ÚvodO školePedagógoviaŽiaciKrúžkyŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety

Pedagógovia - šk. rok 2007/2008

 

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Ďalšie funkcie

Mgr. Bačová Katarína 8.B  

Mgr.

Brťková

Katarína

8.A šéfredaktorka školského časopisu
Mgr. Buranská Hana 3.B  

Mgr.

Cerovská

Anna

7.A  

Mgr.

Červeňová

Ľudmila

4.B  

Mgr.

Haviar

Peter

9.A  

Mgr.

Hlavčová

Eva

1.B  

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

2.A organizátor záujmovej činnosti

Mgr.

Húleková

Petra

   

Mgr.

Husár

Michal

- riaditeľ ZŠ

Mgr.

Húsenicová

Silvia

- vých. poradkyňa, koor. enviro. vých.

Mgr.

Janičinová

Renáta

6.B koordinátorka prevencie drog. záv.

Mgr.

Klepáčová

Ľubomíra

- zástupkyňa pre I. stupeň

Mgr.

Labayová

Alžbeta

- zástupkyňa pre II. stupeň

Mgr.

Malátková

Beata

5.B koordinátorka projektu ŠPZ
  Martausová Mária 4.A  

Mgr.

Milrád

Anton

6.A vedúci PK

 

Mitašíková

Jana

- vychovávateľka, ŠKD

Mgr.

Mudriková

Darina

5.A vedúca PK

Mgr.

Oberučová

Libuša

3.A členka red. rady pre školský časopis

Mgr.

Palasthyová

Mária

9.B  

 

Pavlíková

Zuzana

- vychovávateľka, ŠKD

Mgr.

Pompurová

Alena

2.B  

 

Pribulová

Gabriela

- vychovávateľka, ŠKD; čl. red. rady

PaedDr.

Rošťáková

Dašena

7.B  

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

1.A vedúca MZ

 

Stanová

Anna

- vychovávateľka, ŠKD

Mgr.

Turajová

Božena

- koordinátorka boja proti kriminalite

Mgr.

Želúdek

Jozef

- správca siete, lektor

Mgr.

Žudelová

Lucia

-  

Späť