ÚvodO školePedagógoviaŽiaciKrúžkyŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety

Pedagógovia - šk. rok 2008/2009

 

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Ďalšie funkcie

Mgr.

Bačová Katarína 9.B  

Mgr.

Brťková

Katarína

9.A šéfredaktorka školského časopisu

Mgr.

Chrapčiak

Juraj

4.B  

Mgr.

Červeňová

Ľudmila

3.A  
Mgr. Drbjaková Margita -  
Mgr. Duchoňová Anna 1.A koordinátorka projektu ŠPZ
Mgr. Filipovičová Melánia -  
Mgr. Grochalová Renáta -  

Mgr.

Haviar

Peter

5.A  

Mgr.

Hlavčová

Eva

2.B  

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

1.B  

Mgr.

Husár

Michal

- riaditeľ ZŠ

Mgr.

Húsenicová

Silvia

- výchovná poradkyňa,
koordinátorka enviro. vých. a vých. k manželstvu a rodičovstvu
Mgr. Húska Belo -  

Mgr.

Janičinová

Renáta

7.B koordinátorka prevencie drog. záv.

Mgr.

Klepáčová

Ľubomíra

- zástupkyňa pre I. stupeň

Mgr.

Labayová

Alžbeta

- zástupkyňa pre II. stupeň; organizátor záujmovej činnosti
Mgr. Lehotská Zuzana 3.B  
  Lenková Soňa - vychovávateľka, ŠKD

Mgr.

Malátková

Beata

6.B koordinátorka projektu ŠPZ
  Martausová Mária 1.C  

Mgr.

Milrád

Anton

7.A vedúci PK

 

Mitašíková

Jana

- vychovávateľka, ŠKD

Mgr.

Mudriková

Darina

6.A vedúca PK

Mgr.

Muranicová

Pavlína

-  

Mgr.

Oberučová

Libuša

4.A členka redakčnej rady pre šk. časopis

Mgr.

Palasthyová

Mária

5.B  

 

Pavlíková

Zuzana

- vychovávateľka, ŠKD

 

Pribulová

Gabriela

- vychovávateľka, ŠKD
členka redakčnej rady pre šk. časopis

PaedDr.

Rošťáková

Dašena

8.B  

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

2.A vedúca MZ

Mgr.

Turajová

Božena

8.A koordinátorka boja proti kriminalite

Mgr.

Želúdek

Jozef

- správca siete, lektor, projekt. manažér
         

Späť