ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov

Pedagógovia / zamestnanci - šk. rok 2019/2020


Zoradenie tr. uč. podľa triedy

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Ďalšie funkcie

Mgr.

Pavnicová Žudelová

Lucia

1.A

Vedúca MZ 1. – 4.

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

1.B

Zber papiera

Mgr.

Uhrinová

Ľubica

1.C

 

Mgr.

Hlavčová

Eva

2.A

školská kronika

Mgr.

Podhorány

Lucia

2.B

 

Mgr.

Nováková

Adriana

2.C

ZŠ Demänová

Mgr.

Kopčeková

Monika

3.A

 

Mgr.

Švihrová

Jana

3.B

 

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

3.C

koordinátor prevencie obezity,
ZŠ Demänová

Mgr.

Almanová

Anita

4.A

 

Mgr.

Lehotská

Zuzana

4.B

 

Mgr.

Červeňová

Ľudmila

4.C

 

PaedDr.

Madliaková

Janka

5.A

 

Mgr.

Bačová

Katarína

5.B

koordinátorka environmentálnej výchovy

Mgr.

Drbjaková

Margita

6.A

Vedúca PK spoločensko vedných predmetov

Mgr.

Sosnová

Lucia

6.B

 

Mgr.

Jánošová

Veronika

7.A

 

Mgr.

Haviar

Peter

7.B

 

Mgr.

Želúdek

Jozef

8.A

správca siete, koordinátor AsC Agendy, Brejky karty

Mgr.

Fričová

Renáta

8.B

 

Mgr.

Jelenská

Marcela

9.A

koordinátorka  ŽŠR

Mgr.

Rothová

Milada

9.B

 

 

 

 

 

 

 Pedagógovia / zamestnanci

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Ďalšie funkcie

Mgr.

Almanová

Anita

4.A

 

Mgr.

Bačová

Katarína

5.B

koordinátorka environmentálnej výchovy

PaedDr.

Bujňák

Ivan

 

farár RKC

Mgr.

Červeňová

Ľudmila

4.C

 

Mgr.

Čontofalská

Jana

 

zástupca RŠ pre II. stupeň ZŠ

Mgr.

Čudejková

Emília

 

riaditeľka ZŠ s MŠ

Mgr.

Devečková

Simona

 

vychovávateľka ZŠ

Mgr.

Drbjaková

Margita

6.A

vedúca PK spoločensko vedných predmetov

Mgr.

Ďuranová

Jana

 

farár ECAV

Bc.

Ďurná

Erika

 

asistent učiteľa

Mgr.

Filipovičová

Melánia

   

Mgr.

Fričová

Renáta

8.B

 

Mgr.

Gonšorová

Miroslava

5.A

 

Mgr.

Haviar

Peter

7.B

 

Mgr.

Hlavčová

Eva

2.A

školská kronika

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

1.B

zber papiera

Mgr.

Hrozek

Peter

 

 

Mgr.

Jánošová

Veronika

7.A

 

Mgr.

Jarošová Húsenicová

Silvia

 

 

Mgr.

Jelenská

Marcela

9.A

koordinátorka  ŽŠR

Mgr.

Kmošenová

Eva

 

asistent učiteľa

Mgr.

Kopčeková

Monika

3.A

 

 

Kováčová

Mária

 

vychovávateľka - Demänová

Mgr.

Krčulová

Ingrid

 

zástupca pre MŠ Demänová

Bc.

Križanová

Veronika

 

MŠ Demänová

Mgr.

Kurilová

Agáta

 

 

 

Kuzmová

Stanislava

 

MŠ Demänová

Mgr.

Lehotská

Zuzana

4.B

 

Mgr.

Lukačková

Lenka

 

vychovávateľka ZŠ, vedúca MZ ŠKD, špeciálny pedagóg

PaedDr.

Madliaková

Janka

 

koordinátorka VMR

Mgr.

Nováková

Adriana

2.C

ZŠ Demänová

Mgr. Ochotnica Marek    

Ing. 

Pagáčová Anna   vychovávateľka ZŠ
Mgr. Paraňa Lukáš   vychovávateľ ZŠ
PhDr. Paulíny Viera   špeciálny pedagóg

 

Pavlíková

Zuzana

 

vychovávateľka ZŠ

Mgr.

Pavnicová Žudelová

Lucia

1.A

vedúca MZ 1. – 4.

Mgr.

Podhorány

Lucia

2.B

 

PaedDr.

Rošťáková

Dašena

 

 

Mgr.

Rothová

Milada

9.B

vedúca PK prírodovedných predmetov

Mgr.

Smerčiaková

Jana

 

MŠ Demänová

Mgr.

Sosnová

Lucia

6.B

 

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

3.C

koordinátor prevencie obezity,
ZŠ Demänová

PaedDr.

Špesová

Andrea

 

zástupca RŠ pre I. stupeň ZŠ

Mgr.

Štrasserová

Katarína

 

výchovná poradkyňa, koordinátor sociálno – pat. javov

Mgr.

Švihrová

Jana

3.B

 

Mgr.

Uhrinová

Ľubica

1.C

 

 

Uličná

Soňa

 

asistent učiteľa

Mgr.

Želúdek

Jozef

8.A

správca siete, koordinátor AsC Agendy, Brejky karty

         

 

 

 

 

 

Späť