ÚvodO školePedagógoviaŽiaciKrúžkyŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety

Pedagógovia - šk. rok 2012/2013

 

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Ďalšie funkcie

Mgr.

Almanová

Anita

III.A

 

Mgr.

Bačová

Katarína

VIII.B

Vedúca PK ANJ

 

Baníková

Veronika

 

MŠ Demänová

Mgr.

Brťková

Katarína

VIII.A

šéfredaktorka školského časopisu

PeadDr.

Bujňák

Ivan

 

 kňaz

Mgr.

Červeňová

Ľudmila

IV.C

 

Mgr.

Drbjaková

Margita

 

 

Mgr.

Duchoňová

Anna

III.B

koordinátorka projektu ŠPZ,
členka redakčnej rady pre šk. časopis

 

Dutková

Ľudmila

 

MŠ Demänová

Mgr.

Filipovičová

Melánia

VIII.C

 

Mgr. Gonšorová Miroslava    
RNDr. Halahijová Zlatica VI.A  

Mgr.

Haviar

Peter

IX.A

 

PhDr.

Havránková

Edita

 

 

Mgr.

Hlavčová

Eva

II.A

školská kronika 

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

I.A

 zdravotníčka

Mgr.

Húska

Belo

 

 farár ECAV

Mgr.

Chrapčiak

Juraj

 

 riaditeľ ZŠ s MŠ

Bc.

Janičinová

Adriana

 

vychovávateľka, ŠKD

Mgr.

Janičinová

Renáta

V.C

koordinátorka prevencie drogových závislostí

Mgr.

Jarošová Húsenicová

Silvia

VII.C

výchovná poradkyňa,
koordinátorka enviro. vých. a vých. k manželstvu a rodičovstvu

Mgr.

Jurčová

Eva

I.D

(Demänová)

 

Kellová

Katarína

 

zástupkyňa pre MŠ (Demänová)

Mgr.

Klepáčová

Ľubomíra

 

zástupkyňa pre I. stupeň ZŠ
koordinátorka ŽŠR

 

Kováčová

Mária

 

ZŠ Demänová

 

Krčulová

Ingrid

 

MŠ Demänová

Mgr.

Labayová

Alžbeta

 

zástupkyňa pre II. stupeň ZŠ; organizátor záujmovej činnosti

Mgr.

Lehotská

Zuzana

I.C

 

 

Lenková

Soňa

 

vychovávateľka, ŠKD

Mgr.

Lukačková

Lenka

 

vychovávateľka, ŠKD

Mgr.

Malátková

Beata

V.A

koordinátorka projektu ŠPZ

Mgr.

Milrád

Anton

VI.B

 

 

Mitašíková

Janka

 

vychovávateľka, ŠKD

Mgr.

Mudriková

Darina

V.B

vedúca PK, zdravotníčka

Mgr.

Oberučová

Libuša

IV.B

 

Mgr.

Palasthyová

Mária

IX.B

 

 

Pavlíková

Zuzana

 

vychovávateľka, ŠKD

 

Petrilová

Viera

 

vychovávateľka, ŠKD
členka redakčnej rady pre šk. časopis

RNDr.

Pukaj

Pavol

 

 

PaedDr.

Rošťáková

Dašena

VII.A

 vedúca PK

Mgr.

Slovík

Rastislav

IV.A

pedagóg pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

I.B

vedúca MZ

Mgr.

Štrasserová

Katarína

VII.B

 

Mgr.

Švihrová

Jana

II.C

(Demänová)

Mgr.

Tomčufčíková

Mária

 

 

Mgr.

Želúdek

Jozef

 

správca siete, lektor,
projekt. manažér, Brejky karty

Mgr.

Žudelová

Lucia

II.B

 

Späť