ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteža

Archív noviniek

- MŠ - Rozlúčka so škôlkarmi (video)

- MŠ - Údolie Permoníkov

- Rozlúčka s deviatakmi

- Deň učitežov (MsÚ)

- Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

- Street Dance Academy - Letný tábor

- 160. výročie narodenia Martina Kukučína

- Harmonogram od 15. a 22.06.2020

- Vyhlásenie o zdravotnom stave (str. 3)

- Celé znenie k otváraniu školy od 15.6.2020

- MŠ - MDD

- Opä v škole

- Vzdelávací obsah online

- Deň Zeme

- Prihlášky na strednú školu

- Informácie CPPPaP

- Pozastavenie poplatkov

- Zápis žiakov do prvého ročníka

- Elektronická prihláška

- Usmernenie k zápisu (pdf)

- Žiados - odklad povinnej školskej dochádzky

- Pedagógovia

- Ples žiakov 7. – 9. ročníka (video)

- Korčuliarsky program (2.B), video

- MŠ - Ujo Doremino

- MŠ - Korčužovanie

- MŠ - Karneval

- MŠ - Fašiangy v múzeu

- MŠ - V stolárskej dielni

- MŠ - Hry so snehom

- Súaž (Duálne vzdelávanie)

- Zo zákulisia

- Lyžiarsky výcvik

- Karneval Demänová

- Valentínska pošta

- Mažovanie svetlom na fyzike

- Šikanovanie a trestnoprávna zodpovednos

- Poruchy výživy

- Karneval sa blíži (1.A)

- MŠ - Geometrické tvary - emócie

- MŠ - Psychomotorické hry

- MŠ - Na kopci

- MŠ - Stavby a cesty

- Tvorenie na matematike v 3.A

- Korčužovanie s Jánom Lacom

- Brejky anketa

- Lyžiarsky výcvik (2.B)

- Lyžiarsky výcvik (2.B) video

- MŠ - Veselá gitara

- Dôležité termíny pre deviatakov

- MŠ - Mažovanie do snehu

- Výsledky testovania T5

- Predvianočná diskotéka v ŠKD

- Odovzdanie výhier z vianočnej súaže

- Vianočné posedenie v 3.A triede

- MŠ - Mikuláš

- MŠ - Hry so snehom

- MŠ - Galéria Kolomana Sokola

- MŠ - Cvičenie v druhej triede

- Deviataci varili punč

- Zástupcovia výherných tried u p. riaditežky

- Vyhodnotenie vianočnej súaže

- Vianočné trhy

- MŠ - Od Lucie do Vianoc

- MŠ - Kde bolo, tam bolo

- Vianočná súaž - výzdoba tried

- Paletové sedenie

- Návod na aktiváciu rodičovského konta (Edupage)