KontaktO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábavaPodporaSprávyPredmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa
Dištančné vzdelávanie

Zápis žiakov do MŠTIP: Klikni na obrázok pre jeho zväčšenie...

Vážení rodičia, pred zápisom do MŠ si najskôr prečítajte
podmienky prijímania detí do MŠ (pdf).

Následne vykonajte nasledujúce kroky potrebné k zápisu:
Vyplňte elektronickú prihlášku podľa pokynov na stránke.
---> ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA <---

Vytlačte a vyplňte prílohy:

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Dotazník pre rodičov novoprijatého dieťaťa do MŠ

ŽIADOSŤ o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk.r. 2022/2023

Ďakujeme.