ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteža

Základná škola s materskou školou
 elokované pracovisko MŠ v Demänovej


Križanová Veronika, zástupkyňa RŠ pre MŠ

mobil: 0911 597 025
e-mail: krizanova.zsdemlm@gmail.com skolka@zsmslm.sk

Základná škola s materskou školou
Materská škola (elokované pracovisko)
P.J. Kerna 76
031 01 Liptovský Mikulᚠ- Demänová

Mobil: 0911 597 025

Fotogaléria                       Dokumenty

 

Jedálny lístok na aktuálny týždeň a informácie z jedálne nájdete tu...

 

Školský rok 2023/2024

- MŠ - MDD

- MŠ - Rozlúčka s predškolákmi

- MŠ - Dopravná olympiáda

MŠ - Deň matiek

 

- MŠ - Deň Zeme

Zápis detí do MŠ

Všetky informácie k zápisu detí do MŠ nájdete tu... (klik)

- OZ 2% dane (tlačivo)

- MŠ - Bábkové divadlo Lienka

- MŠ - návštevy v galériách

- MŠ - Vynášanie Moreny

- MŠ - Predškoláci u prvákov

- MŠ - Rozprávky v Liptovskom múzeu

- MŠ - Karneval

- MŠ - Zvieratá v našich lesoch

- MŠ - Fašiangy v múzeu

- MŠ - návšteva MsÚ v LM

- MŠ - výroba medovníčkov

- MŠ - vystúpenie pre seniorov

- MŠ - Vianočné tradície

- MŠ - Mikulášsky domček

- MŠ - Deň materských škôl

- MŠ - Deň jablka

- MŠ - Besiedka pre starkých

- MŠ - Tvorba z jesenných plodov

- MŠ - Návšteva galérie P.M.B.

- MŠ - Jesenná olympiáda

- MŠ - aktivity detí

Školský rok 2022/2023

- Výlety - MŠ01

- Výlety - MŠ02

- MŠ - Rozlúčka s predškolákmi

- MŠ - MDD

- MŠ - Návšteva z KuUl

MŠ - Deň matiek

 

- MŠ - Športová olympiáda

- MŠ - Aktivity I. triedy

- MŠ - Deň Zeme

- MŠ - Predškoláci v školských laviciach

- MŠ - Jarné variácie

- MŠ - Vežkonočné tradície (video)

- MŠ - Múzeum Čierny orol

- MŠ - Jarné tradície

- MŠ - Vynášanie Moreny

- 2% Dane Demänová

- Svetový deň Downovho syndrómu

- MŠ - Príroda sa prebúdza

- MŠ - Predplavecký výcvik (video)

Karneval MŠ (TV Liptov)

 

- MŠ - Kamaráti z lesa

- MŠ - Lyžiarsky výcvik (video)

- Január v druhej triede MŠ

- Január v prvej triede MŠ

- Vystúpenie v KD

- MŠ - Zvyky na Luciu

- MŠ - Sožná jaskyňa

- MŠ02 - Mikuláš

- MŠ01 - Mikuláš

- MŠ - źudské telo

- MŠ - Z rozprávky do rozprávky

- MŠ - Október - mesiac úcty k starším

- MŠ - Čarovná jeseň

- MŠ - Svetový deň mlieka v školách

- Aktivity MŠ

- MŠ - Pravidlá cestnej premávky

- MŠ - Krtko ide do skôlky

- MŠ - Krtova cesta do škôlky

- MŠ - Viacboj všestrannosti

MŠ - oznam pre rodičov

Milí rodičia,
oznamujeme Vám, že školský rok 2022/2023 sa začína dňa
5. septembra 2022 (pondelok).
Prevádzka MŠ je otvorená od 6:00 do 16:30 hod. počas celého roka.
Pri vstupe dieaa do MŠ bude vykonaný ranný filter.
V priestoroch MŠ sa rodič zdržiava len nevyhnutný čas!

Pri prvom nástupe dieaa do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá vyplnené nasledujúce tlačivo:

Deti: Vyhlásenie o bezpríznakovosti (pdf)

(prípadne elektronicky cez EduPage prostredníctvom rodičovského konta)

 ----------------------------------------------------------------------------------

Šk. rok 2021/2022

- MŠ - Strašiak Rudo

- MŠ - Krtko v ZOO

- MŠ - Pohybové aktivity k MDD

- MDD v MŠ

- MŠ - Deň matiek

- MŠ - Naša Zem je gužatá

- MŠ - Učenie hrou

- MŠ - Predplavecký výcvik

- MŠ - Aktivity s MsP

- Vežkonočné aktivity v MŠ

- Predškoláci u prvákov

- Tvorivé aktivity v MŠ

- MŠ - źudové tradície

- MŠ - Lyžiarsky výcvik (video)

- MŠ - Jarné aktivity

- MŠ - Lyžiarsky výcvik

- MŠ - Geometrické tvary

- Aktivity MŠ

- MŠ - karnevalový týždeň

- MŠ - Aktivity II. triedy

- MŠ - Zimné aktivity

- MŠ - Zimné aktivity (video)

- MŠ - V krajine snehu a žadu

Vianočná besiedka v MŠ (TV Liptov)

 

- Vianočné tradície v MŠ (video)

- MŠ - Tvorivé vianočné aktivity

- MŠ - Mikulášske balíčky

- Mikulᚠv ZŠ s MŠ

- MŠ - šantenie na snehu

- MŠ - Výtvor z prírodnín

- MŠ - Múdre telo

- MŠ - Október - mesiac úcty k starším (video)

- MŠ - jesenná úprava areálu

- Týždeň farieb MŠ

- MŠ - Ujo Doremino

- MŠ - Aktivity 2. triedy

- MŠ - septembrová adaptácia detí (video)

MŠ - oznam pre rodičov

Milí rodičia,
oznamujeme Vám, že školský rok 2021/2022 sa začína dňa
2. septembra 2021 (štvrtok).
Prevádzka MŠ je otvorená od 6:00 do 16:30 hod. počas celého roka.
Deti počas pobytu v MŠ nepoužívajú rúška, povinnos nosi rúško majú dospelí (rodičia) v priestoroch MŠ.
Pri vstupe dieaa do MŠ bude vykonaný ranný filter.
V priestoroch MŠ sa rodič zdržiava len nevyhnutný čas!

Pri prvom nástupe dieaa do MŠ a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá vyplnené nasledujúce tlačivo:

Deti: Vyhlásenie o bezpríznakovosti (pdf)

V prípade, že si ho nemá rodič kde vytlači, môže si ho vyzdvihnú aj pred vstupom do areálu školy (na bráne MŠ) v papierovej forme
od 31.08.2021.

Prehžad opatrení v novom školskom roku nájdete v nasledujúcom odkaze.

---------------------------------------------------------------------------------------

Šk. rok 2020/2021

- MŠ - Dopoludnie so záchrannými zložkami

- MŠ - Hry so slovami

- MŠ - Divadlo Theátrum

- MŠ - Dopoludnie so záchrannými zložkami

- MŠ - Hry so slovami

- MŠ - Divadlo Theátrum

- MŠ - Axelkove narodeniny

- Aktivity II. triedy MŠ

- MŠ - turistická vychádzka

- MŠ - Dopoludnie na bicykloch

- MŠ - Jakubkove narodeniny

- MŠ - Freeze

- MŠ - Tomáškove narodeniny

- MŠ - Svetový deň vyučovania vonku

- MŠ - Spoznávanie hmyzu

- MŠ - Edukačné aktivity II. triedy

- MŠ - Oslávenec Martinko

- MŠ - Oslávenci

- Edukačné aktivity v MŠ

- MŠ - geometrické tvary

- MŠ - počítanie je zábava

- MŠ - Stratila sa škôlka

- MŠ - Vežkonočný vinš

- MŠ - Zmysluplné učenie

- MŠ - Kreslíme snežienky

- MŠ - Senzorický chodník

OZNAM
MŠ bude od 11.1. 2021 otvorená pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorí nemôžu vykonáva prácu
z domu. Nahlásené deti budú umiestnené do MŠ Vranovská.
O akýchkožvek zmenách, Vás budeme priebežne informova.
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová, RŠ
 

Zmena v platbe školného

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikulᚠč. 15/2020/VZN sa upravuje príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne 20 eur na diea - platí od 1.1.2021 jednotne pre všetky deti.
Školné sa neuhrádza za diea, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (predškoláci).
Celé znenie VZN nájdete tu (pdf).

Na základe rozhodnutia zriaďovateža
bude prevádzka materskej školy
od 21.12.2020 do 8.1.2021 ZATVORENÁ.

Deti nastúpia naspä do materskej školy dňa 11.1.2021 (pondelok).
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová, RŠ

- Aktivity v MŠ

- MŠ - Mikuláš

- Aktivity v MŠ (fotoalbum)

MŠ - Aktivácia rodičovského konta EduPage
(vypĺňajú len rodičia škôlkarov v MŠ Demänová)
Dobrý deň, chceli by sme Vás poprosi o zaslanie e-mailových adries rodičov pre následnú aktiváciu rodičovského konta na stránke www.zsdemlm.edupage.org a pre aplikáciu EduPage (mobilné zariadenia). Dotazník nájdete tu: https://forms.gle/BuDjxaC2PbuoWqmo7
Ak poskytnete škole Vᚠe-mail, budete pravidelne informovaní o oznamoch, udalostiach a novinkách z prostredia školy. Veríme, že týmto spôsobom Vám ešte viac užahčíme komunikáciu so školou.
Na Vami zadaný e-mail Vám v priebehu nasledujúcich dní pošleme odkaz s návodom na aktiváciu rodičovského konta.
Za poskytnuté údaje Vám vopred ďakujeme.
Vybavuje: Mgr. Jozef Želúdek

MŠ - oznam pre rodičov

Milí rodičia,
oznamujeme Vám, že školský rok 2020/2021
sa začína dňa 2. septembra 2020 (streda).
Prevádzka MŠ je z dôvodu COVID-19 upravená od 6:30 do 16:30 hod. počas celého septembra. Deti počas pobytu v MŠ nepoužívajú rúška, povinnos nosi rúško majú dospelí (rodičia) v priestoroch MŠ.
Taktiež Vás žiadame pri vstupe do MŠ vydezinfikova si ruky.
V priestoroch MŠ sa rodič zdržiava len nevyhnutný čas.
MŠVVaŠ vydalo manuál pre materské školy, ktorý upravuje organizáciu
a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole na školský rok 2020/2021
- semafor pre materské školy (vyvesený na dverách pred šatňou detí)

Pri prvom nástupe dieatka do MŠ (02.09.2020) je potrebné prinies a odovzda tr. uč. vyplnené nasledujúce tlačivá:
- Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieaa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (PDF)

- Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (PDF)

V prípade, že si ich nemáte kde vytlači, môže si tlačivá vyzdvihnú aj pred vstupom do areálu školy (na bráne MŠ) v papierovej forme od 28.08.2020.
Do pozornosti Vám dávame aj odkaz, aby ste sa v prípade záujmu dozvedeli viac https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/


Šk. rok 2019/2020

- Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

- MŠ - Rozlúčka so škôlkarmi (video)

- MŠ - Údolie Permoníkov

- MŠ - MDD

Zápis detí do MŠ

Usmernenie k zápisu do MŠ - čítajte pozorne!

>>> Elektronická prihláška <<<

Žiados o prijatie do MŠ

- MŠ - Ujo Doremino

- MŠ - Korčužovanie

- MŠ - Karneval

- MŠ - Fašiangy v múzeu

- MŠ - V stolárskej dielni

- MŠ - Hry so snehom

- MŠ - Geometrické tvary - emócie

- MŠ - Psychomotorické hry

- MŠ - Na kopci

- MŠ - Stavby a cesty

- MŠ - Veselá gitara

- MŠ - Mažovanie do snehu

- MŠ - Mikuláš

- MŠ - Hry so snehom

- MŠ - Galéria Kolomana Sokola

- MŠ - Cvičenie v druhej triede

- MŠ - Od Lucie do Vianoc

- MŠ - Kde bolo, tam bolo

- MŠ - Ja a moje telo

- MŠ - Plavecký výcvik

- MŠ - Jesenné práce

- MŠ - Program pre starých rodičov

- MŠ - Tvoríme z ovocia a zeleniny

- MŠ - Bylinkový čaj

- MŠ Deň chôdze

- MŠ - Olympiáda

- MŠ - Galéria Rumanský Art Centre

- MŠ - Deň mlieka

Šk. rok 2018/2019

- MŠ - Čarovná noc

- MŠ - Deň rodiny

- MŠ - Jazda zručnosti

- MŠ - Výlet

- MŠ - Návšteva kynológov

- MŠ - Letná olympiáda

- MŠ - Plavecký výcvik

- MDD - Demänová (MŠ)

- MŠ - Galéria Rumanský

- MŠ - Spievajže si, spievaj

- MŠ - Environmentálna olympiáda

- MŠ - Skladáme z GT

- MŠ - Jarná brigáda

- MŠ - Turistická vychádzka

- MŠ - Poznávame domáce zvieratká

- MŠ - Divadielko

2% dane (tlačivo)

Žiados o prijatie do MŠ (predprimárne vzdelávanie)

Fotogaléria:

- MŠ - Vežkonočné tvorivé dielne

- MŠ - Sadíme kvietky

- MŠ - Jarné práce

- MŠ - Bylinkový čaj

- MŠ - Telocvičňa 2. trieda

- MŠ - Na návšteve v 1. ročníku

- MŠ - Múzeum Čierny Orol

OZNAM - RIADITEźSKÉ VOźNO (Demänová)

Riaditežka ZŠ s MŠ na Demänovskej ulici
v Liptovskom Mikuláši oznamuje, že v súlade
so zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) podža § 150 ods. 5.
udežuje
v piatok 15. februára 2019 žiakom ZŠ a MŠ
v Demänovej (P. J. Kerna 76) riaditežské vožno
z organizačných dôvodov
(na základe oznámenia SDS
o odstávke elektriny v čase od 7:30 do 13:30 hod.
na ulici P. J. Kerna 76).
Žiaci ZŠ a MŠ budú vo vyučovaní pokračova
dňa 18. februára 2019.
Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň budú žiaci
z obeda odhlásení.

Fotogaléria:

- MŠ - Galéria Kolomana Sokola

- MŠ - Zvieratká v zime

- MŠ - Na kopci

- Mikulᚠ(MŠ)

- Pečenie medovníčkov (MŠ)

- Zvyky na Luciu (MŠ)

- Hry so snehom (MŠ)

- Vianočná akadémia (Demänová)

OZNAM

V piatok 16.11.2018 pôjdu deti staršej triedy do galérie.
Odchod z MŠ je o 8:15 h.
 

Besiedka v 1. a 2. triede (fotogaléria)

Pozvánka pre starých rodičov

Milé naše babičky a deduškovia, srdečne Vás pozývame na besiedku, ktorá sa bude kona dňa 18.10.2018 (štvrtok)
o 15:30 hod. v priestoroch II. triedy a 19. 10.2018 (piatok)
o 15:30 hod. v priestoroch I. triedy.
Tešíme sa na Vašu účas.

Aktivity v MŠ (september, október) - fotogaléria

Tvorivé dielne (fotogaléria)
 

Plavecký výcvik
V utorok – 18.9. 2018 začíname s predškolákmi plavecký výcvik.
Odchod z MŠ je o 12:45 hod. autobusom MHD.
Z plavárne si deti vyzdvihnú rodičia o 14:30 hod.
Do ruksakov je potrebné zbali uterák a plavky. Poplatok je 3,30 €.

Detská knižnica

V stredu – 19.9.2018 pôjdu deti staršej triedy do detskej knižnice. Odchod z MŠ je o 8:15 hod.

Cvičenie – zdravý chrbátik

V piatok – 21.9. 2018 začíname so strednými demi cvičenie zamerané na zdravý chrbát a klenbu nohy. Poplatok je 2 €.
 

Archív noviniek - šk. rok 2017/2018

Pozvánka - Deň matiek

Milé mamičky!
Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Dňa matiek Vás pozývame
na vystúpenie Vašich detí, ktoré sa uskutoční dňa
11.5.2018 (piatok) v triede MŠ v časovom harmonograme:
I. trieda o 15:15 hod.
II. trieda o 15:45 hod.
Pridané 03.05.2018
 

ZÁPIS DO DETÍ DO MŠ


Pridané 25.03.2018

Fotogaléria
MŠ - lyžiarsky výcvik, vynášanie Moreny
Pridané 01.04.2018

Fotogaléria
Karneval, beseda, hry na snehu

Pridané 11.03.2018

P O Z V Á N K A
V utorok 6.3.2018 o 15:30 hod. sa v triede MŠ uskutoční stretnutie rodičov detí prihlásených na lyžiarsky výcvik.
Program:
 dohodnutie podmienok a organizácie lyžiarskeho výcviku
 vypísanie potrebnej dokumentácie
Pridané 01.03.2018
 

OZNAM - KARNEVAL - 15.2.2018 (štvrtok)


Pridané 06.02.2018

O Z N A M
Dňa 30.1.2018 (utorok) sa o 15:45 hod. uskutoční
celoškolské ZRPŠ s nasledujúcim programom:
• organizácia a zabezpečenie aktivít v II. polroku
• financie OZ rodičov pri MŠ a 2% v tomto roku
• VZN č. 10/2017 – pokyny
• organizačné pokyny

Účas všetkých rodičov nutná!
Pridané 27.01.2018
 

Dokumenty - tlačivo 2% dane MŠ
Pridané 27.01.2018

OZNAM  - Zvyšovanie poplatkov
(príspevky školách a školských zariadeniach)
(VZN LM 10/2017)

Pridané 23.12.2017

OZNAM
Keď udrie zvon zvestujúci príchod čarokrásnych Vianoc,
zabudnite na starosti a celý nasledujúci rok prežite v radosti.
Všetkým rodičom praje kolektív materskej školy.
Pridané 23.12.2017

O Z N A M
So súhlasom zriaďovateža bude materská škola
v čase od 25.12.2017 do 5.1.2018 zatvorená.
Posledný deň vyučovania: 22.12.2017 (piatok)
Začiatok vyučovania: 8.1.2018 (pondelok)
Pridané 09.12.2017

Fotogaléria - Mikuláš
Pridané 09.12.2017

OZNAM

V pondelok 4.12.2017 príde fotograf foti naše deti na vianočné sady.
Prosíme obliec deti podža uváženia. Nie je podmienkou si sady fotografií zakúpi, ak sa Vám nebudú páči!
 

V stredu 6.12.2017 nás príde navštívi
M I K U L Á Š

Pridané 28.11.2017

Fotogaléria - Plavecký výcvik
Pridané 25.11.2017

Fotogaléria - Jesenné aktivity v MŠ
Pridané 29.10.2017

Fotogaléria - Jesenné aktivity v MŠ
Pridané 15.10.2017

O Z N A M

Vo štvrtok 12.10.2017 plánujeme spolu s rodičmi uskutočni tvorivé dielne na tému: „Naša záhrada“
Začiatok: od 15:00 hod.
Čo budeme potrebova: ovocie a zeleninu zo záhrad, šikovné ruky
a chu vytvori niečo kreatívne...
Pridané 04.10.2017

OZNAM

Počas školských jesenných prázdnin (30.10. – 31.10.2017) bude materská škola zatvorená z dôvodu mažovania vnútorných priestorov (spálne, umyvárka a čas chodby) a výmeny kobercov v spálňach.
V prípade nutnosti umiestni diea do materskej školy kontaktujte zástupkyňu pre MŠ.
Zároveň prosíme rodičov o ústretovos v piatok 27.10.2017:
- maliari majú zača s mažovaním spální už v piatok na obed, takže prosíme rodičov, ktorým stačí dopoludňajšia dochádzka ich detí a majú možnos prís si pre svoje diea na obed, aby tak urobili
Ďakujeme za pochopenie.
Pridané 04.10.2017

Fotogaléria - Deň mlieka
Pridané 01.10.2017

O Z N A M
V pondelok 11.9.2017 sa o 16:00 hod. uskutoční celoškolské ZR MŠ.
Účas všetkých rodičov nutná!
Pridané 06.09.2017
 

V časti dokumenty (MŠ - Šk. rok 2017/2018) sme pridali aktualizované dokumenty:
- Školský poriadok
- Školský vzdelávací program
- Denný poriadok
-Adaptačný poriadok
- Kritériá prijatia detí
- Variabilné symboly
Pridané 31.08.2017

 

Archív noviniek - šk. rok 2016/2016

Pridané 31.05.2017 - Prírodovedné múzeum

Deti staršej triedy pôjdu v piatok 2.6. 2017 do prírodovedného múzea. Odchod z MŠ je o 8:15 h.

Pridané 24.05.2017 - ZBER PAPIERA

V piatok 26.5. 2017 končí zber papiera. Kto má doma staré noviny, časopisy, reklamy, prineste to do MŠ. Ďakujeme.

Pridané 04.05.2017 - Knižnica

V piatok - 5.5. 2017 - idú deti staršej triedy do knižnice. Odchod z MŠ je o 8,15 h.

Pridané 26.04.2017 - Zápis do MŠ

Zápis nových detí do MŠ sa uskutoční od 2.5. 2017 do 5.5. 2017 v priestoroch MŠ v Demänovej.

Pridané 05.04.2017 - Vežkonočné prázdniny

V čase vežkonočných prázdnin od 13.4. 2017 - 18. 4. 2017 bude MŠ zatvorená.
Prevádzka začne v stredu 19. 4. 2017.


Pridané 27.03.2017 - Fotografovanie

V utorok 28.3. 2017 sa budú všetky deti fotografova.

Pridané 08.02.2017 - KARNEVAL

bude 25.2. 2017 o 14,30 h v kultúrnom dome v Bodiciach.

Pridané 07.02.2017 - Galéria

Deti 2. triedy pôjdu v piatok 10.2. 2017 o 8, 15 h do Galérie P. M. Bohúňa.

Pridané 25.01.2017 - Stretnutie rodičov

V utorok, 31.1. 2017 o 15,30 h. stretnutie rodičov všetkých detí.

Pridané 05.12.2016 - Zimné prázdniny

V čase od 23. 12. 2016 do 8. 1. 2017 bude MŠ zatvorená. Prevádzka začne 9. 1. 2017 - v pondelok.

Pridané 05.12.2016 - Mikuláš

V utorok - 6. 12. 2016 príde do MŠ Mikulᚠso svojím sprievodom.

Pridané 10.11.2016 - Stretnutie

Stretnutie rodičov predškolákov 23. 11. 2016 o 16,00 h bude v MŠ stretnutie rodičov predškolákov.

Pridané 27.10.2016 - Jesenné prázdniny

V čase od 28.10. 2016 do do 1.11. 2016 bude MŠ zatvorená. Prevádzka začne 2.11. 2016, v stredu.

Pridané 07.10.2016 - Galéria

14. 10. 2016 pôjdu deti 2. triedy do Galérie P. M. Bohúňa. Odchod z MŠ je o 8,15 h.

Pridané 07.10.2016 - Plody jesene

Tvorivé dielne s rodičmi - 13.10. 2016 o 15,30 h. Príďte si vytvori zaujímavé figúrky z ovocia a zeleniny.

Pridané 27.09.2016 - Deň chôdze

30.9. 2016 sa deti 2. triedy zúčastnia akcie "Hore Váhom, dolu Váhom". Odchod z MŠ je o 8,30 hodine.

Pridané 27.09.2016 - DETSKÁ KNIŽNICA

29.9. 2016 pôjdu deti 2. triedy do detskej knižnice. Odchod z MŠ je o 8,15 hodine.

Pridané 02.09.2016 - Stretnutie rodičov

Prvé stretnutie rodičov bude 13.9. 2016 o 16,00 hodine. Účas všetkých rodičov je potrebná.

Pridané 02.09.2016 - Začiatok školského roka

Školský rok v MŠ začína 5.9. 2016. Prevádzka MŠ je od 6,00 - 16,30.