ÚvodO školePedagógoviaŽiaciKrúžkyŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety

Pedagógovia - šk. rok 2006/2007

 

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Ďalšie funkcie

Mgr. Bačová Katarína 7.B  

Mgr.

Brťková

Katarína

7.A redaktorka školského časopisu

Mgr.

Cerovská

Anna

6.A  

Mgr.

Červeňová

Ľudmila

3.B  

Mgr.

Haviar

Peter

8.A  

Mgr.

Hlavčová

Eva

2.B  

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

1.A organizátor záujmovej činnosti

Mgr.

Húleková

Petra

9.B  

Mgr.

Husár

Michal

- riaditeľ

Mgr.

Húsenicová

Silvia

- výchovná poradkyňa

Mgr.

Janičinová

Renáta

5.B prevencie drog. závislostí

Mgr.

Klepáčová

Ľubomíra

- zástupkyňa pre I. stupeň

Mgr.

Labaj

Michal

6.B  

Mgr.

Labayová

Alžbeta

- zástupkyňa pre II. stupeň

Mgr.

Malátková

Beata

- koordinátorka projektu ŠPZ

Mgr.

Milrád

Anton

5.A vedúci PK

 

Mitašíková

Jana

- vychovávateľka, ŠKD

Mgr.

Mudriková

Darina

- vedúca PK

Mgr.

Oberučová

Libuša

4.B školský časopis

Mgr.

Olšavová

Ľuboslava

3.A  

Mgr.

Palasthyová

Mária

8.B  

 

Pavlíková

Zuzana

- vychovávateľka, ŠKD

Mgr.

Pompurová

Alena

1.B  

 

Pribulová

Gabriela

- vychovávateľka, ŠKD

PaedDr.

Rošťáková

Dáša

-  

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

4.A vedúca MZ

 

Stanová

Anna

- vychovávateľka, ŠKD

Mgr.

Turajová

Božena

9.A  

Mgr.

Želúdek

Jozef

- správca siete, lektor

Mgr.

Žudelová

Lucia

2.A  

Späť