ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov

Pedagógovia / zamestnanci - šk. rok 2018/2019


Zoradenie tr. uč. podľa triedy

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Ďalšie funkcie

Mgr.

Hlavčová

Eva

1.A

školská kronika, Vedúca MZ 1.-4.

Mgr.

Klejková

Eva

1.B

 

Mgr.

Nováková

Adriana

1.C

ZŠ Demänová

Mgr.

Kopčeková

Monika

2.A

 

Mgr.

Švihrová

Jana

2.B

 

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

2.C

koordinátor prevencie obezity,
ZŠ Demänová

Mgr.

Duchoňová

Anna

3.A

 

Mgr.

Lehotská

Zuzana

3.B

 

Mgr.

Červeňová

Ľudmila

3.C

členka redakčnej rady pre
školský časopis

Mgr.

Almanová

Anita

3.D

ZŠ Demänová

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

4.A

 

Mgr.

Pavnicová Žudelová

Lucia

4.B

 

Mgr.

Drbjaková

Margita

5.A

Vedúca PK spoločensko vedných predmetov

Mgr.

Olexíková

Miroslava

5.B

Vedúca PK prírodovedných predmetov

Mgr.

Štrasserová

Katarína

6.A

vedúca školskej študovne,
koordinátor pre kriminalitu

Mgr.

Haviar

Peter

6.B

 

Mgr.

Želúdek

Jozef

7.A

správca siete, koordinátor AsC Agendy, Brejky karty

Mgr.

Fričová

Renáta

7.B

členka redakčnej rady šk. časopisu, koordinátor environmentálnej výchovy

Mgr.

Jelenská

Marcela

8.A

 

Mgr.

Vlček

Ivan

8.B

 

Mgr.

Bačová

Katarína

9.A

 

PaedDr.

Rošťáková

Dašena

9.B

 

Pedagógovia / zamestnanci

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Ďalšie funkcie

Mgr.

Almanová

Anita

3.D

ZŠ Demänová

Mgr.

Bačová

Katarína

9.A

 

PaedDr.

Bujňák

Ivan

 

farár RKC

Mgr.

Červeňová

Ľudmila

3.C

členka redakčnej rady pre
školský časopis

Mgr.

Čontofalská

Jana

 

asistent učiteľa

Mgr.

Čudejková

Emília

 

riaditeľka ZŠ s MŠ

Mgr.

Devečková

Simona

 

Vychovávateľka ZŠ

Mgr.

Drbjaková

Margita

5.A

Vedúca PK spoločensko vedných predmetov

Mgr.

Duchoňová

Anna

3.A

 

Mgr.

Ďuranová

Jana

 

farár ECAV

Bc.

Ďurná

Erika

 

asistent učiteľa

Mgr.

Filipovičová

Melánia

   

Mgr.

Fričová

Renáta

7.B

členka redakčnej rady šk. časopisu, koordinátor environmentálnej výchovy

Mgr.

Gonšorová

Miroslava

 

šéfredaktor školského časopisu, koordinátor protidrogovej prevencie

RNDr.

Halahijová

Zlatica

   

Mgr.

Haviar

Peter

6.B

 

Mgr.

Hlavčová

Eva

1.A

školská kronika, Vedúca MZ 1.-4.

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

4.A

 

Bc.

Janičinová

Adriana

 

vychovávateľka ZŠ

Mgr.

Jarošová Húsenicová

Silvia

 

výchovná poradkyňa
koordinátorka ŽŠR

Mgr.

Jelenská

Marcela

8.A

 

Mgr.

Klejková

Eva

1.B

 

Mgr.

Kopčeková

Monika

2.A

 
 

Kováčová

Mária

 

Vychovávateľka - Demänová

Mgr.

Krčulová

Ingrid

 

Zástupca pre MŠ Demänová

 

Križanová

Veronika

 

MŠ Demänová

 

Kuzmová

Stanislava

 

MŠ Demänová

Mgr.

Lehotská

Zuzana

3.B

 
 

Lenková

Soňa

 

vychovávateľka ZŠ

Mgr.

Lukačková

Lenka

 

vychovávateľka ZŠ

Mgr.

Nováková

Adriana

1.C

ZŠ Demänová

Mgr.

Olexíková

Miroslava

5.B

Vedúca PK prírodovedných predmetov

 

Pavlíková

Zuzana

 

vedúca MZ ŠKD, vychovávateľka ZŠ

Mgr.

Pavnicová Žudelová

Lucia

4.B

 

PaedDr.

Rošťáková

Dašena

9.B

 

Mgr.

Smerčiaková

Jana

 

MŠ Demänová

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

2.C

koordinátor prevencie obezity,
ZŠ Demänová

PaedDr. Špesová Andrea   Zástupca RŠ pre I. stupeň ZŠ

Mgr.

Štrasserová

Katarína

6.A

vedúca školskej študovne,
koordinátor pre kriminalitu

Mgr.

Švihrová

Jana

2.B

 
Mgr. Tekeljaková Mária  

špeciálny pedagóg

Mgr.

Vlček

Ivan

8.B

 

Mgr.

Želúdek

Jozef

7.A

správca siete, koordinátor AsC Agendy, Brejky karty

Späť