ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa

Pedagógovia / zamestnanci - šk. rok 2022/2023


Zoradenie tr. uč. podľa triedy

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Mgr.

Červeňová

Ľudmila

1.A

Mgr.

Podhorány

Lucia

1.B

Mgr.

Stachová

Monika

1.C

Mgr.

Kopčeková

Monika

2.A

Mgr.

Švihrová

Jana

2.B

Mgr.

Valachová

Blanka

2.C

Mgr.

Almanová

Anita

3.A

Mgr.

Nováková

Adriana

3.B

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

3.C

Mgr.

Štrkolcová

Hana

4.A

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

4.B

Mgr.

Lehotská

Zuzana

4.C

Mgr.

Sajková

Ivana

5.A

PaedDr.

Gerbocová

Marta

5.B

Mgr.

Haviar

Peter

5.C

Mgr.

Kopček

Dominik

6.A

Mgr.

Jantačková

Mária

6.B

Mgr.

Janíčeková

Alena

7.A

Ing.

Kováč

Martin

7.B

PaedDr.

Madliaková

Janka

8.A

Mgr.

Drbjaková

Margita

8.B

Mgr.

Lukáč

Jakub

9.A

Mgr.

Čontofalská

Jana

9.B

Pedagogickí / odborní zamestnanci 2022-2023

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Ďalšie funkcie

Mgr.

Almanová

Anita

3.A

 

Mgr.

Bolibruch

Vladimír

 

farár RKC

Mgr.

Bubniaková

Eva

 

asistent učiteľa MPC

Mgr.

Čenková

Jana

 

MD

Mgr.

Červeňová

Ľudmila

1.A

 

Mgr.

Čontofalská

Jana

9.B

koordinátor environmentálnej výchovy

Mgr.

Devečková

Simona

 

MD

Mgr.

Drbjaková

Margita

8.B

koordinátor školskej kroniky

Mgr.

Ďuranová

Jana

 

farár ECAV

Bc.

Ďurná

Erika

 

asistent učiteľa

Bc.

Fašánková

Barbora

 

vychovávateľka ZŠ

Mgr.

Fričová

Renáta

 

MD

PaedDr.

Gerbocová

Marta

5.B

 

RNDr.

Halahijová

Zlatica

 

zástupca RŠ pre II. stupeň ZŠ

Mgr.

Haviar

Peter

5.C

 

 

Herbortová

Lucia

 

asistent učiteľa MPC

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

4.B

koordinátor zberu papiera

Mgr.

Janíčeková

Alena

7.A

koordinátor sociálno – pat. javov

Mgr.

Jantačková

Mária

6.B

 

Mgr.

Jelenská

Marcela

 

MD

Ing.

Jurčová

Alexandra

 

vychovávateľka ZŠ 

 

Klímová

Eva

 

vychovávateľka ZŠ

Mgr.

Kmošenová

Eva

 

asistent učiteľa

Mgr.

Kopček

Dominik

6.A

koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Mgr.

Kopčeková

Monika

2.A

 

Ing.

Kováč

Martin

7.B 

 koordinátor Žiackej školskej rady

Mgr.

Krčulová

Ingrid

 

 

Bc.

Križanová

Veronika

 

zástupca RŠ pre MŠ  Demänová

 

Kubančok

Matej

 

asistent učiteľa MPC 

Mgr.

Lehotská

Zuzana

4.C

koordinátor školskej kroniky

Mgr.

Lukáč

Jakub

9.A

výchovný poradca 

Mgr.

Lukačková

Lenka

 

školský špeciálny pedagóg MPC

PaedDr.

Madliaková

Janka

8.A

 

 

Marko Kuzmová

Stanislava

 

MŠ Demänová

Mgr.

Mlynáriková

Silvia

 

 

Ing.

Nemtušiaková

Katarína

 

asistent učiteľa

Mgr.

Nováková

Adriana

3.B

 

PhDr.

Paulíny

Viera

 

školský špeciálny pedagóg

 

Pavlíková

Zuzana

 

vychovávateľka ZŠ, Demänová

Mgr.

Pavnicová Žudelová

Lucia

 

riaditeľka ZŠ s MŠ

Mgr.

Podhorány

Lucia

1.B

vedúca MZ

Ing.

Procházková

Anna

 

vychovávateľka ZŠ

Bc.

Roháčová

Tereza

 

asistent učiteľa MPC

Mgr.

Rothová

Milada, Phd.

 

 

Mgr.

Sajková

Ivana

5.A

 

Mgr.

Smerčiaková

Jana

 

MŠ Demänová

Mgr.

Stachová

Monika

1.C

 

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

3.C

koordinátor prevencie obezity

Mgr.

Stankovianska

Zuzana

 

 

PaedDr.

Špesová

Andrea

 

zástupca RŠ pre I. stupeň ZŠ a ŠKD

Mgr.

Štrkolcová

Hana

4.A

 

Mgr.

Švedová

Ivana

 

asistent učiteľa MPC

Mgr.

Švihrová

Jana

2.B

 

Mgr.

Tichá

Sylvia

 

sociálny pedagóg MPC

Mgr.

Valachová

Blanka

2.C

 

Bc.

Vretenárová

Martina

 

vychovávateľka ZŠ,       vedúca MZ ŠKD

Mgr.

Želúdek

Jozef

 

správca siete, koordinátor aSc agendy, Brejky karty

Aktutualizované dňa: 24. 8. 2022

Späť