ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteža

Vožné pracovné miesta


V súčasnosti neevidujeme žiadne
vožné pracovné miesta.

(aktualizované k 7. 11. 2022)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie zmlúv v súlade s ustanoveniami zákona č. 546/2010
546 - ZÁKON z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
 

Prejs k zmluvám, faktúram, objednávkam (klikni na obrázok)

>>> Od 01.04.2018 nájdete zmluvy, faktúry a objednávky TU! <<<

       
Zmluvy                        Faktúry                   Objednávky

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Profil verejného obstarávateža:

Verejný obstarávatež: Základná škola s materskou školou
Adresa: Demänovská ulica 408/4A, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 42221978 DIČ: 2023571352
Riaditež školy: Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová
email: riaditelka@zsmslm.sk web: www.zsmslm.sk
tel.: 044/5541336, fax: 044/5541336, mobil: 0911 397025

 

                                                      

Zverejnenie zadávania zákazky                     Oznámenie o výsledku VO

Spä