KontaktO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábavaPodporaSprávyPredmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa
Dištančné vzdelávanie

Zápis detí do MŠ


TIP: Klikni na obrázok pre jeho zväčšenie.

Pre dieťa, ktoré do 31. augusta 2024 (vrátane) dosiahlo päť rokov veku, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľke MŠ.

Žiadosť sa podáva spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie i odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca prevezme osobne, alebo poštou najneskôr do 15. 6. 2024.

Už teraz sa na Vás tešíme, Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová, RŠ

Vážení rodičia, pred zápisom do MŠ si najskôr prečítajte
podmienky prijímania detí do MŠ (pdf).

Vytlačte a vyplňte prílohy:

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Dotazník pre rodičov novoprijatého dieťaťa do MŠ

ŽIADOSŤ o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk. r. 2024/2025

Písomné vyhlásenie
k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní (jeden ZZ)

 

Ďakujeme.