ÚvodO školePedagógoviaŽiaciKrúžkyŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety

Zelená trieda

Projekt vznikol za finančnej podpory spoločnosti Orange a projektu
ĎAKUJEME

V 21. storočí sa mestá rozrastajú.  Väčšina obyvateľov žije v mestách alebo v jeho blízkom okolí. Mestský životný štýl (nakupovanie v supermarketoch, rýchle životné tempo, kontakt s rôznymi sociálnymi skupinami a spoločenstvami) sa začína radikálne odlišovať od toho, ako žijú ľudia na vidieku a v malých mestečkách. S touto zmenou v demografii sa črtajú nové príležitosti na environmentálnu výchovu. Náš projekt Zelená trieda podporuje a motivuje povedomie  žiakov a obyvateľov regiónu v aktivitách na zlepšenie podmienok pre ich život, v ich komunite a ich informovanosti o miestnych problémoch. Pomáha im poznať druhovú skladbu stromov v našom regióne. Dôležitou súčasťou urbanistickej environmentálnej výchovy je štúdium prírodného prostredia. Skúsenosti žiakov a obyvateľov regiónu by mali viesť k starostlivosti o územie a k formovaniu postoja potreby všeobecnej ochrany životného prostredia.

        Projekt Zelená trieda je vhodným verejným otvoreným priestranstvom v našom regióne pre realizáciu urbanistickej environmentálnej výchovy, kde žiaci, učitelia, rodičia a široká verejnosť môže byť zapojená do aktivít ako sú poznávanie druhov drevín regiónu, starostlivosť o životné prostredie, vytváranie vhodných životných podmienok a poznávanie života v prírode. V projekte sme zosúladili prírodné prvky s objektmi vytvorenými s človekom. Zelená trieda je určená hlavne pre deti a mládež nielen v čase výchovno-vzdelácieho procesu, ale aj v čase mimoškolských aktivít, aby vhodne využili voľný čas.

Cieľom nášho projektu je rozvoj ekologického myslenia,  bez ktorého nemôže žiadna spoločnosť riešiť nielen problémy prírody a svojho životného prostredia, ale aj sociálne, ekonomické a etické problémy, ako aj učiť žiakov o životnom prostredí, aby získané vedomosti  slúžili k rozvíjaniu ich citlivosti a pomáhali im uvedomovať si problémy miestneho a regionálneho životného prostredia. Priama účasť žiakov na riešení a odhaľovaní ekologických problémov v životnom prostredí je predpokladom utvorenia ochranárskych postojov.

Projekt nie je určený len pre žiakov našej školy, ale je zameraný aj pre širokú verejnosť, aby si aj tá uvedomila, že vzťah k životnému prostrediu ovplyvňuje kvalitu ich života nielen v súčasnosti ale aj v budúcnosti najmä tým, že areál školy sa stane otvorený pre všetkých obyvateľov širokého okolia.

Späť na projekty