ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa

Pedagógovia / zamestnanci - šk. rok 2020/2021


Zoradenie tr. uč. podľa triedy

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Ďalšie funkcie

Mgr.

Almanová

Anita

1.A

 

Mgr.

Hlavnová

Zuzana

1.B

 

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

1.C

koordinátor prevencie obezity,
ZŠ Demänová

Mgr.

Radičová

Mária

2.A

zastupujúca triedna učiteľka

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

2.B

koordinátor zberu papiera

Mgr.

Lehotská

Zuzana

2.C

koordinátorka školskej kroniky

Mgr.

Červeňová

Ľudmila

3.A

 

Mgr.

Podhorány

Lucia

3.B

 

Mgr.

Nováková

Adriana

3.C

vedúca MZ, ZŠ Demänová

Mgr.

Kopčeková

Monika

4.A

 

Mgr.

Švihrová

Jana

4.B

 

Mgr.

Belončáková

Silvia

4.C

ZŠ Demänová

Mgr.

Janíčeková

Alena

5.A

koordinátor sociálno – pat. javov

Mgr.

Krídlová

Jana

5.B

 

Mgr.

Madliaková

Jana

6.A

vedúca PK prírodovedných predmetov

Mgr.

Ochotnica

Marek

6.B

koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Mgr.

Lukáč

Jakub

7.A

 

Mgr.

Čontofalská

Jana

7.B

koordinátor environmentálnej výchovy

Mgr.

Zuskinová

Dana

8.A

vedúca PK spoločensko vedných predmetov

Mgr.

Haviar

Peter

8.B

 

Mgr.

Želúdek

Jozef

9.A

správca siete, koordinátor AsC Agendy, Brejky karty

Mgr.

Fričová

Renáta

9.B

koordinátorka  ŽŠR

 

 

 

 

 

 Pedagógovia / zamestnanci

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Ďalšie funkcie

Mgr.

Almanová

Anita

1.A

 

Mgr.

Belončáková

Silvia

4.C

 

 

Bendová

Lucia

 

asistent učiteľa

Mgr.

Bolibruch

Vladimír

 

farár RKC

Mgr.

Červeňová

Ľudmila

3.A

 

Mgr.

Čontofalská

Jana

7.B

koordinátor environmentálnej výchovy

Mgr.

Devečková

Simona

 

MD

Mgr.

Ďuranová

Jana

 

farár ECAV

Bc.

Ďurná

Erika

 

asistent učiteľa

Mgr.

Fričová

Renáta

9.B

koordinátorka ŽŠR

Mgr.

Gugová

Lenka

 

vychovávateľka - Demänová

RNDr.

Halahijová

Zlatica

 

zástupca RŠ pre II. stupeň ZŠ

Mgr.

Haviar

Peter

8.B

 

Mgr.

Hlavnová

Zuzana

1.B

 

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

2.B

koordinátor zberu papiera

Mgr.

Janíčeková

Alena

5.A

koordinátor sociálno – pat. javov

Mgr.

Jarošová Húsenicová

Silvia

   

Mgr.

Jelenská

Marcela

 

výchovný poradca

Mgr.

Kmošenová

Eva

 

asistent učiteľa

Mgr.

Kopčeková

Monika

4.A

 

Ing.

Kováč

Martin

 

 

 

Kováčová

Mária

 

vychovávateľka - Demänová

Mgr.

Krčulová

Ingrid

 

zástupca pre MŠ Demänová

Bc.

Križanová

Veronika

 

MŠ Demänová

Mgr.

Krídlová

Jana

5.B

 

Mgr.

Kurilová

Agáta

   
 

Kuzmová

Stanislava

 

MŠ Demänová

Mgr.

Lehotská

Zuzana

2.C

koordinátorka školskej kroniky

Mgr.

Lukačková

Lenka

 

vychovávateľka ZŠ, vedúca MZ ŠKD

Mgr.

Lukáč

Jakub

7.A

 

PaedDr.

Madliaková

Janka

6.A

vedúca PK prírodovedných predmetov

Mgr.

Nováková

Adriana

3.C

vedúca MZ, ZŠ Demänová

Mgr.

Ochotnica

Marek

6.B

koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Ing.

Pagáčová

Anna

 

vychovávateľka ZŠ

Mgr.

Paraňa

Lukáš

 

vychovávateľ ZŠ

PhDr.

Paulíny

Viera

 

špeciálny pedagóg

 

Pavlíková

Zuzana

 

vychovávateľka ZŠ

Mgr.

Pavnicová Žudelová

Lucia

 

poverená riaditeľka ZŠ s MŠ

Mgr.

Pecková

Ľubica

 

 

Mgr.

Podhorány

Lucia

3.B

 

Mgr.

Radičová

Mária

2.A

zastupujúca triedna učiteľka

Mgr.

Rothová

Milada

   

Mgr.

Smerčiaková

Jana

 

MŠ Demänová

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

1.C

koordinátor prevencie obezity,
ZŠ Demänová

PaedDr.

Špesová

Andrea

 

zástupca RŠ pre I. stupeň ZŠ

Mgr.

Švihrová

Jana

4.B

 

Mgr.

Zuskinová

Dana

8.A

vedúca PK spoločensko vedných predmetov

Mgr.

Želúdek

Jozef

9.A

správca siete, koordinátor aSc agendy, Brejky karty

 

 

 

 

 

         

Späť