ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa

Pedagógovia / zamestnanci - šk. rok 2023/2024


 

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Mgr.

Štrkolcová

Hana

1.A

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

1.B

Mgr.

Lehotská

Zuzana

1.C

Mgr.

Kloptová

Markéta

1.D

Mgr.

Červeňová

Ľudmila

2.A

Mgr.

Olekšáková

Jana

2.B

Mgr.

Kurtišová

Paulína

2.C

Mgr.

Kopčeková

Monika

3.A

Mgr.

Švihrová

Jana

3.B

Mgr.

Valachová

Blanka

3.C

Mgr.

Almanová

Anita

4.A

Mgr.

Nováková

Adriana

4.B

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

4.C

Mgr.

Čontofalská

Jana

5.A

Mgr.

Lukáč

Jakub

5.B

Mgr.

Sajková

Ivana

6.A

Mgr.

Stankovianska

Zuzana

6.B

Mgr.

Haviar

Peter

6.C

Mgr.

Kopček

Dominik

7.A

Mgr.

Mlynáriková

Silvia

7.B

Mgr.

Janíčeková

Alena

8.A

Ing.

Kováč

Martin

8.B

PaedDr.

Madliaková

Janka

9.A

Mgr.

Drbjaková

Margita

9.B

Netriedni

 

 

 

Mgr.

Želúdek

Jozef

 

Mgr.

Kleinová

Dominika

 

Mgr.

Jarná

Karolína

 

RNDr.

Halahijová

Zlatica

 

Mgr.

Rothová

Milada

PhD.

Vedenie

 

 

 

Mgr.

Pavnicová Žudelová

Lucia

PaedDr.

Špesová

Andrea

ZRŠ 1. st.

PaedDr.

Gerbocová

Marta

ZRŠ 2. st.

Pedagogickí /odborní zamestnanci 2023/2024

Titul

Priezvisko

Meno

Triedny

Ďalšie funkcie

Mgr.

Almanová

Anita

4.A

 

Mgr.

Bolibruch

Vladimír

 

farár RKC

Mgr.

Brzová

Zuzana

 

vychovávateľka ZŠ

Mgr.

Čenková

Jana

 

MD

Mgr.

Červeňová

Ľudmila

2.A

vedúca MZ

Mgr.

Čontofalská

Jana

5.A

koordinátor environmentálnej výchovy

Mgr.

Devečková

Simona

 

MD

Mgr.

Drbjaková

Margita

9.B

koordinátor školskej kroniky

Mgr.

Ďuranová

Jana

 

farár ECAV

Bc.

Ďurná

Erika

 

asistent učiteľa

Bc.

Fašánková

Barbora

 

vychovávateľka ZŠ, vedúca MZ ŠKD

Mgr.

Fričová

Renáta

 

MD

PaedDr.

Gerbocová

Marta

 

zástupca RŠ pre II. stupeň ZŠ

RNDr.

Halahijová

Zlatica

   

Mgr.

Haviar

Peter

6.C

 

 

Herbortová

Lucia

 

asistent učiteľa

Mgr.

Hnilicová

Tatiana

1.B

koordinátor zberu papiera

Mgr.

Janíčeková

Alena

8.A

koordinátor sociálno – pat. javov

Mgr.

Jarná

Karolína

 

 

Mgr.

Jelenská

Marcela

 

MD

Ing.

Jurčová

Alexandra

 

asistent učiteľa

 

Kadlubiaková Kňavová

Zdenka

 

vychovávateľka ZŠ, Demänová

Mgr.

Kleinová

Dominika

 

 

 

Klimová

Eva

 

vychovávateľka ZŠ

Mgr.

Kloptová

Markéta

1.D

 

Mgr.

Kmošenová

Eva

 

asistent učiteľa

Mgr.

Kopček

Dominik

7.A

koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Mgr.

Kopčeková

Monika

3.A

 

Ing.

Kováč

Martin

8.B

koordinátor Žiackej školskej rady

Mgr.

Krčulová

Ingrid

 

MŠ Demänová

Bc.

Križanová

Veronika

 

zástupca RŠ pre MŠ  Demänová

 

Kubančok

Matej

 

asistent učiteľa

Mgr.

Kurtišová

Paulína

2.C

 

Mgr.

Lániová

Jana

 

MŠ Demänová

Mgr.

Lehotská

Zuzana

1.C

koordinátor školskej kroniky

Mgr.

Lukáč

Jakub

5.B

výchovný poradca

PaedDr.

Madliaková

Janka

9.A

 

Mgr.

Majerčíková

Adriana

 

sociálny pedagóg

Mgr.

Mlynáriková

Silvia

7.B

 

Ing.

Nemtušiaková

Katarína

 

asistent učiteľa

Mgr.

Nováková

Adriana

4.B

 

Mgr.

Olekšáková

Jana

2.B

 

PhDr.

Paulíny

Viera

 

školský špeciálny pedagóg

 

Pavlíková

Zuzana

 

vychovávateľka ZŠ, Demänová

Mgr.

Pavnicová Žudelová

Lucia

 

riaditeľka ZŠ s MŠ

Ing.

Procházková

Anna

 

vychovávateľka ZŠ

Mgr.

Rothová

Milada, Phd.

 

 

Mgr.

Sajková

Ivana

6.A

 

Mgr.

Smerčiaková

Jana

 

MŠ Demänová

Mgr.

Stankovianska

Magdaléna

4.C

koordinátor prevencie obezity

Mgr.

Stankovianska

Zuzana

6.B

 

PaedDr.

Špesová

Andrea

 

zástupca RŠ pre I. stupeň ZŠ a ŠKD

Mgr.

Štrkolcová

Hana

1.A

 

Mgr.

Švedová

Ivana

 

asistent učiteľa

Mgr.

Švihrová

Jana

3.B

 

Mgr.

Tichá

Sylvia

 

školský špeciálny pedagóg

Mgr.

Valachová

Blanka

3.C

 

Bc.

Vretenárová

Martina

 

vychovávateľka ZŠ

Mgr.

Želúdek

Jozef

 

správca siete, koordinátor aSc agendy, Brejky karty

Aktutualizované dňa: 17. 9. 2023

Späť