. a II. st. ZŠ):
1. Telefonicky na tel. č.: 044/5549252, 0911864004 (do 06:30 hod.)
2. e-mailom: obedy.zsdemlm@gmail.com
3. www.strava.cz: do 14:00 hod.
4. na objed. boxe: do 14:00 hod.
5. osobne vo VŠJ: do 14:00 hod.

Ak niekto nemá záujem o stravovanie od začiatku ďalšieho mesiaca
(napr. pre nemoc) a má peniaze na konte, je potrebné sa odhlásiť!
---------------------------------------------------------------------------- 

Žiaci, ktorých rodičia nestihnú odhlásiť zo stravy alebo ktorým sa počas výchovno-vzdelávacieho procesu zhorší zdravotný stav, majú nárok na odobratie stravy.
Strava sa bude vydávať do jednorázových obalov, za ktorý si zákonný zástupca alebo žiak zaplatí 0,40 €.
Výdaj stravy do obedárov nebude možný z dôvodu bezpečnostných opatrení ochorenia COVID -19.
Výdaj bude v čase od 11:00 do 11:15 hod. zo zadnej strany budovy (jedálne) pri dodržiavaní prísnych bezpečnostných opatrení.
Vedúca VŠJ

Informácie k novému šk. roku 2019/2020 - ZŠ Dem. ulica

Dňa 20.6.2019 nadobudlo platnosť nové všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach.

Nákup potravín pre školské jedálne je zaradený do 2. finančného pásma:

ZŠ I. stupeň: obed 1,15€ + réžia 0,10€ = 1,25€

Dotácia na stravu 1,20€, rodič dopláca 0,05€ na jeden obed.

ZŠ II. Stupeň: obed 1,23€ + réžia 0,10 € = 1,33 €

Dotácia na stravu 1,20€, rodič dopláca 0,13€ na jeden obed.

Do 25.8.2019 je nutné zaplatiť zálohovú platbu na základe podpísaného zápisného lístka. V prípade zodpovedného odhlasovania, je zálohová platba vratná na konci školského roku.

Doplatok na stravu môžete uhradiť aj jednorázovo na celý školský rok: I. stupeň 10€
II. stupeň 26€

SUMA SPOLU pre 1. stupeň: 51,80€ (41,80€ + 10€)

SUMA SPOLU pre 2. stupeň: 69,20€ (43,20€ + 26€)

Prosíme rodičov o zodpovedné odhlasovanie obedov, ak sa žiak nezúčastní vyučovania.

Dotácia platí iba pre dieťa, ktoré je účastné na vyučovaní. Neodhlásené a neodobraté obedy hradí rodič zo zálohovej platby.

Odhlasovanie je možné deň vopred do 14:00 cez internet, na telefónnom čísle školskej jedálne, alebo osobne.

V prípade ochorenia dieťaťa počas noci je možné odhlásiť obed do 6:30 ráno iba telefonicky.

Prístup na internet na odhlasovanie stravy a kontroly odoberania stravy žiaka je možné vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedúcu školskej jedálne
na tel.čísle 0911 864 004


Informácie k novému šk. roku 2019/2020 - ZŠ a MŠ Demänová

Dňa 20.6.2019 nadobudlo platnosť nové všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach.

Nákup potravín pre školské jedálne je zaradený do 2. finančného pásma:

ZŠ I. stupeň: obed 1,15€ + réžia 0,10€ = 1,25€

Dotácia na stravu 1,20€, rodič dopláca 0,05€ na jeden obed.

SUMA SPOLU pre 1. stupeň: 51,80€ (41,80€ + 10€)

MŠ predškoláci: obed 1,45€ + réžia 0,10€ = 1,55€

Dotácia na stravu 1,20€, rodič dopláca 0,35€ na jeden obed.

MŠ deti od 2-5 rokov: obed 1,45€ + réžia 0,10 € = 1,55 €

Dotácia na stravu 1,20€ nie je, rodič platí plnú sumu 1,55 €.

Do 25.8.2019 je nutné zaplatiť zálohovú platbu na základe podpísaného zápisného lístka. V prípade zodpovedného odhlasovania, je zálohová platba vratná na konci školského roku.

Doplatok na stravu môžete uhradiť aj jednorázovo na celý školský rok:

I. stupeň 10€
MŠ 70€

KAUCIA PRE MŠ predškoláci: 31 € + 7 € (mesačne)

Doplatok na stravu môžete uhradiť aj jednorázovo na celý školský rok MŠ predškoláci 70 € + kaucia

Prosíme rodičov o zodpovedné odhlasovanie obedov, ak sa žiak nezúčastní vyučovania.

Dotácia platí iba pre dieťa, ktoré je účastné na vyučovaní. Neodhlásené a neodobraté obedy hradí rodič zo zálohovej platby.

V prípade ochorenia dieťaťa počas noci je možné odhlásiť obed do 6:30 ráno iba telefonicky.

Vedúca školskej jedálne: Orlejová Jana

---------------------------------------------------------------------------

 Na stiahnutie (pre nových stravníkov)

/PDF/ Prihláška na stravovanie

/PDF/ Prihláška na internet
(objednávka a odhlasovanie stravného)

/PDF/ Súhlas s používaním osobných údajov

Pre zobrazenie dokumentov potrebujete mať nainštalovaný prehliadač pdf dokumentov.
Aktuálnu verziu nájdete na stránkach http://get.adobe.com/cz/reader/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznam

Podľa zákona č. 245/2008 môžu stravníci odoberať stravu do obedára len v prvý deň nemoci, ak si stravník alebo jeho zákonný zástupca nestihol včas odhlásiť stravu (obed). Ak u stravníka pokračuje nemoc (napr. týždenné domáce liečenie) je povinný v nasledujúce dni odhlásiť sa zo stravovania.

Upozorňujeme stravníkov, ktorí si odoberú obed do obedára, aby ho skonzumovali do skončenia výdajnej doby t.j. do 13:30 hod. (podľa platných hygienických predpisov). Za obed skonzumovaný po tejto dobe a za problémy, ktoré z toho môžu vyplynúť nezodpovedáme.

---------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM

Podľa prevádzkového poriadku sa obedy do odberných nádob vydávajú
od 11:30 do 12:00 hod.

---------------------------------------------------------------------

Objednávanie (odhlasovanie) stravy prostredníctvom internetu


(pozn. - pre vstup na stránku www.strava.cz kliknite na obrázok)

Systém je možné využívať až po registrácii u vedúcej VŠK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Objednávanie stravy prostredníctvom internetu
(informačný leták pre rodičov)
 

Pre zobrazenie letáku je potrebné mať nainštalovaný prehliadač pdf dokumentov.
Aktuálnu verziu nájdeš na stránkach: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

--------------------------------------------------------------------------------

Späť