ÚvodO školePedagógoviaŽiaciKrúžkyŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety

Pedagógovia - šk. rok 2011/2012

 

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Ďalšie funkcie

Mgr.

Bačová

Katarína

VII.B

Vedúca PK ANJ

Mgr.

Brťková

Katarína

VII.A

šéfredaktorka školského časopisu

PeadDr.

Bujňák

Ivan

 

 kňaz

Mgr.

Červeňová

Ľudmila

IV.C

 

Mgr.

Drbjaková

Margita

 

 

Mgr.

Duchoňová

Anna

II.B

koordinátorka projektu ŠPZ

Mgr.

Filipovičová

Melánia

VII.C

 

Mgr. Gonšorová Miroslava    
RNDr. Halahijová Zlatica V.A  

Mgr.

Haviar

Peter

VIII.A

 

Mgr.

Hlavčová

Eva

I.A

 

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

II.A

 

Mgr.

Husár

Michal

 

riaditeľ ZŠ

Bc.

Janičinová

Adriana

 

vychovávateľka, ŠKD

Mgr.

Jarošová Húsenicová

Silvia

VI.C

výchovná poradkyňa,
koordinátorka enviro. vých. a vých. k manželstvu a rodičovstvu

Mgr.

Húska

Belo

 

 farár ECAV

Mgr.

Klepáčová

Ľubomíra

 

zástupkyňa pre I. stupeň

koordinátorka ŽŠR

Mgr.

Kubušová

Andrea

II.C

 

Mgr.

Labayová

Alžbeta

 

zástupkyňa pre II. stupeň; organizátor záujmovej činnosti

Mgr.

Lehotská

Zuzana

IV.B

 

 

Lenková

Soňa

 

vychovávateľka, ŠKD

Bc.

Lukačková

Lenka

 

vychovávateľka, ŠKD

Mgr.

Malátková

Beata

IX.B

koordinátorka projektu ŠPZ

Ing.

Michalec

Miroslav

 

tréner ŠŠS

Mgr.

Milrád

Anton

V.B

vedúci PK

 

Mitašíková

Janka

 

vychovávateľka, ŠKD

Mgr.

Mudriková

Darina

IX.A

vedúca PK

Mgr.

Oberučová

Libuša

III.B

členka redakčnej rady pre šk. časopis

Mgr.

Palasthyová

Mária

VIII.B

 

 

Pavlíková

Zuzana

 

vychovávateľka, ŠKD

 

Petrilová

Viera

 

vychovávateľka, ŠKD

 

Pribulová

Gabriela

 

vychovávateľka, ŠKD
členka redakčnej rady pre šk. časopis

RNDr.

Pukaj

Pavol

 

 

PaedDr.

Rošťáková

Dašena

VI.A

 

Mgr.

Rastislav

Slovík

IV.A

pedagóg pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

III.A

vedúca MZ

Mgr.

Štrasserová

Katarína

VI.B

 

Mgr.

Trstenská

Barbora

 

 

Mgr.

Turajová

Božena

 V.C

koordinátorka boja proti kriminalite

Mgr.

Vajda

Stanislav

 

 

Mgr.

Želúdek

Jozef

 

správca siete, lektor, projekt. manažér

Mgr.

Žudelová

Lucia

I.B

 

Späť