ÚvodO školePedagógoviaŽiaciKrúžkyŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety

Lego Robolab

 

V roku 2006 sa škole podarilo získať od projektu Infovek šesť programovateľných stavební Lego RoboLab.

Pod označením RoboLab chápeme robotické laboratórium, ktoré pochádza z dielní LEGO Dacta. To bola časť spoločnosti LEGO, ktorá sa podieľala na inováciách a vytváraní systémov pre školy. Tieto aktivity v súčasnosti zastrešuje LEGO Educational Division. Inovácie pôvodného robotického systému nesú názov LEGO MindStorms™. Nie sú to len konštrukčné prvky, ale predovšetkým systém modernizácie školského vzdelávania. Pozitívne výsledky sa ukazujú v oblasti motivácie, rozvoja tvorivosti a technickej tvorivosti. Súčasťou zostáv sú používateľské príručky, metodické materiály pre učiteľov a systém školení, ktoré u nás zabezpečuje vzdelávacia spoločnosť EDUXE.

S podporou projektu Infovek sa do našich škôl dostávajú systémy RoboLab tak, že sú vybavované učebne s možnosťou súčasnej práce až šiestich skupín žiakov. Okrem dodania technického a programového vybavenia učebne je zabezpečený aj systém prípravy pedagógov. V súčasnosti sú to tri navzájom nadväzujúce školenia. Účastníci školení na základe cielenej motivácie konštruujú svoje vlastné modely a vytvárajú pre ne programy. Od jednoduchých príkazov na zapnutie motorov, zistenia stavu snímačov sa dostanú k zložitejším programom pre riadenie robotov aj pre zber a vyhodnotenie údajov z experimentovania.

Výučba prírodovedných predmetov vo svete smeruje k uplatneniu senzorov, záznamníkov dát a počítačov ako základu pre automatizované experimenty. Doplnením štandardnej zostavy prvkov stavebnice o senzory (napr. pH sonda, senzor tlaku vzduchu, senzor vlhkosti, voltmeter, ampérmeter a iné) sa z RoboLabu stane systém vhodný pre automatizované experimenty.


RCX

Mikropočítačová kocka RCX slúži ako riadiace centrum robota. Má:

* tri výstupné porty
* tri vstupné porty
* okienko IR komunikácie
* ovládacie tlačidlá
* obrazovku
* napájanie
* programové riadenieVýstupné porty

Výstupné porty slúžia pre pripojenie akčných jednotiek - motorov, lamp, sirén. Programovo je možné riadiť smer aj rýchlosť otáčania, resp. intenzitu svitu lámp, či úroveň zvuku sirén. Výstupy sú označené písmenami A, B a C.
 

Vstupné porty

Vstupné porty umožňujú pripojiť senzory - dotykové, otáčok a polohy, teplotné a svetelné. Použitím špecializovaných adaptérov je možné pripojiť aj iné druhy senzorov, napr. senzor pH, senzor tlaku vzduchu, vlhkosti, zrýchlenia, voltmeter, ampérmeter a pod. Programom je možné zistiť hodnoty poskytované senzormi. Tie je možné odkladať aj vyslať do počítača pre ich ďalšie spracovanie. Vstupy sú označené číslicami 1, 2 a 3.


RCX - IR komunikácia

Infračervené žiarenie (IR - Infrared) je využité pre komunikáciu RCX s počítačom, pre posielanie správ medzi viacerými RCX kockami aj pre ovládanie RCX diaľkovým ovládačom. Komunikácia s počítačom sa uskutočňuje prostredníctvom IR veže, ktorá sa pripojí pomocou sériového rozhrania RS232 alebo USB. Tento spôsob komunikácie má výhodu v tom, že pri potrebe vzájomnej výmeny programov a dát medzi RCX a počítačom nie je potrebné káblové prepojenie - stačí iba priblíženie RCX k IR veži.RCX - Ovládacie tlačidlá

RCX kocka má štyri ovládacie tlačidlá:

* červené - slúži na zapnutie a vypnutie,
* zelené - štartuje a zastavuje vykonávanie programu,
* čierne - slúži pre voľbu výstupu údajov na obrazovku - hodnôt zo senzorov na jednotlivých vstupoch, hodnoty na výstupoch,
* sivé - umožňuje výber jedného z piatich programov.

RCX - Obrazovka

RCX má obrazovku z tekutých kryštálov, na ktorej je možné vidieť stav napájania, hodnotu na zvolenom vstupe, resp. výstupe, indikáciu stavu kocky a číslo vybraného programu.
 

RCX - Napájanie

Napájanie RCX kocky je zabezpečené šiestimi batériami typu AA aj sieťovým adaptérom. Napájanie z batérií je vhodné pre zabezpečenie pohybu robota. Napájanie z adaptéra je vhodné počas vývoja programov aj pri aplikáciách, pri ktorých sa zariadenie s RCX kockou nepohybuje.
 

Programové riadenie

Činnosť RCX kocky je riadená programami. Okrem systémových programov, ktoré sú súčasťou tzv. firmware, je možné v počítači vytvoriť svoje vlastné programy a prostredníctvom IR komunikácie ich preniesť do RCX kocky.
 

Informácie boli prevzaté zo stránky http://lego.infovek.sk/

Späť na projekty

 

Jún 2007
Školenie RoboLab III (Stará Turá)

Marec 2007

Školenie RoboLab II (Stará Turá)

November 2006

- Dodávka senzorov DCP Microdevelopments
- Školenie PK (prírodovedné predmety)


September 2006
Otvorenie novej počítačovej učebne slúžiacej na prácu so stavebnicou ROBOLAB

Marec 2006
Školenie Infoveku - RoboLab I