ÚvodO školePedagógoviaŽiaciKrúžkyŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár

Pedagógovia - šk. rok 2016/2017

 

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Ďalšie funkcie

Mgr.

Almanová

Anita

3.B

vedúca MZ 

Mgr.

Bačová

Katarína

7.A

vedúca PK humanitné 

PaedDr.

Bujňák

Ivan

 

farár RKC

Mgr.

Červeňová

źudmila

3.D

členka redakčnej rady pre
školský časopis, ZŠ Demänová

Mgr.

Drbjaková

Margita

   

Mgr.

Duchoňová

Anna

 

zástupkyňa pre I. stupeň ZŠ
koordinátorka ŽŠR

 Bc.

Dutková

źudmila

 

MŠ Demänová

Mgr.

Ďuranová

Jana

 

 farár ECAV

Bc.

Ďurná

Erika

 

asistent učiteža

Mgr.

Filipovičová

Melánia

8.A

 

Mgr.

Fričová

Renáta

5.B

členka redakčnej rady šk. časopisu, koordinátor environmentálnej výchovy

Mgr.

Gonšorová

Miroslava

 

šéfredaktor školského časopisu, koordinátor prevencie drogových závislostí

Mgr.

Grochalová

Renata

 

koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, zdravotníčka

RNDr.

Halahijová

Zlatica

 

zástupkyňa pre II. stupeň ZŠ, organizátor záujmovej činnosti 

Mgr.

Haviar

Peter

8.B

 

Mgr.

Hertseh

Hanna

6.A

 

Mgr.

Hlavčová

Eva

1.D

školská kronika, ZŠ Demänová

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

2.A

 zdravotníčka

Mgr.

Chrapčiak

Juraj

 

 riaditež ZŠ s MŠ

Bc.

Janičinová

Adriana

 

vedúca MZ ŠKD

Mgr.

Jantačková

Mária

 

 

Mgr.

Jarošová Húsenicová

Silvia

9.A 

výchovná poradkyňa

 

Kellová

Katarína

 

MŠ Demänová

Mgr.

Kopčeková

Monika

4.B

 

 

Kováčová

Mária

 

 

PaedDr.

Krčahová

Jana

 

 

Mgr.

Krčulová

Ingrid

 

zástupkyňa pre MŠ Demänová

Mgr.

Kubušová

Andrea

3.C

členka redakčnej rady pre
školský časopis

Mgr.

Lehotská

Zuzana

1.B

 

 

Lenková

Soňa

 

 

Mgr.

Lukačková

Lenka

 

 

Mgr.

Milrád

Anton

 

 

Mgr.

Oberučová

Libuša

4.A

 

 

Pavlíková

Zuzana

 

 

Mgr.

Pavnicová Žudelová

Lucia

2.B

 

PaedDr.

Rošáková

Dašena

7.B

 vedúca PK prírodovedné

Mgr.

Salajová

Andrea

3.A

koordinátorka výchovy
k manželstvu a rodičovstvu 

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

1.C

 

Mgr.

Štrasserová

Katarína

9.B

vedúca školskej knižnice,
koordinátor pre kriminalitu

Mgr.

Švihrová

Jana

1.A

 

Mgr.

Tolnáyová

Monika

 

zastupovanie počas MD v MŠ Demänová

Mgr.

Vlček

Ivan

6.B

 

Mgr.

Želúdek

Jozef

5.A

správca siete, koordinátor AsC Agendy, Brejky karty

 

 

 

 

 

Spä