ÚvodO školePedagógoviaŽiaciKrúžkyŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety

Kultúrne poukazy

 

1.  Čo je kultúrny poukaz?

Kultúrny poukaz je finančný poukaz v hodnote 200 Sk, ktorý platí jeden kalendárny rok. Kultúrny poukaz predstavuje osobitný ročný príspevok štátu na konkrétny rok pre žiaka a pedagóga (zamestnaného na plný pracovný úväzok) základnej školy alebo strednej školy, aby sa mohol dostať na rôzne kultúrne akcie.

2.  Kto je majiteľom kultúrneho poukazu?

Kultúrny poukaz dostane konkrétny žiak alebo pedagóg základnej alebo strednej školy na svoje meno a tým sa stáva jeho majiteľom. Každý kultúrny poukaz má jedinečné číslo, na základe ktorého je identifikovateľný, obsahuje meno a adresu školy. Kultúrny poukaz je neprenosný. Vo chvíli, keď žiak alebo pedagóg použije poukaz na zaplatenie napr. vstupného v divadle, stáva sa majiteľom poukazu divadlo.

3.  Kto vydáva kultúrny poukaz?

Kultúrny poukaz je platný jeden kalendárny rok, na ktorý bol vydaný. Vydáva ho žiakom a učiteľom príslušná základná alebo stredná škola podľa jednotného vzoru určeného MK SR. Poukaz v hodnote 200 Sk  má 4 oddeliteľné časti v hodnote po 50 Sk, ktoré sa použijú ako platba pri návšteve vybranej kultúrnej inštitúcie (vstupné, zápisné a pod.). O vydaní kultúrnych poukazov vedie škola evidenciu.

4. Kde je možné použiť kultúrny poukaz?

Kultúrne poukazy budú žiaci a pedagógovia uplatňovať v rôznych kultúrnych inštitúciách, ktoré sa zapoja do tohto projektu  a budú poskytovať kultúrne služby (ďalej len „poskytovateľ“). Sú to:

A/ Štátne inštitúcie, kde zriaďovateľom je ministerstvo kultúry SR  -  Slovenské národné divadlo Bratislava, Štátne divadlo Košice, Nová scéna, Štátna opera Banská Bystrica, Slovenská filharmónia, Slovenská filharmónia Košice, Slovenský filmový Ústav, SĽUK, Lúčnica, Divadelný ústav Bratislava, Hudobné centrum, Literárne informačné centrum, Národné osvetové centrum, ÚĽUV, Štátna galéria v Banskej Bystrici, Štátny komorný orchester Žilina, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Východoslovenská galéria, Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia – Ifjú Szívek, Slovenské národné múzeum, Slovenské  technické múzeum, Múzeum vo Svätom Antone a pod.

B/ Kultúrne inštitúcie v pôsobnosti VÚC  -  divadlá, štúdio tanca, bábkové divadlá, galérie, múzeá, hvezdárne, osvetové strediská, knižnice a pod. (napr. Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Štúdio tanca Banská Bystrica, Bábkové divadlo Košice,  Galéria M.A. Bazovského v Trenčíne, Galéria umelcov Spiša, Múzeum moderného umenia A. Warholu, Nitrianska galéria, Hvezdáreň a planetárium Prešov, Divadlo Romathan, Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, Zemplínske múzeum, Múzeum Spiša, Považské múzeum v Žiline a pod.), ak ich zriaďovateľ požiada ministerstvo kultúry o zapojenie sa do projektu a o dotáciu na kultúrne poukazy prostredníctvom grantového programu.

C/ Kultúrne inštitúcie v pôsobnosti obci – mestské divadlá, mestské knižnice,  mestské kultúrne strediská, mestské múzeá a pod. (napr. Mestské divadlo Bratislava, Mestské divadlo Actores, Galéria Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach, Mestská knižnica Banská Štiavnica, Knižnica pre mládež Košice, Mestské múzeum Bratislava, Mestské múzeum Pezinok) pokiaľ ich zriaďovateľ požiada ministerstvo kultúry SR o zapojenie sa do projektu  a dotáciu na kultúrne poukazy prostredníctvom grantového programu.

D/ Neštátne kultúrne inštitúcie – súkromné divadlá, galérie, múzeá a pod. (napr.  Radošínske naivné divadlo, spol. s r.o., Divadlo WEST, Divadelný súbor STOKA,  Teatro Tatro Nitra, Tradičné bábkové divadlo Antona Anderleho a pod) ak ich zriaďovateľ požiada ministerstvo kultúry SR o zapojenie sa do projektu a dotáciu na kultúrne poukazy prostredníctvom grantového programu.

5.  Ako možno kultúrny poukaz použiť?

        Kultúrny poukaz má hodnotu 200 Sk a skladá sa zo štyroch rovnocenných častí v hodnote 50 Sk. Tieto štyri časti môže žiak a učiteľ základnej alebo strednej školy použiť na zaplatenie napr. vstupného do divadla, múzea atď., a to buď spolu alebo aj jednotlivo. Ak je cena vstupenky vyššia ako 200 Sk, je možné doplatiť v  hotovosti.

6.  Vzor kultúrneho poukazu

          Kultúrny poukaz sa skladá z identifikačnej časti a zo štyroch rovnocenných častí. Identifikačná časť obsahuje meno a priezvisko majiteľa poukazu,  názov a adresu školy, dátum jeho vydania a pečiatku a podpis riaditeľa školy. Číslo poukazu sa skladá z jedinečného kódu vygenerovaného systémom ISKP. Jednotlivé časti poukazu obsahujú údaje potrebné na identifikáciu majiteľa (príp. ochranné prvky proti sfalšovaniu).

7.  Kultúrne inštitúcie prijímajúce KP v Liptovskom Mikuláši

Galéria Petra Michala Bohúňa - Tranovského 3
Múzeum Janka Kráľa - Námestie osloboditeľov 30
Dom kultúry - Hollého 4
Kino Nicolaus - Hollého 2
Knižnica G. F. Belopotockého - Štúrova 56
Liptovské osvetové stredisko - Ul. 1. mája 28/196

<<< informácie boli prevzaté a upravené zo stránky www.kulturnepoukazy.sk >>>
<<< aktuálny zoznam kultúrnych inštitúcií prijímajúcich KP nájdete na stránke http://www.kulturnepoukazy.sk/hladaj.php >>>

Späť na projekty