ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa

Materská škola

 Kontakt

Základná škola s materskou školou
Demänovská ulica 408/4A

Elokované pracovisko:

Križanová Veronika, zástupkyňa RŠ pre MŠ (MŠ Demänová)
mobil: 0911 597 025
e-mail: krizanova.zsdemlm@gmail.com skolka@zsmslm.sk

Materská škola
P.J. Kerna 76
031 01 Liptovský Mikuláš - Demänová

Tel.: 044/5549256, Mobil: 0911 597 025

Fotogaléria                       Dokumenty

 

Jedálny lístok na aktuálny týždeň a informácie z jedálne nájdete tu...

 

Šk. rok 2021/2022

- MŠ - šantenie na snehu

- MŠ - Výtvor z prírodnín

- MŠ - Múdre telo

- MŠ - Október - mesiac úcty k starším (video)

- MŠ - jesenná úprava areálu

- Týždeň farieb MŠ

- MŠ - Ujo Doremino

- MŠ - Aktivity 2. triedy

- MŠ - septembrová adaptácia detí (video)

MŠ - oznam pre rodičov

Milí rodičia,
oznamujeme Vám, že školský rok 2021/2022 sa začína dňa
2. septembra 2021 (štvrtok).
Prevádzka MŠ je otvorená od 6:00 do 16:30 hod. počas celého roka.
Deti počas pobytu v MŠ nepoužívajú rúška, povinnosť nosiť rúško majú dospelí (rodičia) v priestoroch MŠ.
Pri vstupe dieťaťa do MŠ bude vykonaný ranný filter.
V priestoroch MŠ sa rodič zdržiava len nevyhnutný čas!

Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá vyplnené nasledujúce tlačivo:

Deti: Vyhlásenie o bezpríznakovosti (pdf)

V prípade, že si ho nemá rodič kde vytlačiť, môže si ho vyzdvihnúť aj pred vstupom do areálu školy (na bráne MŠ) v papierovej forme
od 31.08.2021.

Prehľad opatrení v novom školskom roku nájdete v nasledujúcom odkaze.

 

Šk. rok 2020/2021

- MŠ - Dopoludnie so záchrannými zložkami

- MŠ - Hry so slovami

- MŠ - Divadlo Theátrum

- MŠ - Dopoludnie so záchrannými zložkami

- MŠ - Hry so slovami

- MŠ - Divadlo Theátrum

- MŠ - Axelkove narodeniny

- Aktivity II. triedy MŠ

- MŠ - turistická vychádzka

- MŠ - Dopoludnie na bicykloch

- MŠ - Jakubkove narodeniny

- MŠ - Freeze

- MŠ - Tomáškove narodeniny

- MŠ - Svetový deň vyučovania vonku

- MŠ - Spoznávanie hmyzu

- MŠ - Edukačné aktivity II. triedy

- MŠ - Oslávenec Martinko

- MŠ - Oslávenci

- Edukačné aktivity v MŠ

- MŠ - geometrické tvary

- MŠ - počítanie je zábava

- MŠ - Stratila sa škôlka

- MŠ - Veľkonočný vinš

- MŠ - Zmysluplné učenie

- MŠ - Kreslíme snežienky

- MŠ - Senzorický chodník

OZNAM
MŠ bude od 11.1. 2021 otvorená pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu
z domu. Nahlásené deti budú umiestnené do MŠ Vranovská.
O akýchkoľvek zmenách, Vás budeme priebežne informovať.
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová, RŠ
 

Zmena v platbe školného

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 15/2020/VZN sa upravuje príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne 20 eur na dieťa - platí od 1.1.2021 jednotne pre všetky deti.
Školné sa neuhrádza za dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (predškoláci).
Celé znenie VZN nájdete tu (pdf).

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa
bude prevádzka materskej školy
od 21.12.2020 do 8.1.2021 ZATVORENÁ.

Deti nastúpia naspäť do materskej školy dňa 11.1.2021 (pondelok).
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová, RŠ

- Aktivity v MŠ

- MŠ - Mikuláš

- Aktivity v MŠ (fotoalbum)

MŠ - Aktivácia rodičovského konta EduPage
(vypĺňajú len rodičia škôlkarov v MŠ Demänová)
Dobrý deň, chceli by sme Vás poprosiť o zaslanie e-mailových adries rodičov pre následnú aktiváciu rodičovského konta na stránke www.zsdemlm.edupage.org a pre aplikáciu EduPage (mobilné zariadenia). Dotazník nájdete tu: https://forms.gle/BuDjxaC2PbuoWqmo7
Ak poskytnete škole Váš e-mail, budete pravidelne informovaní o oznamoch, udalostiach a novinkách z prostredia školy. Veríme, že týmto spôsobom Vám ešte viac uľahčíme komunikáciu so školou.
Na Vami zadaný e-mail Vám v priebehu nasledujúcich dní pošleme odkaz s návodom na aktiváciu rodičovského konta.
Za poskytnuté údaje Vám vopred ďakujeme.
Vybavuje: Mgr. Jozef Želúdek

MŠ - oznam pre rodičov

Milí rodičia,
oznamujeme Vám, že školský rok 2020/2021
sa začína dňa 2. septembra 2020 (streda).
Prevádzka MŠ je z dôvodu COVID-19 upravená od 6:30 do 16:30 hod. počas celého septembra. Deti počas pobytu v MŠ nepoužívajú rúška, povinnosť nosiť rúško majú dospelí (rodičia) v priestoroch MŠ.
Taktiež Vás žiadame pri vstupe do MŠ vydezinfikovať si ruky.
V priestoroch MŠ sa rodič zdržiava len nevyhnutný čas.
MŠVVaŠ vydalo manuál pre materské školy, ktorý upravuje organizáciu
a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole na školský rok 2020/2021
- semafor pre materské školy (vyvesený na dverách pred šatňou detí)

Pri prvom nástupe dieťatka do MŠ (02.09.2020) je potrebné priniesť a odovzdať tr. uč. vyplnené nasledujúce tlačivá:
- Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (PDF)

- Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (PDF)

V prípade, že si ich nemáte kde vytlačiť, môže si tlačivá vyzdvihnúť aj pred vstupom do areálu školy (na bráne MŠ) v papierovej forme od 28.08.2020.
Do pozornosti Vám dávame aj odkaz, aby ste sa v prípade záujmu dozvedeli viac https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/


Šk. rok 2019/2020

- Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

- MŠ - Rozlúčka so škôlkarmi (video)

- MŠ - Údolie Permoníkov

- MŠ - MDD

Zápis detí do MŠ

Usmernenie k zápisu do MŠ - čítajte pozorne!

>>> Elektronická prihláška <<<

Žiadosť o prijatie do MŠ

- MŠ - Ujo Doremino

- MŠ - Korčuľovanie

- MŠ - Karneval

- MŠ - Fašiangy v múzeu

- MŠ - V stolárskej dielni

- MŠ - Hry so snehom

- MŠ - Geometrické tvary - emócie

- MŠ - Psychomotorické hry

- MŠ - Na kopci

- MŠ - Stavby a cesty

- MŠ - Veselá gitara

- MŠ - Maľovanie do snehu

- MŠ - Mikuláš

- MŠ - Hry so snehom

- MŠ - Galéria Kolomana Sokola

- MŠ - Cvičenie v druhej triede

- MŠ - Od Lucie do Vianoc

- MŠ - Kde bolo, tam bolo

- MŠ - Ja a moje telo

- MŠ - Plavecký výcvik

- MŠ - Jesenné práce

- MŠ - Program pre starých rodičov

- MŠ - Tvoríme z ovocia a zeleniny

- MŠ - Bylinkový čaj

- MŠ Deň chôdze

- MŠ - Olympiáda

- MŠ - Galéria Rumanský Art Centre

- MŠ - Deň mlieka

Šk. rok 2018/2019

- MŠ - Čarovná noc

- MŠ - Deň rodiny

- MŠ - Jazda zručnosti

- MŠ - Výlet

- MŠ - Návšteva kynológov

- MŠ - Letná olympiáda

- MŠ - Plavecký výcvik

- MDD - Demänová (MŠ)

- MŠ - Galéria Rumanský

- MŠ - Spievajže si, spievaj

- MŠ - Environmentálna olympiáda

- MŠ - Skladáme z GT

- MŠ - Jarná brigáda

- MŠ - Turistická vychádzka

- MŠ - Poznávame domáce zvieratká

- MŠ - Divadielko

2% dane (tlačivo)

Žiadosť o prijatie do MŠ (predprimárne vzdelávanie)

Fotogaléria:

- MŠ - Veľkonočné tvorivé dielne

- MŠ - Sadíme kvietky

- MŠ - Jarné práce

- MŠ - Bylinkový čaj

- MŠ - Telocvičňa 2. trieda

- MŠ - Na návšteve v 1. ročníku

- MŠ - Múzeum Čierny Orol

OZNAM - RIADITEĽSKÉ VOĽNO (Demänová)

Riaditeľka ZŠ s MŠ na Demänovskej ulici
v Liptovskom Mikuláši oznamuje, že v súlade
so zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) podľa § 150 ods. 5.
udeľuje
v piatok 15. februára 2019 žiakom ZŠ a MŠ
v Demänovej (P. J. Kerna 76) riaditeľské voľno
z organizačných dôvodov
(na základe oznámenia SDS
o odstávke elektriny v čase od 7:30 do 13:30 hod.
na ulici P. J. Kerna 76).
Žiaci ZŠ a MŠ budú vo vyučovaní pokračovať
dňa 18. februára 2019.
Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň budú žiaci
z obeda odhlásení.

Fotogaléria:

- MŠ - Galéria Kolomana Sokola

- MŠ - Zvieratká v zime

- MŠ - Na kopci

- Mikuláš (MŠ)

- Pečenie medovníčkov (MŠ)

- Zvyky na Luciu (MŠ)

- Hry so snehom (MŠ)

- Vianočná akadémia (Demänová)

OZNAM

V piatok 16.11.2018 pôjdu deti staršej triedy do galérie.
Odchod z MŠ je o 8:15 h.
 

Besiedka v 1. a 2. triede (fotogaléria)

Pozvánka pre starých rodičov

Milé naše babičky a deduškovia, srdečne Vás pozývame na besiedku, ktorá sa bude konať dňa 18.10.2018 (štvrtok)
o 15:30 hod. v priestoroch II. triedy a 19. 10.2018 (piatok)
o 15:30 hod. v priestoroch I. triedy.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Aktivity v MŠ (september, október) - fotogaléria

Tvorivé dielne (fotogaléria)
 

Plavecký výcvik
V utorok – 18.9. 2018 začíname s predškolákmi plavecký výcvik.
Odchod z MŠ je o 12:45 hod. autobusom MHD.
Z plavárne si deti vyzdvihnú rodičia o 14:30 hod.
Do ruksakov je potrebné zbaliť uterák a plavky. Poplatok je 3,30 €.

Detská knižnica

V stredu – 19.9.2018 pôjdu deti staršej triedy do detskej knižnice. Odchod z MŠ je o 8:15 hod.

Cvičenie – zdravý chrbátik

V piatok – 21.9. 2018 začíname so strednými deťmi cvičenie zamerané na zdravý chrbát a klenbu nohy. Poplatok je 2 €.
 

Archív noviniek - šk. rok 2017/2018

Pozvánka - Deň matiek

Milé mamičky!
Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Dňa matiek Vás pozývame
na vystúpenie Vašich detí, ktoré sa uskutoční dňa
11.5.2018 (piatok) v triede MŠ v časovom harmonograme:
I. trieda o 15:15 hod.
II. trieda o 15:45 hod.
Pridané 03.05.2018
 

ZÁPIS DO DETÍ DO MŠ


Pridané 25.03.2018

Fotogaléria
MŠ - lyžiarsky výcvik, vynášanie Moreny
Pridané 01.04.2018

Fotogaléria
Karneval, beseda, hry na snehu

Pridané 11.03.2018

P O Z V Á N K A
V utorok 6.3.2018 o 15:30 hod. sa v triede MŠ uskutoční stretnutie rodičov detí prihlásených na lyžiarsky výcvik.
Program:
 dohodnutie podmienok a organizácie lyžiarskeho výcviku
 vypísanie potrebnej dokumentácie
Pridané 01.03.2018
 

OZNAM - KARNEVAL - 15.2.2018 (štvrtok)


Pridané 06.02.2018

O Z N A M
Dňa 30.1.2018 (utorok) sa o 15:45 hod. uskutoční
celoškolské ZRPŠ s nasledujúcim programom:
• organizácia a zabezpečenie aktivít v II. polroku
• financie OZ rodičov pri MŠ a 2% v tomto roku
• VZN č. 10/2017 – pokyny
• organizačné pokyny

Účasť všetkých rodičov nutná!
Pridané 27.01.2018
 

Dokumenty - tlačivo 2% dane MŠ
Pridané 27.01.2018

OZNAM  - Zvyšovanie poplatkov
(príspevky školách a školských zariadeniach)
(VZN LM 10/2017)

Pridané 23.12.2017

OZNAM
Keď udrie zvon zvestujúci príchod čarokrásnych Vianoc,
zabudnite na starosti a celý nasledujúci rok prežite v radosti.
Všetkým rodičom praje kolektív materskej školy.
Pridané 23.12.2017

O Z N A M
So súhlasom zriaďovateľa bude materská škola
v čase od 25.12.2017 do 5.1.2018 zatvorená.
Posledný deň vyučovania: 22.12.2017 (piatok)
Začiatok vyučovania: 8.1.2018 (pondelok)
Pridané 09.12.2017

Fotogaléria - Mikuláš
Pridané 09.12.2017

OZNAM

V pondelok 4.12.2017 príde fotograf fotiť naše deti na vianočné sady.
Prosíme obliecť deti podľa uváženia. Nie je podmienkou si sady fotografií zakúpiť, ak sa Vám nebudú páčiť!
 

V stredu 6.12.2017 nás príde navštíviť
M I K U L Á Š

Pridané 28.11.2017

Fotogaléria - Plavecký výcvik
Pridané 25.11.2017

Fotogaléria - Jesenné aktivity v MŠ
Pridané 29.10.2017

Fotogaléria - Jesenné aktivity v MŠ
Pridané 15.10.2017

O Z N A M

Vo štvrtok 12.10.2017 plánujeme spolu s rodičmi uskutočniť tvorivé dielne na tému: „Naša záhrada“
Začiatok: od 15:00 hod.
Čo budeme potrebovať: ovocie a zeleninu zo záhrad, šikovné ruky
a chuť vytvoriť niečo kreatívne...
Pridané 04.10.2017

OZNAM

Počas školských jesenných prázdnin (30.10. – 31.10.2017) bude materská škola zatvorená z dôvodu maľovania vnútorných priestorov (spálne, umyvárka a časť chodby) a výmeny kobercov v spálňach.
V prípade nutnosti umiestniť dieťa do materskej školy kontaktujte zástupkyňu pre MŠ.
Zároveň prosíme rodičov o ústretovosť v piatok 27.10.2017:
- maliari majú začať s maľovaním spální už v piatok na obed, takže prosíme rodičov, ktorým stačí dopoludňajšia dochádzka ich detí a majú možnosť prísť si pre svoje dieťa na obed, aby tak urobili
Ďakujeme za pochopenie.
Pridané 04.10.2017

Fotogaléria - Deň mlieka
Pridané 01.10.2017

O Z N A M
V pondelok 11.9.2017 sa o 16:00 hod. uskutoční celoškolské ZR MŠ.
Účasť všetkých rodičov nutná!
Pridané 06.09.2017
 

V časti dokumenty (MŠ - Šk. rok 2017/2018) sme pridali aktualizované dokumenty:
- Školský poriadok
- Školský vzdelávací program
- Denný poriadok
-Adaptačný poriadok
- Kritériá prijatia detí
- Variabilné symboly
Pridané 31.08.2017

 

Archív noviniek - šk. rok 2016/2016

Pridané 31.05.2017 - Prírodovedné múzeum

Deti staršej triedy pôjdu v piatok 2.6. 2017 do prírodovedného múzea. Odchod z MŠ je o 8:15 h.

Pridané 24.05.2017 - ZBER PAPIERA

V piatok 26.5. 2017 končí zber papiera. Kto má doma staré noviny, časopisy, reklamy, prineste to do MŠ. Ďakujeme.

Pridané 04.05.2017 - Knižnica

V piatok - 5.5. 2017 - idú deti staršej triedy do knižnice. Odchod z MŠ je o 8,15 h.

Pridané 26.04.2017 - Zápis do MŠ

Zápis nových detí do MŠ sa uskutoční od 2.5. 2017 do 5.5. 2017 v priestoroch MŠ v Demänovej.

Pridané 05.04.2017 - Veľkonočné prázdniny

V čase veľkonočných prázdnin od 13.4. 2017 - 18. 4. 2017 bude MŠ zatvorená.
Prevádzka začne v stredu 19. 4. 2017.


Pridané 27.03.2017 - Fotografovanie

V utorok 28.3. 2017 sa budú všetky deti fotografovať.

Pridané 08.02.2017 - KARNEVAL

bude 25.2. 2017 o 14,30 h v kultúrnom dome v Bodiciach.

Pridané 07.02.2017 - Galéria

Deti 2. triedy pôjdu v piatok 10.2. 2017 o 8, 15 h do Galérie P. M. Bohúňa.

Pridané 25.01.2017 - Stretnutie rodičov

V utorok, 31.1. 2017 o 15,30 h. stretnutie rodičov všetkých detí.

Pridané 05.12.2016 - Zimné prázdniny

V čase od 23. 12. 2016 do 8. 1. 2017 bude MŠ zatvorená. Prevádzka začne 9. 1. 2017 - v pondelok.

Pridané 05.12.2016 - Mikuláš

V utorok - 6. 12. 2016 príde do MŠ Mikuláš so svojím sprievodom.

Pridané 10.11.2016 - Stretnutie

Stretnutie rodičov predškolákov 23. 11. 2016 o 16,00 h bude v MŠ stretnutie rodičov predškolákov.

Pridané 27.10.2016 - Jesenné prázdniny

V čase od 28.10. 2016 do do 1.11. 2016 bude MŠ zatvorená. Prevádzka začne 2.11. 2016, v stredu.

Pridané 07.10.2016 - Galéria

14. 10. 2016 pôjdu deti 2. triedy do Galérie P. M. Bohúňa. Odchod z MŠ je o 8,15 h.

Pridané 07.10.2016 - Plody jesene

Tvorivé dielne s rodičmi - 13.10. 2016 o 15,30 h. Príďte si vytvoriť zaujímavé figúrky z ovocia a zeleniny.

Pridané 27.09.2016 - Deň chôdze

30.9. 2016 sa deti 2. triedy zúčastnia akcie "Hore Váhom, dolu Váhom". Odchod z MŠ je o 8,30 hodine.

Pridané 27.09.2016 - DETSKÁ KNIŽNICA

29.9. 2016 pôjdu deti 2. triedy do detskej knižnice. Odchod z MŠ je o 8,15 hodine.

Pridané 02.09.2016 - Stretnutie rodičov

Prvé stretnutie rodičov bude 13.9. 2016 o 16,00 hodine. Účasť všetkých rodičov je potrebná.

Pridané 02.09.2016 - Začiatok školského roka

Školský rok v MŠ začína 5.9. 2016. Prevádzka MŠ je od 6,00 - 16,30.