ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa

Pedagógovia / zamestnanci - šk. rok 2021/2021


Zoradenie tr. uč. podľa triedy
 

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Mgr.

Kopčeková

Monika

1.A

Mgr.

Švihrová

Jana

1.B

Mgr.

Belončáková

Silvia

1.C

Mgr.

Almanová

Anita

2.A

Mgr.

Klačková

Zuzana

2.B

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

2.C

Mgr.

Štrkolcová

Hana

3.A

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

3.B

Mgr.

Lehotská

Zuzana

3.C

Mgr.

Červeňová

Ľudmila

4.A

Mgr.

Podhorány

Lucia

4.B

Mgr.

Nováková

Adriana

4.C

Mgr.

Seifertová

Silvia

5.A

Mgr.

Jantačková

Mária

5.B

Mgr.

Janíčeková

Alena

6.A

Mgr.

Čenková

Jana

6.B

PaedDr.

Madliaková

Janka

7.A

Mgr.

Drbjaková

Margita

7.B

Mgr.

Lukáč

Jakub

8.A

Mgr.

Čontofalská

Jana

8.B

Mgr.

Rothová

Milada, Phd.

9.A

Mgr.

Haviar

Peter

9.B

*kliknutím na priezvisko vytvoríte nový e-mail

Pedagogickí / odborní zamestnanci 2021-2022

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Ďalšie funkcie

Mgr.

Almanová

Anita

2.A

 

Mgr.

Belončáková

Silvia

1.C

 

 

Bendová

Lucia

 

asistent učiteľa

Mgr.

Bolibruch

Vladimír

 

farár RKC

Mgr.

Bubniaková

Eva

 

asistent učiteľa MPC

Mgr.

Červeňová

Ľudmila

4.A

 

Mgr.

Čontofalská

Jana

8.B

koordinátor environmentálnej výchovy

Mgr.

Devečková

Simona

 

MD

Mgr.

Drbjaková

Margita

6.B

vedúca PK spoločensko vedných predmetov

koordinátor školskej kroniky

Mgr.

Ďuranová

Jana

 

farár ECAV

Bc.

Ďurná

Erika

 

asistent učiteľa

Mgr.

Dzurošková

Miriam

 

asistent učiteľa MPC

Mgr.

Fričová

Renáta

 

MD

RNDr.

Halahijová

Zlatica

 

zástupca RŠ pre II. stupeň ZŠ

Mgr.

Haviar

Peter

9.B

 

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

3.B

koordinátor zberu papiera

Mgr.

Iľanovská

Eva

 

 

Mgr.

Janíčeková

Alena

6.A

koordinátor sociálno – pat. javov

Mgr.

Jantačková

Mária

5.B

 

Mgr.

Jelenská

Marcela

 

MD

Ing.

Jurčová

Alexandra

 

vychovávateľka ZŠ 

Mgr.

Klačková

Zuzana

2.B

vedúca MZ 

Mgr.

Kmošenová

Eva

 

asistent učiteľa

Mgr.

Kopček

Dominik

 

koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Mgr.

Kopčeková

Monika

1.A

 

Ing.

Kováč

Martin

 

 koordinátor Žiackej školskej rady

Mgr.

Krčulová

Ingrid

 

MŠ  Demänová

Mgr.

Krídlová (Čenková)

Jana

6.B

 

 

Križanová

Veronika

 

zástupca RŠ pre MŠ Demänová

 

Kubančok

Matej

 

vychovávateľ ZŠ 

Mgr.

Kurilová

Agáta

 

 

 

Kuzmová

Stanislava

 

MŠ Demänová

Mgr.

Lehotská

Zuzana

3.C

koordinátor školskej kroniky

Mgr.

Lukáč

Jakub

8.A

 výchovný poradca

Mgr.

Lukačková

Lenka

 

špeciálny pedagóg MPC

PaedDr.

Madliaková

Janka

7.A

vedúca PK prírodovedných predmetov

Mgr.

Mlynáriková

Silvia

 

 

Ing.

Nemtušiaková

Katarína

 

asistent učiteľa MPC

Mgr.

Nováková

Adriana

4.C

 

PhDr.

Paulíny

Viera

 

špeciálny pedagóg

 

Pavlíková

Zuzana

 

vychovávateľka ZŠ, Demänová

Mgr.

Pavnicová Žudelová

Lucia

 

riaditeľka ZŠ s MŠ

Mgr.

Podhorány

Lucia

4.B

 

Ing.

Procházková

Anna

 

vychovávateľka ZŠ, Demänová

Bc.

Roháčová

Tereza

 

asistent učiteľa MPC

Mgr.

Rothová

Milada, Phd.

9.A

vedúca PK prírodovedných predmetov

Mgr.

Seifertová

Silvia

5.A

 

Mgr.

Smerčiaková

Jana

 

MŠ Demänová

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

2.C

koordinátor prevencie obezity

Bc.

Szabová

Sandra 

 

vychovávateľka ZŠ

vedúca MZ ŠKD

PaedDr.

Špesová

Andrea

 

zástupca RŠ pre I. stupeň ZŠ a ŠKD

Bc.

Štoffová

Alena

 

asistent učiteľa MPC

Mgr.

Štrkolcová

Hana

3.A

 

Mgr.

Švihrová

Jana

1.B

 

Mgr.

Tichá

Sylvia

 

sociálny pedagóg MPC

Bc.

Vretenárová

Martina

 

vychovávateľka ZŠ

Mgr.

Želúdek

Jozef

 

správca siete, koordinátor aSc agendy, Brejky karty

Aktutualizované dňa: 12. 1. 2022

Späť