ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa

Rada školy


     Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

Má 11 členov a tvoria ju:
• zástupcovia rodičov (4)
• zástupcovia zriaďovateľa (4)
• zástupcovia ped. zamestnancov (2)
• zástupca nepedagogických zamestnancov (1)

Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

Zloženie rady školy:

Predeseda:
• p. Oľga Jurčová

Podpredseda:
Mgr. Monika Kopčeková

Členovia:
Ing. Jozef Bobák
Ing. Jozef Gallo
p. Jana Horanská
Marta Jančušová
MUDr. Michal Luníček
Mgr. Daniela Martošová (tajomník RŠ)
Bc. Marek Nemec
Jana Orlejová
Mgr. Jana Smerčiaková