ÚvodO školePedagógoviaŽiaciKrúžkyŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety

Pedagógovia - šk. rok 2010/2011

 

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Ďalšie funkcie

Mgr.

Bačová

Katarína

VI.B

Vedúca PK ANJ

Mgr.

Brťková

Katarína

VI.A

šéfredaktorka školského časopisu

PeadDr.

Bujňák

Ivan

 

 

Mgr.

Červeňová

Ľudmila

III.C

 

Mgr.

Drbjaková

Margita

 

 

Mgr.

Duchoňová

Anna

I.B

koordinátorka projektu ŠPZ

Mgr.

Filipovičová

Melánia

VI.C

 

Mgr.

Haviar

Peter

VII.A

 

Mgr.

Hlavčová

Eva

IV.B

 

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

I.A

 

Mgr.

Husár

Michal

 

riaditeľ ZŠ

Mgr.

Jarošová Húsenicová

Silvia

V.C

výchovná poradkyňa,
koordinátorka enviro. vých. a vých. k manželstvu a rodičovstvu

Mgr.

Húska

Belo

 

 

Mgr.

Chrapčiak

Juraj

IV.A

 

Mgr.

Janičinová

Renáta

IX.B

koordinátorka prevencie drog. záv.

Mgr.

Kasanická

Anna

 

 

Mgr.

Klepáčová

Ľubomíra

 

zástupkyňa pre I. stupeň

koordinátorka ŽŠR

Mgr.

Kuzmová

Anita

I.C

 

Mgr.

Labayová

Alžbeta

 

zástupkyňa pre II. stupeň; organizátor záujmovej činnosti

Mgr.

Lehotská

Zuzana

III.B

 

 

Lenková

Soňa

 

vychovávateľka, ŠKD

Bc.

Lukačková

Lenka

 

vychovávateľka, ŠKD

Mgr.

Malátková

Beata

VIII.B

koordinátorka projektu ŠPZ

 

Martausová

Mária

 

 vychovávateľka, ŠKD

Ing.

Michalec

Miroslav

 

tréner ŠŠS

Mgr.

Milrád

Anton

IX.A

vedúci PK

 

Mitašíková

Janka

 

vychovávateľka, ŠKD

Mgr.

Mudriková

Darina

VIII.A

vedúca PK

Mgr.

Oberučová

Libuša

II.B

členka redakčnej rady pre šk. časopis

Mgr.

Palasthyová

Mária

VII.B

 

 

Pavlíková

Zuzana

 

vychovávateľka, ŠKD

 

Petrilová

Viera

 

vychovávateľka, ŠKD

 

Pribulová

Gabriela

 

vychovávateľka, ŠKD
členka redakčnej rady pre šk. časopis

PaedDr.

Rošťáková

Dašena

V.A

 

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

II.A

vedúca MZ

Mgr.

Štrasserová

Katarína

V.B

 

Mgr.

Trstenská

Barbora

 

 

Mgr.

Turajová

Božena

 

koordinátorka boja proti kriminalite

Mgr.

Uličná

Zuzana

 

 

Mgr.

Želúdek

Jozef

 

správca siete, lektor, projekt. manažér

Mgr.

Žudelová

Lucia

III.A

 

Späť