ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteža

Archív noviniek

- Fotografie tried a pedagógov (šk. rok 2020/2021)

- Slávnostné ukončenie šk. roka 2020/2021

- MŠ - Dopoludnie so záchrannými zložkami

- MŠ - Hry so slovami

- ŠKD - MD otcov

- English star

- MŠ - Divadlo Theátrum

- Hodina čítania v 4.A triede

- Oceňovanie pedagógov (TV Liptov)

- Oceňovanie pedagógov

- MŠ - Axelkove narodeniny

- Aktivity IV. odd. ŠKD

- Aktivity II. triedy MŠ

- MŠ - turistická vychádzka

- ŠKD - Svetový deň oceánov

- MŠ - Dopoludnie na bicykloch

- Freeze (ZŠ Demänová)

- MŠ - Jakubkove narodeniny

- OBN - spoznávanie kroniky školy

- MŠ - Freeze

- Zelený Chopok

- MDD

- MŠ - Tomáškove narodeniny

- ŠKD - aktivity I. odd. ŠKD

- MŠ - Svetový deň vyučovania vonku

- MŠ - Spoznávanie hmyzu

- Odovzdanie interaktívnych displejov

- MŠ - Edukačné aktivity II. triedy

- ŠKD - Medzinárodný deň mlieka

- ŠKD - Čistenie multifunkčného ihriska

- ŠKD - Sadenie muškátov

- ŠKD - Deň matiek

- Deti v pohybe (video)

- Deti v pohybe

- MŠ - Oslávenec Martinko

- MŠ - Oslávenci

- Čistenie Demänovskej Doliny (4.A a 4.B trieda)

- Edukačné aktivity v MŠ

- Deň matiek v ŠKD

- Vožné pracovné miesto (učitež/ka matematiky)

- Zber papiera

- MŠ - geometrické tvary

- ŠKD - čistenie areálu

- ŠKD - aktivity V. odd. ŠKD

- Hviezdoslavov Kubín (II. st. ZŠ)

- Deň Zeme

- Opä v škole (8. - 9. roč.)

- ŠKD V. odd. výchovno vzdelávacia činnos

- MŠ - počítanie je zábava

- OK Pytagoriády

- MŠ - Stratila sa škôlka

- ŠKD - jarný snehuliak

- Rekonštrukcia osvetlenia telocvične

- Vežká noc v 4. odd. ŠKD

- MŠ - Vežkonočný vinš

- Hviezdoslavov Kubín

- Čítanie s čajom v 4.C triede

- MŠ - Zmysluplné učenie

- VYV v 4.C triede

- Deň učitežov

- Rozlúčka s Matúškom

- Vožné pracovné miesto

- MŠ - Kreslíme snežienky

- 1.B - Svetový deň vody

- MŠ - Senzorický chodník

- Modernizujeme, rekonštruujeme

- Projekt micro:bit

- OZ - 2% dane

- Sladká odmena pre 4.A triedu

- ŠKD trochu inak

- Online TSV

- Opä v škole/škôlke

- Poďme sa spolu hýba!

- Výchovné poradenstvo (aktualizované termíny)

- Hodnotenie žiakov za prvý polrok šk. roka 2020/2021

- Dištančné vzdelávanie

- Pokyny k úhrade príspevku za ŠKD

- Vianočná pošta v 1.B triede

- Tradície a zvyky v 2.A triede

- Vianočné posedenie v 4.A triede

- Aktivity v MŠ

- MŠ - Mikuláš

- 4. odd. ŠKD

- Talent ŠKD

- Povolania na hodine ANJ (3.B)

- Projekty na hodine VLA (4.C)

- Projekt micro:bit

- Mikuláš

- Mesačník Mikuláš

- Usmernenie (dištančné vzdelávanie)

- Výroba svietnikov v 4. odd. ŠKD

- Aktivity v MŠ

- MŠ - Zadanie e-mailovej adresy pre EduPage

- Odmenenie žiakov víazných tried

- Pani Jeseň (ŠKD)

- Vyhodnotenie súaže o najkrajšie vyzdobené halloweenské dvere

- Farby jesene v ŠKD

- Svetový deň jablka

- Svetový deň jablka (Demänová)

- Projektové vyučovanie (ANJ)

- Dodatok k šk. poriadku č.1

- Privítanie prvákov

- Dotazník k online vyučovaniu

- Asistenti učiteža

- Sociálny pedagóg

- Svetový deň mlieka v školách

- Špeciálny pedagóg

- Informácie pre rodičov a žiakov platné od 16.09.2020

- Výchovné poradenstvo

- Ponuka krúžkov

- Aktuálne oznamy

- Úhrada príspevku ŠKD

- Vožné pracovné miesta (asistent/i učiteža)

- Vožné pracovné miesta (sociálny pedagóg)

- Vožné pracovné miesta (školský psychológ)

- Otvorenie šk. roka 2020/2021

- MŠ - Rozlúčka so škôlkarmi (video)

- MŠ - Údolie Permoníkov

- Rozlúčka s deviatakmi

- Deň učitežov (MsÚ)

- Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

- Street Dance Academy - Letný tábor

- 160. výročie narodenia Martina Kukučína

- Harmonogram od 15. a 22.06.2020

- Vyhlásenie o zdravotnom stave (str. 3)

- Celé znenie k otváraniu školy od 15.6.2020

- MŠ - MDD

- Opä v škole

- Vzdelávací obsah online

- Deň Zeme

- Prihlášky na strednú školu

- Informácie CPPPaP

- Pozastavenie poplatkov

- Zápis žiakov do prvého ročníka

- Elektronická prihláška

- Usmernenie k zápisu (pdf)

- Žiados - odklad povinnej školskej dochádzky

- Pedagógovia

- Ples žiakov 7. – 9. ročníka (video)

- Korčuliarsky program (2.B), video

- MŠ - Ujo Doremino

- MŠ - Korčužovanie

- MŠ - Karneval

- MŠ - Fašiangy v múzeu

- MŠ - V stolárskej dielni

- MŠ - Hry so snehom

- Súaž (Duálne vzdelávanie)

- Zo zákulisia

- Lyžiarsky výcvik

- Karneval Demänová

- Valentínska pošta

- Mažovanie svetlom na fyzike

- Šikanovanie a trestnoprávna zodpovednos

- Poruchy výživy

- Karneval sa blíži (1.A)

- MŠ - Geometrické tvary - emócie

- MŠ - Psychomotorické hry

- MŠ - Na kopci

- MŠ - Stavby a cesty

- Tvorenie na matematike v 3.A

- Korčužovanie s Jánom Lacom

- Brejky anketa

- Lyžiarsky výcvik (2.B)

- Lyžiarsky výcvik (2.B) video

- MŠ - Veselá gitara

- Dôležité termíny pre deviatakov

- MŠ - Mažovanie do snehu

- Výsledky testovania T5

- Predvianočná diskotéka v ŠKD

- Odovzdanie výhier z vianočnej súaže

- Vianočné posedenie v 3.A triede

- MŠ - Mikuláš

- MŠ - Hry so snehom

- MŠ - Galéria Kolomana Sokola

- MŠ - Cvičenie v druhej triede

- Deviataci varili punč

- Zástupcovia výherných tried u p. riaditežky

- Vyhodnotenie vianočnej súaže

- Vianočné trhy

- MŠ - Od Lucie do Vianoc

- MŠ - Kde bolo, tam bolo

- Vianočná súaž - výzdoba tried

- Paletové sedenie

- Návod na aktiváciu rodičovského konta (Edupage)