ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár

Občianske združenie rodičov MŠ Demänová
2% dane (tlačivo)
Tlačivo (pdf)


2% dane (tlačivo pdf - ZŠ)

Občianske združenie pri ZŠ s MŠ (2% dane)

V roku 2012 založili rodičia našich detí
Občianske združenie pri Základnej škole s materskou školou.

Cieľom združenia je:

a) podporovať nadanie detí v rôznych oblastiach nadania (nadanie vo výtvarnej oblasti, hudobnej, športovej, všeobecný intelekt a pod.),

b) podporovať vzdelanosť, tvorivosť, športovú aktivitu, knižničnú, informačnú
a čitateľskú gramotnosť nadaných žiakov prostredníctvom realizácie
výchovno-vzdelávacích aktivít,

c) vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie vzdelávacích potrieb nadaných žiakov pre všetky vekové skupiny žiakov ZŠ.

Názov: Občianske združenie pri Základnej škole s materskou školou

Adresa: Demänovská ulica 408/4A, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 42388007

Č. účtu (IBAN): SK67 0200 0000 0034 0257 3956

_______________________________________________

2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole darovaním 2% z dane.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

·         skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

·         skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane (tlačivo)
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (tlačivo), v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3€.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%
  z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Občianske združenie pri Základnej škole s materskou školou

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Liptovský Mikuláš, 03101, Demänovská ulica 408/4A

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

42388007

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov
  s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8€).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

Občianske združenie pri Základnej škole s materskou školou

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Liptovský Mikuláš, 03101, Demänovská ulica 408/4A

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

42388007

 1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Späť