ÚvodO školePedagógoviaŽiaciKrúžkyŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety

Pedagógovia - šk. rok 2014/2015

 

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Ďalšie funkcie

Mgr.

Almanová

Anita

I.B

vedúca MZ 

Mgr.

Bačová

Katarína

V.A

 

 

Baníková

Veronika

 

MŠ Demänová

PaedDr.

Brček

Tomáš

VIII.A 

 

PaedDr.

Bujňák

Ivan

 

farár RKC

Mgr.

Červeňová

Ľudmila

II.A

členka redakčnej rady pre
školský časopis 

Mgr.

Drbjaková

Margita

V.B

šéfredaktorka školského časopisu

Mgr.

Duchoňová

Anna

 

zástupkyňa pre I. stupeň ZŠ
koordinátorka ŽŠR

Bc.

Ďurná

Erika

 


asistent učiteľa

 

Dutková

Ľudmila

 

MŠ Demänová

Mgr.

Filipovičová

Melánia

VI.A

 

Mgr.

Fričová

Renáta

 

zastupujúca počas PN, členka redakčnej rady šk. časopisu

Mgr.

Gonšorová

Miroslava

 

členka redakčnej rady šk. časopisu

Mgr.

Grochalová

Renata

 

zdravotníčka

RNDr.

Halahijová

Zlatica

 

zástupkyňa pre II. stupeň ZŠ, organizátor záujmovej činnosti 

Mgr.

Haviar

Peter

VI.B

 

Mgr.

Hertseh

Hanna

 

vychovávateľka ŠKD

Mgr.

Hlavčová

Eva

II.B

školská kronika 

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

III.A

 zdravotníčka

Mgr.

Chrapčiak

Juraj

 

 riaditeľ ZŠ s MŠ

Bc.

Janičinová

Adriana

 

vychovávateľka ŠKD,
vedúca MZ ŠKD

Mgr.

Janičinová

Renata

 

koordinátorka prevencie drogových závislostí

Mgr.

Jantačková

Mária

IX.B 

koordinátor environmentálnej výchovy

Mgr.

Jarošová Húsenicová

Silvia

IX.C

výchovná poradkyňa
 

 

Kellová

Katarína

 

zástupkyňa pre MŠ (Demänová)

Mgr.

Kopčeková

Monika

I.D

ZŠ Demänová

 

Kováčová

Mária

 

vychovávateľka ŠKD
ZŠ Demänová

 Mgr.

Krčahová

Jana

 

vychovávateľka ŠKD,
Špeciálny pedagóg

 Mgr.

Krčulová

Ingrid

 

MŠ Demänová

Mgr.

Labayová

Alžbeta

VII.B 

 

Mgr.

Lehotská

Zuzana

I.C

 

 

Lenková

Soňa

 

vychovávateľka ŠKD

Mgr.

Lukačková

Lenka

 

vychovávateľka ŠKD,
asistent učiteľa

Mgr.

Malátková

Beata

VII.A

koordinátorka projektu ŠPZ
vedúca PK humanitných predmetov

Mgr.

Milrád

Anton

VIII.B

 

Mgr.

Oberučová

Libuša

IV.A

 

 

Pavlíková

Zuzana

 

 

Mgr.

Pavnicová Žudelová

Lucia

IV.B

 

Bc.

Petrilová

Viera

 

vychovávateľka ŠKD
členka redakčnej rady pre
školský časopis

PaedDr.

Rošťáková

Dašena

IX.A

 vedúca PK prírodovedných pred.

Mgr.

Salajová

Andrea

I.A

koordinátorka výchovy
k manželstvu a rodičovstvu 

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

III.B

 

Mgr.

Šípka

Ján

 

 farár ECAV

Mgr.

Štrasserová

Katarína

 

vedúca školskej knižnice
koordinátor pre kriminalitu

Mgr.

Švihrová

Jana

III.C

ZŠ Demänová

Mgr.

Želúdek

Jozef

 

správca siete, lektor,
projekt. manažér, Brejky karty

Späť