ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár

Žiacka školská rada

Aktualizácia: 10/2019

Štatút Žiackej školskej rady (dokumenty)


Členovia žiackej školskej rady, zástupcovia jednotlivých tried
:
       

V.A – Melanie Klepáčová

V.B – Stanislav Kubín

VI.A – Richard Rendek

VI.B – Richard Turčaník

VII.A – Martin Babic

VII.B – Adam Kalinay

VIII.A – Roman Vaňovič

VIII.B – Adam Ižarik

IX.A – Sára Rumanská

IX.B – Hana Griešová

Pedagogický koordinátor žiackej školskej rady: Mgr. Marcela Jelenská

Predseda žiackej školskej rady: Roman Vaňovič

Zapisovateľ žiackej školskej rady: Adam Ižarik

 

PLÁN ČINNOSTI (OBLASTI AKTIVÍT) ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

 

SEPTEMBER:

- voľba triednych zástupcov a predsedníctva žiackej školskej rady,

- oboznámenie sa so Štatútom a plánom práce žiackej školskej rady na školský rok 2019/2020.

 

OKTÓBER:
- zasadnutie ŽŠR,

- pasovanie prvákov,

- prerokovanie zapojenia školy do projektu ČERVENÉ STUŽKY,

- tematický deň – Pamiatka na zosnulých – čierne oblečenie,

- tvorba nástenky ŽSR,

- účasť na akciách podľa potrieb školy.


NOVEMBER:
- zasadnutie ŽŠR,

- tematický deň – Retro oblečenie,

- zbierka: Ľudia ľuďom,

- rozhlasová relácia „Deň boja za slobodu a demokraciu“

- účasť na akciách podľa potrieb školy.

 

DECEMBER:

- zasadnutie ŽŠR,

- tvorba nástenky ŽSR,

- 1. december – Boj proti AIDS/HIV – Červené stužky (zbierka),

- 6. december – organizácia Mikuláša,

- tematický deň – bielo-červeno-čierne vianočné oblečenie,

- súťaž o najkrajšie vyzdobený stromček,

- vianočné trhy,

- triedne vianočné besiedky,

- účasť na akciách podľa potrieb školy.

 

JANUÁR:
- zasadnutie ŽŠR,

- rozhlasová relácia „Deň tolerancie“,

- súťaž o najkrajšieho/najzaujímavejšieho snehuliaka,

- hodnotenie činnosti žiackej školskej rady za I. polrok,

- účasť na akciách podľa potrieb školy.

 

FEBRUÁR:
- zasadnutie ŽŠR,

- Valentínska pošta,

- 3. ročník Školského plesu

- účasť na akciách podľa potrieb školy.

 

MAREC:
- zasadnutie ŽŠR,

- Burza kníh,

- rozhlasová relácia „Svetový deň Downovho syndrómu“,

- tematický deň – rozličné páry ponožiek „Svetový deň Downovho syndrómu“,

- rozhlasová relácia „Deň učiteľov“,

- obdarovanie učiteľov kvetmi,

- účasť na akciách podľa potrieb školy.

 

APRÍL:
-zasadnutie ŽŠR

- rozhlasová relácia „Svetový deň zdravia“,

- rozhlasová relácia „Deň Zeme“,

- „Deň Zeme“ – ekologicko-enviromentálna prezentácia (deti deťom)

- súťaž o najkrajšiu kraslicu,

- súťaž o najkrajšie veľkonočne vyzdobené dvere triedy,

- účasť na akciách podľa potrieb školy.

 

MÁJ:
- zasadnutie ŽŠR,

- tematický deň – farebné oblečenie (kvety, farby jari)

- rozhlasová relácia „Deň matiek“,

- tvorba nástenky „Svetový deň bez tabaku“,

- zber papiera,

- účasť na akciách podľa potrieb školy.

 

JÚN:
- zasadnutie ŽŠR,

- oslavy „Dňa detí“,

- rozhlasová relácia „Deň otcov“,

- rozhlasová relácia „Deň boja proti drogám“,

- záverečná správa o činnosti žiackej školskej rady, návrhy na nový školský rok 2020/2021,

- rozlúčka s deviatakmi,

- výlet pre členov ŽŠR,

- účasť na akciách podľa potrieb školy.

 Predkladaný plán činnosti ŽŠR je orientačný, počas školského roka ho možno doplniť či zmeniť podľa podmienok a potrieb školy.

Plán bol schválený žiackou školskou radou 9.10. 2019

 

Späť