ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár

Pedagógovia / zamestnanci - šk. rok 2017/2018


Zoradenie tr. uč. podža triedy

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Ďalšie funkcie

Mgr.

Kopčeková

Monika

1.A

 

Mgr.

Almanová

Anita

1.B

vedúca MZ 

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

1.C

koordinátor prevencie obezity,
ZŠ Demänová

Mgr.

Švihrová

Jana

2.A

 

Mgr.

Lehotská

Zuzana

2.B

 

Mgr.

Červeňová

źudmila

2.C

členka redakčnej rady pre
školský časopis

Mgr.

Hlavčová

Eva

2.D

školská kronika, ZŠ Demänová

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

3.A

 zdravotníčka

Mgr.

Petrjánošová

Mária

3.B

zastupovanie počas MD v ZŠ 

Mgr.

Salajová

Andrea

4.A

 

Mgr.

Oberučová

Libuša

4.B

 

Mgr.

Kubušová

Andrea

4.C

členka redakčnej rady pre
školský časopis

Mgr.

Štrasserová

Katarína

5.A

vedúca školskej študovne,
koordinátor pre kriminalitu

Mgr.

Gonšorová

Miroslava

5.B 

šéfredaktor školského časopisu, koordinátor protidrogovej prevencie

Mgr.

Želúdek

Jozef

6.A

správca siete, koordinátor AsC Agendy, Brejky karty

Mgr.

Fričová

Renáta

6.B

členka redakčnej rady šk. časopisu, koordinátor environmentálnej výchovy

PaedDr.

Krčahová

Jana

7.A 

 špeciálny pedagóg

Mgr.

Vlček

Ivan

7.B

 

Mgr.

Bačová

Katarína

8.A

vedúca PK humanitné 

PaedDr.

Rošáková

Dašena

8.B

 vedúca PK prírodovedné

Mgr.

Filipovičová

Melánia

9.A

 

Mgr.

Haviar

Peter

9.B

 

Všetci zamestnanci

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Ďalšie funkcie

Mgr.

Almanová

Anita

1.B

vedúca MZ 

Mgr.

Bačová

Katarína

8.A

vedúca PK humanitné 

PaedDr.

Bujňák

Ivan

 

farár RKC

Mgr.

Červeňová

źudmila

2.C

členka redakčnej rady pre
školský časopis

Mgr.

Čudejková

Emília

 

 riaditežka ZŠ s MŠ

Mgr.

Devečková

Simona

 

 

Mgr.

Drbjaková

Margita

 

 

Mgr.

Duchoňová

Anna

 

zástupkyňa pre I. stupeň ZŠ

 Bc.

Dutková

źudmila

 

zástupkyňa pre MŠ Demänová

Mgr.

Ďuranová

Jana

 

 farár ECAV

Bc.

Ďurná

Erika

 

asistent učiteža

Mgr.

Filipovičová

Melánia

9.A

 

Mgr.

Fričová

Renáta

6.B

členka redakčnej rady šk. časopisu, koordinátor environmentálnej výchovy

Mgr.

Gonšorová

Miroslava

5.B 

šéfredaktor školského časopisu, koordinátor protidrogovej prevencie

Mgr.

Grochalová

Renata

 

koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, zdravotníčka

RNDr.

Halahijová

Zlatica

 

zástupkyňa pre II. stupeň ZŠ, organizátor záujmovej činnosti 

Mgr.

Haviar

Peter

9.B

 

Mgr.

Hlavčová

Eva

2.D

školská kronika, ZŠ Demänová

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

3.A

 zdravotníčka

Bc.

Janičinová

Adriana

 

 

Mgr.

Jarošová Húsenicová

Silvia

 

výchovná poradkyňa
koordinátorka ŽŠR

Mgr.

Jelenská

Marcela

 

 

 

Kellová

Katarína

 

MŠ Demänová

Mgr.

Kopčeková

Monika

1.A

 

 

Kováčová

Mária

 

 

PaedDr.

Krčahová

Jana

7.A 

 špeciálny pedagóg

Mgr.

Krčulová

Ingrid

 

MŠ Demänová

Mgr.

Kubušová

Andrea

4.C

členka redakčnej rady pre
školský časopis

Mgr.

Lehotská

Zuzana

2.B

 

 

Lenková

Soňa

 

 

Mgr.

Lukačková

Lenka

 

 

Mgr.

Oberučová

Libuša

4.B

 

Mgr.

Olexíková

Miroslava

 

 

 

Pavlíková

Zuzana

 

vedúca MZ ŠKD 

Mgr.

Petrjánošová

Mária

3.B

zastupovanie počas MD v ZŠ 

PaedDr.

Rošáková

Dašena

8.B

 vedúca PK prírodovedné

Mgr.

Salajová

Andrea

4.A

 

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

1.C

koordinátor prevencie obezity,
ZŠ Demänová

Mgr.

Štrasserová

Katarína

5.A

vedúca školskej študovne,
koordinátor pre kriminalitu

Mgr.

Švihrová

Jana

2.A

 

Mgr.

Tolnáyová

Monika

 

zastupovanie počas MD v MŠ

Mgr.

Vlček

Ivan

7.B

 

Mgr.

Želúdek

Jozef

6.A

správca siete, koordinátor AsC Agendy, Brejky karty

 

 

 

 

 

Spä