ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár

Žiacka školská rada

Aktualizácia: 10/2022

Štatút Žiackej školskej rady (dokumenty)

Členovia žiackej školskej rady, zástupcovia jednotlivých tried:       

V.A – Tereza Urbanovičová (zástupca Tereza Ševčíková)

V.B – Hugo Hojzák (zátupca Samuel Matejka)

V.C – Simon Vandriak (zástupca Dorota Jurčová)

VI.A – Andrej Vlček (zástupca Michal Rusek)

VI.B – Mariana Madliaková (zástupca Peter Húska)

VII.A – Fedor Halás (zástupca Sofia Fáberová)

VII.B – Zuzana Tomašáková (zástupca Katarína Barteková)

VIII.A – Anna Milová (zástupca Sofia-Laura Martinková)

VIII.B – Nela Sekanová (zástupca Martina Magurová)

IX.A – Richard Rendek (zástupca Randy Beláčik)

IX.B – Michal Laco (zástupca Richard Paľo)


Pedagogický koordinátor žiackej školskej rady
:
Ing. Martin Kováč

Predseda žiackej školskej rady: Richard Rendek

Podpredseda žiackej školskej rady: Randy Beláčik

Zapisovateľ žiackej školskej rady: Sofia-Laura Martinková

Rozhlasová redaktorka: Tamara Strcuľová


PLÁN ČINNOSTI (OBLASTI AKTIVÍT) ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY
NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023


SEPTEMBER:
- úvodné zasadnutie žiackej školskej rady
- voľba výboru žiackej školskej rady: predsedu, podpredsedu, zapisovateľa
- tvorba celoročného plánu práce ŽŠR na šk. rok 2022/2023 a jeho schválenie
- oboznámenie členov so štatútom rady, jeho aktualizácia a schválenie
- 21. september – Svetový deň vďačnosti - rozhlasová relácia
- 26. september – Európsky deň jazykov - tematický deň

OKTÓBER:
- zasadnutie ŽŠR
- pasovanie prvákov – vytvorenie pamätných listov
- 9. október – deň starých rodičov - rozhlasová relácia
- príprava a realizácia sviatku Halloween žiakmi 2. stupňa v triedach podľa ich návrhov
- účasť na akciách podľa potrieb školy
- vytvorenie, umiestnenie a zabezpečenie propagácie „schránky návrhov a požiadaviek“

NOVEMBER:
- zasadnutie ŽŠR
- 16. november – Medzinárodný deň tolerancie - tematický deň
- 17. november – Medzinárodný deň študentstva - rozhlasová relácia
- súťaž o najkrajší adventný kalendár, vytvorenie adventného kalendára v každej triede
- účasť na akciách podľa potrieb školy
- 30. november – Deň počítačovej bezpečnosti – rozhlasová relácia

DECEMBER:
- zasadnutie ŽŠR
- súťaž o najoriginálnejší vianočný stromček
- 1. december – vyhodnotenie súťaže o najkrajší adventný kalendár
- 6. december – príprava a spolupráca na akcii „Mikuláš na našej škole“
- 9. december – anglické divadelné predstavenie „Lazy Goat“ – 5 - 6. roč.
- 12. december – Medzinárodný deň vysielania pre deti – tematický deň
- Vyhodnotenie súťaže o najkrajší vianočný stromček
- účasť na akciách podľa potrieb školy

JANUÁR:
- zasadnutie ŽŠR
- súťaž o najkreatívnejšieho snehuliaka
- 24. január - Deň komplimentov – tematický deň
- otvorenie a vyhodnotenie „schránky návrhov a požiadaviek“ a ich riešenie
- príprava valentínskej pošty
- účasť na akciách podľa potrieb školy

FEBRUÁR:
- zasadnutie ŽŠR
- 6. február – Svetový deň bez mobilu – tematický deň
- 8. február – Deň pre bezpečnejší internet – rozhlasová relácia
- 14. február – Valentín – valentínska pošta
- príprava prekvapenia na deň učiteľov
- účasť na akciách podľa potrieb školy

MAREC:
- zasadnutie ŽŠR
- 20. marec – Svetový deň divadla pre deti a mládež
- 22. marec – Svetový deň vody – rozhlasová relácia
- 28.3. Medzinárodný deň učiteľov – prekvapenie pre učiteľov
- účasť na akciách podľa potrieb školy

APRÍL:
- zasadnutie ŽŠR
- tvorba nástenky ŽŠR
- 18. apríl – Svetový deň kultúrneho dedičstva – rozhlasová relácia
- 22. apríl - Deň zeme – skrášľovanie okolia školy
- účasť na akciách podľa potrieb školy

MÁJ:
- zasadnutie ŽŠR
- 10. máj Svetový deň – pohybom ku zdraviu – športové dopoludnie
- 25. máj – Medzinárodný deň nezvestných detí – rozhlasová relácia
- príprava záverečnej práce o celoročnej činnosti ŽŠR
- účasť na akciách podľa potrieb školy

JÚN:
- zasadnutie ŽŠR
- 1. jún Medzinárodný deň detí – športový turnaj učitelia vs. žiaci
- 8. jún – Deň najlepších priateľov – tematický deň
- odprezentovanie celoročnej činnosti ŽŠR a ocenenie najaktívnejších tried pred žiakmi školy pri slávnostnom ukončení školského roka 2022/2023
- účasť na akciách podľa potrieb školy

Predpokladaný plán činnosti ŽSR je orientačný, počas školského roka ho možno doplniť či zmeniť podľa podmienok a potrieb školy.

Späť