ÚvodO školePedagógoviaŽiaciKrúžkyŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety

Poznaj a chráň

Projekt vznikol za finančnej podpory Komunitnej nadácie Liptov

ĎAKUJEME

Projekt „Poznaj a chráň“ vychádza z potreby formovať a rozvíjať pozitívny vzťah žiakov našej školy k prírode a jej ochrane. Táto potreba je o to významnejšia, pretože naša škola sa nachádza v tesnej blízkosti chráneného územia – Národného parku Nízke Tatry, prakticky pri vstupe do Demänovskej doliny.

Projekt nadväzuje a vhodne dopĺňa realizovaný projekt s názvom „Zelená trieda“, ktorý bol realizovaný a uvedený do činnosti v júni 2006. Jeho podstatná časť je vybudovaná a vo výchovno-vzdelávacom procese efektívne využívaná ekoučebňa umiestnená vo voľnom priestranstve školy, ktorá umožňuje svojou názornosťou, ale aj pobytom na čerstvom vzduchu zvýšiť efektívnosť vyučovacieho procesu.

Cieľom projektu je dosiahnuť vyššiu efektívnosť využitia existujúcej ekoučebne, komplexnosť výchovno-vzdelávacieho procesu. K existujúcemu realizovanému projektu „Zelená trieda“ sme doplnili dve názorné a informačné tabule s názvom „Svet lúk“ a „Poznaj a chráň naše vtáctvo“. Ich vytvorením sme zo strany žiakov docielili hlbšie pochopenie prírodných súvislostí a zákonitostí a následne uvedomenie si potreby poznať a chrániť prírodu ako ten najcennejší dar v živote každého človeka.

Súčasťou informačnej tabule „Poznaj a chráň naše vtáctvo“ sa stala aj sústava umelých hniezd, búdok a kŕmidiel pre vtáctvo ktoré v našom regióne žije a v blízkosti našej školy sa aj vyskytuje.

Projek "Poznaj a chráň" umožňuje našim žiakom priamy a bezprostredný zážitok z poznávania života, ale aj podieľaní sa na prikrmovaní a ochrane vtáctva.
 

Späť na projekty