ÚvodO školePedagógoviaŽiaciKrúžkyŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety

Školenia seniorov - základy práce s PC

 

Vyhodnotenie anonymného dotazníka:

1. S kurzami som bol(a):
a) veľmi spokojný(á)
b) spokojný(á)
c) menej spokojný(á)
d) nespokojný(á)

2. S vedomosťami a prístupom lektora som bol(a):
a) veľmi spokojný(á)
b) spokojný(á)
c) menej spokojný(á)
d) nespokojný(á)

3. Množstvo preberaného učiva bolo pre mňa:
a) postačujúce
b) nedostatočné (privítal/a by som viac preberaných tém)
c) privysoké (privítal/a by som menej preberaného učiva)

4. Ak by sa v budúcnosti konalo pokračovanie kurzov, potom by som sa na kurz:
a) prihlásil(a)
b) neprihlásil(a)
c ešte nie som rozhodnutý(á)

5. Najviac ma oslovila téma:
a) kreslenie v programe skicár
b) vytváranie a úprava dokumentov
c) práca na internete

6. Viac času by som venoval(a) téme:
a) kreslenie v programe skicár
b) vytváranie a úprava dokumentov
c) práca na internete

V spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš sa na našej škole konali (november až december 2007) kurzy základy práce s počítačom určené seniorom z mestskej časti Palúdzka a Bodice).
Priebeh kurzov:

- 20.12.2007 (2 hod.) - Internet, vyhodnotenie kurzu
(skupina seniorov z Bodíc)

- 19.12.2007 (2 hod.) - Internet, vyhodnotenie kurzu
(skupina seniorov z Palúdzky)

- 13.12.2007 (2 hod.) - Internet
(skupina seniorov z Bodíc)

- 12.12.2007 (2 hod.) - Internet
(skupina seniorov z Palúdzky)

- 06.12.2007 (2 hod.) - tvorba záverečného projektu
(vianočný pozdrav)
(skupina seniorov z Bodíc)

- 05.12.2007 (2 hod.) - tvorba záverečného projektu
(vianočný pozdrav)
(skupina seniorov z Palúdzky)

- 29.11.2007 (2 hod.) - doplnkové funkcie pre úpravu textu
(odrážky, číslovanie, kopírovanie, vkladanie obrázkov)
(skupina seniorov z Bodíc)

- 28.11.2007 (2 hod.) - doplnkové funkcie pre úpravu textu
(odrážky, číslovanie, kopírovanie, vkladanie obrázkov)
(skupina seniorov z Palúdzky)

- 22.11.2007 (2 hod.) - úpravy textu
(Typ písma, veľkosť, písma, zarovnanie, formátovanie textu)
(skupina seniorov z Bodíc)

- 21.11.2007 (2 hod.) - úpravy textu
(Typ písma, veľkosť, písma, zarovnanie, formátovanie textu)
(skupina seniorov z Palúdzky)

- 15.11.2007 (2 hod.) - písanie textu
(oboznámenie sa s klávesnicou)
(skupina seniorov z Bodíc)

- 14.11.2007 (2 hod.) - písanie textu
(oboznámenie sa s klávesnicou)
(skupina seniorov z Palúdzky)

- 08.11.2007 (2 hod.) - kreslenie v programe skicár
(indiánsky vigvam)
(skupina seniorov z Bodíc a Palúdzky)

- 07.11.2007 (2 hod.) - úvod, spustenie počítača,
kreslenie v programe skicár
(skupina seniorov z Bodíc a Palúdzky)

Odpovede v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa kurzov je možné získať na tel. čísle  044/5541336
(Mgr. Jozef Želúdek), alebo prostredníctvom e-mailu zsdemlm@zsdelm.edu.sk

Mgr. Michal Husár, riaditeľ ZŠ    Mgr. Jozef Želúdek, lektor

Späť

Novinky

Priebeh kurzov:
- stránka sa bude priebežne aktualizovať
- prezenčná listina (v príprave)

Študijný materiál na stiahnutie:

MS Windows

MS Word

MS Excel

MS PowerPoint

(po kliknutí na odkaz a potvrdení o uložení súboru sa vám do PC stiahnu príslušné materiály vo formáte .doc)