ÚvodO školePedagógoviaŽiaciKrúžkyŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety

Pedagógovia - šk. rok 2015/2016

 

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Ďalšie funkcie

Mgr.

Almanová

Anita

2.B

vedúca MZ 

Mgr.

Bačová

Katarína

6.A

 

 

Baníková

Veronika

 

MŠ Demänová

PaedDr.

Bujňák

Ivan

 

farár RKC

Mgr.

Červeňová

źudmila

2.D

členka redakčnej rady pre
školský časopis, ZŠ Demänová

Mgr.

Drbjaková

Margita

6.B

koordinátorka prevencie drogových závislostí

Mgr.

Duchoňová

Anna

 

zástupkyňa pre I. stupeň ZŠ
koordinátorka ŽŠR

 

Dutková

źudmila

 

MŠ Demänová

Mgr.

Ďuranová

Eva

 

 farár ECAV

Bc.

Ďurná

Erika

 

asistent učiteža

Mgr.

Filipovičová

Melánia

7.A

 

Mgr.

Fričová

Renáta

 

zastupujúca počas PN, členka redakčnej rady šk. časopisu

Mgr.

Grochalová

Renata

 

zdravotníčka

RNDr.

Halahijová

Zlatica

 

zástupkyňa pre II. stupeň ZŠ, organizátor záujmovej činnosti 

Mgr.

Haviar

Peter

7.B

 

Mgr.

Hertseh

Hanna

5.A

 

Mgr.

Hlavčová

Eva

1.D

školská kronika, ZŠ Demänová

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

1.A

 zdravotníčka

Mgr.

Chrapčiak

Juraj

 

 riaditež ZŠ s MŠ

Bc.

Janičinová

Adriana

 

vedúca MZ ŠKD

Mgr.

Jantačková

Mária

9.A

koordinátor environmentálnej výchovy

Mgr.

Jarošová Húsenicová

Silvia

 

výchovná poradkyňa

 

 

Kellová

Katarína

 

zástupkyňa pre MŠ (Demänová)

Mgr.

Kopčeková

Monika

3.B

 

 

Kováčová

Mária

 

ZŠ Demänová (ŠKD)

PaedDr.

Krčahová

Jana

 

 

Mgr.

Krčulová

Ingrid

 

MŠ Demänová

Mgr.

Lehotská

Zuzana

2.C

 

 

Lenková

Soňa

 

 

Mgr.

Lukačková

Lenka

 

 

Mgr.

Malátková

Beata

8.A

koordinátorka projektu ŠPZ, vedúca PK humanitných predmetov

Mgr.

Milrád

Anton

9.B

 

Mgr.

Oberučová

Libuša

3.A

 

 

Pavlíková

Zuzana

 

 

Mgr.

Pavnicová Žudelová

Lucia

1.B

 

Mgr.

Petrilová

Viera

4.A 

členka redakčnej rady pre
školský časopis

PaedDr.

Rošáková

Dašena

 

 vedúca PK prírodovedných predm.

Mgr.

Salajová

Andrea

2.A

koordinátorka výchovy
k manželstvu a rodičovstvu 

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

4.B

 

Mgr.

Štrasserová

Katarína

8.B

vedúca školskej knižnice
koordinátor pre kriminalitu

Mgr.

Švihrová

Jana

1.C

 

Mgr.

Vlček

Ivan

5.B

 

Mgr.

Želúdek

Jozef

 

šéfredaktor školského časopisu,
správca siete, lektor,
projekt. manažér, Brejky karty

Spä