ÚvodO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábava
Podpora
Správy
Predmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteža

Archív noviniek

Školský rok 2023/2024

- Deň remesiel

- MŠ - MDD

- MŠ - Rozlúčka s predškolákmi

- MŠ - Dopravná olympiáda

- Dopravná súaž

- MDD v ŠKD

- MDD - 2. st. ZŠ

- MDD - I. st. ZŠ

- Májové aktivity 3. odd. ŠKD

- Obdobie renesancie (h. s. Bojník)

- Aktivity 1.B triedy

- Exkurzia v Kremnici

- Literárna exkurzia

- Projekt výroby plky

- Májové aktivity 4. odd. ŠKD

- Atletická súaž

- Chovatežský deň SOŠ polytechnickej

- Exkurzia v NR SR

- Slávik Slovenska

- Simulovaná dopravná nehoda

- Prednášky o dospievaní

- Dejepis inak (Staroveký Rím)

- Preventívne aktivity z cestnej premávky

- Fast Heroes (RTVS)

- Plavecký výcvik

- Fast Heroes (ukončenie projektu)

- Kinderiáda

 - Víazná séria chlapcov (volejbal)

- Deň matiek

- Talent ŠKD

- MŠ - Deň Zeme

- Čistenie areálu v Demänovej

- IQ olympiáda

- Turnaj vo vybíjanej 4. ročníkov

- Gymnastický štvorboj družstiev

- Englishstar

- Slávik Slovenska (školské kolo)

- Aktivity I. a II. odd. ŠKD

- Regionálno-poznávacia exkurzia 6.A a 6.B triedy

- Aprílové aktivity 3.A triedy

- Aktivity 1.B triedy

- Vesmír očami detí

- ŠKD - čistenie areálu

- MŠ - Bábkové divadlo Lienka

- MŠ - návštevy v galériách

- Exkurzia 7.B triedy, prednáška pre siedmakov

- Deň Zeme

- Zapájanie eletrotech. súčiastok na technike

- Deň otvorených dverí

- Pietna spomienka

- Vedomostné kvízy v ŠKD

- Medzinárodný deň florbalu

- Deň učitežov

- Marcové aktivity 3. a 4. odd. ŠKD

- Aktivity na hodinách SJL a OBN

- Krúžok šporáčik

- Turnaj v prehadzovanej

- Projekt Fast Heroes

- OK Hviezdoslavov Kubín

- Rozprávky od výmyslu sveta

- Národné kolo Európskeho kvízu o peniazoch

- Zdobenie kraslíc na technike

- Tvorivé dielne v ŠKD

- Vežkonočné zvyky a tradície (Liptovské múzeum)

- Deň vody

- Jarná ikebana

- Burza kníh

- Aktivity 3.A a 3.B triedy

- Aktivity 4.C triedy

- MŠ - Vynášanie Moreny

- Čítanie kníh v ŠKD

- Čistenie brehov Liptovskej Mary

- Recitačná súaž v anglickom jazyku

- Športový deň v ŠKD

- Stretnutie štvrtákov so žiakmi športovej triedy

- Výchovné koncerty LETart

- Čistenie brehov Liptovskej Mary

- Deň čísla Pí

- Otvorená hodina u predškolákov v 1.B triede

- Tvorba inzerátov v 3.A triede

- MŠ - Predškoláci u prvákov

- HK II. st. školské kolo

- Basketbalový turnaj

- MŠ - Rozprávky v Liptovskom múzeu

- Výskumný projekt VEGA

- 2.B - život včiel

- Matematika v 5.B

- Hviezdoslavov Kubín (I. st. ZŠ)

- Občianska náuka v 7.B triede

- HK, školské kolo, 4.C trieda

- Prírodovedná exkurzia v Martine

- Korčužovanie 1.D, 3.C, 4.C trieda

- Karneval a Valentín v 4. odd. ŠKD

- Chémia v 7.A a 7.B triede

- Karneval v 7. a 8. odd. ŠKD

- Premena jednotiek na fyzike v 6. roč.

- Fašiangové aktivity 3.A a 3.B triedy

- MŠ - Karneval

- Valentínska pošta

- Chemická olympiáda

- Všetkovedko

- 2.B - Spoločenstvo mravcov

- MŠ - Fašiangy v múzeu

- Karneval v ŠKD

- Lyžiarsky výcvik

- MŠ - Zvieratá v našich lesoch

- Tretiaci v knižnici

- Druháci na žade

- Januárové aktivity 3. odd. ŠKD

- Predstavenie Psíčkovo

- Polročné hodnotenia

- Kaligrafia

- Šiestaci na fyzike

- Šiestaci na fyzike

- MŠ - návšteva MsÚ v LM

- Štvrtáci odovzdali darčeky zvieratkám v lese

- Vianočná besiedka 5.A triedy

- Vianočná besiedka 1.C triedy

- Vianočné posedenie v 4.C triede

- Aktivity 2.B triedy

- 9.B trieda - vianočné posedenie

- Vianočná besiedka 3.A triedy

- Vianočná besiedka 1.B triedy

- Aktivity 4.C triedy

- MŠ - výroba medovníčkov

- MŠ - vystúpenie pre seniorov

- MŠ - Vianočné tradície

- Florbalové súaže

- Exkurzia 8.A triedy (Košice)

- 4.B - vyučovanie o strojoch prakticky

- Aktivity 1.B triedy

- Korčužovanie (1.A)

- Aktivity 3.B triedy

- Praktická hodina matematiky v 6.A a 6.B triede

- Aktivity 4.C triedy

- Hudobná dielnička

- MŠ - Mikulášsky domček

- Mikuláš

- Aktivity 1.C triedy

- Aktivity 3.A triedy

- OŽZ a účelové cvičenie v teréne

- OK v šachu

- Vyhodnotenie súaže iBobor

- Vyhodnotenie školského kola olympiády v ANJ

- Planetárium v Košiciach

- Predajná výstava anglických kníh

- Florbalová liga

- Aktivity 1.B triedy

- ŠKD - októbrové aktivity

- MŠ - Deň materských škôl

- ŽŠR - Vyhodnotenie súaže Halloween

- MŠ - predplavecký výcvik

- 3.B trieda - Deň jablka

- MŠ - Deň jablka

- MŠ - Besiedka pre starkých

- 5.B, 6.A, 7.A a 7.B trieda - pozdravy pre starých rodičov na ETV

- 6.B trieda - pozdravy pre starých rodičov na ETV

- Pasovanie prváčikov v ŠKD

- 3.A trieda - pozdravy pre starých rodičov

- Bezpečne v online svete

- 3.B trieda - pozdravy pre starých rodičov

- Vystúpenie v DSS

- 3.A trieda - Deň jablka

- 2.B trieda - Deň jablka

- Šarkaniáda v Demänovej

- Hodiny čítania s Fifíkom

- MŠ - Tvorba z jesenných plodov

- Šarkaniáda v 2.A a 2.B triede

- Chémia v 7.A triede

- Pracovné vyučovanie v 7.A a 7.B triede

- Pohár olympijských nádeji - XI. ročník

- MŠ - Návšteva galérie P.M.B.

- Tvoríme predpodny v 4.B triede

- MŠ - Jesenná olympiáda

- 2.B - výroba darčekov pre starých rodičov

- 3.A, 3.B - Opice z našej police

- 3.A - Predstavenie knihy Mach a Šebestová

- 3.B - Predstavenie knihy Mach a Šebestová

- MŠ - aktivity detí

- Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024

Školský rok 2022/2023

- Triedy v školskom roku 2022/2023

- Rozlúčka s deviatakmi

- Výlety - 5.A

- Výlety - 5.B

- Výlety - 2.A, 2.B

- Výlety - 6.B, 7.A

- Výlety - 5.A, 5.C, 9.B

- Výlety - 6.A

- Výlety - 1.C

- Výlety - 1.B

- Výlety - 2.C, 3.C

- Výlety - MŠ01

- Výlety - MŠ02

-  Beh Olympijského dňa

- Fantázia Liptov park

- Júnové aktivity 1. odd. ŠKD

- Rozlúčka s deviatakmi

- Ukončenie školského roka 2022/2023

- MŠ - Rozlúčka s predškolákmi

- Didaktické hry a účelové cvičenie v teréne

- Júnové aktivity 6. odd. ŠKD

- Aktivity 4.B triedy

- Na štarte k mužnosti

- Ocenenia Englishstar

- Múzeum holokaustu

- Piknik na technike

- Aktivity sociálnej pedagogičky

- Archeologická čítanka Liptova

- Divadielko "Piškóty"

- Pokusy z chémie v 7.A triede

- Poznaj svoje mesto

- Škola v prírode (4. roč.)

- Monitoring v knižnici

- Preteky v atletike

- Čítajme si

- Mladý záchranár

- Aktivity I. odd. ŠKD

- Čo ponúka príroda

- Objav Lesopark

- 3D tlač na technike

- Zážitkové centrum vedy a techniky

- Staviame plte na technike

- MŠ - MDD

- Prírodovedná exkurzia v Martine

- Let´s play

- MDD

- Aktivity 3.C triedy

- Exkurzia v LVS

- Liptovská Kinderiáda

- KK v plaveckých pretekoch

- Jarné upratovanie okolia školy

- Beseda so spisovatežom

- Medzinárodný deň mlieka

- Slovenský jazyk a literatúra s piatakmi

- Divadelné predstavenie Zlaté kuriatko

- 7. odd. ŠKD - módna prehliadka

- MŠ - Návšteva z KuUl

- Regionálne kolo v malom futbale

- KK Hviezdoslavov Kubín

- Deň Sv. Floriána

- MŠ - Deň matiek (video)

- Slávik Slovenska

- Bee-bot na technike

- Aktivity 7. odd. ŠKD (Demänová)

- OK v malom futbale (Dievčatá)

- MŠ - Športová olympiáda

- Výroba kociek na technike

- Aktivity 6. odd. ŠKD

- MŠ - Aktivity I. triedy

- Exkurzia v Bratislave (8. roč.)

- Deň Zeme (ZŠ Demänová)

- Časozberné videá na informatike

- Englishstar

- Netradičná hodina slohu (3.B)

- Florbalové zručnosti

- Lesy SR (Deň Zeme)

- MŠ - Deň Zeme

- Mc Donalds Cup

- Minitenis (Demänová)

- Separáčik

- Street dance academy

- Burza kníh

- Detský módny tvorca

- Super florbal deti

- MŠ - Čarovná noc

- Ďen Zeme

- MŠ - školáci čítajú rozprávky škôlkarom

- Volejbalový turjnaj k oslobodeniu mesta

- Korčužovanie druhákov a štvrtákov

- MŠ - Predškoláci v školských laviciach

- MŠ - Jarné variácie

- Medzinárodný deň florbalu

- Marec mesiac knihy

- OK Hviezdoslavov Kubín

- MŠ - Vežkonočné tradície (video)

- Šporáčik

- MŠ - Múzeum Čierny orol

- MŠ - Jarné tradície

- MŠ - Vynášanie Moreny

- Občianska náuka 7.A triedy na MsÚ

- Svetový deň vody

- HK II. st. ZŠ (školské kolo)

- Svetový deň Downovho syndrómu

- Škola bontónu

- Stretnutie s bývalými pedagógmi (Deň učitežov)

- Deň učitežov

- Hravo zdravo

- Jej vežkos je v jej malosti (propagácia zápisu ZŠ elokované pracovisko v Demänovej)

- Regionálne kolo florbalu (dievčatá)

- Marec, mesiac knihy

- Testovanie T9

- MŠ - Príroda sa prebúdza

- Hviezdoslavov Kubín (I. st.)

- MŠ - Predplavecký výcvik (video)

- Siedmaci na MsÚ

- Korčulovanie (Demänová)

- Deviataci na informatike

- Finančná gramotnos v 9. roč.

- RZ 4. roč.

- Aktivity VI. odd. ŠKD

- Valentín v I. odd. ŠKD

- Korčužovanie v 1.B triede

- Super florbal

- Street basketbal

- Zdravý chrbátik

- Šiestaci učia tretiakov

- 3.C v knižnici

- Karneval (5. - 6. roč.)

- 2% Dane ZŠ

- Hodiny chémie

- Aktivity VI. odd. ŠKD

- Valentínske pozdravy na THD

- Aktivity I. odd. ŠKD

- 2% Dane Demänová

- Karneval (Demänová)

- Sánkovačka v Bodiciach

- MŠ - Kamaráti z lesa

- RZ - Burza stredných škôl

- Karneval I. st.

- Exkurzia 8.B

- 7. odd. ŠKD - januárové aktivity

- Florbalové súaže

- Aktivity 1.B triedy

- Talent ŠKD

- THD so šiestakmi

- Exkurzia s ôsmakmi v Košičiach

- MŠ - Lyžiarsky výcvik (video)

- Laboratórna práca z fyziky

- Kreatívna veda

- Literárny duel

- Január v druhej triede MŠ

- Január v prvej triede MŠ

- Staviame snehuliaka v 4. odd. ŠKD

- Aktivity 6. odd. ŠKD

- Odpratávame sneh na technike

- Planetárium košice

- Lyžiarsky výcvik

- Štedrý deň v škole (7.B)

- Štedrý deň v škole (4.C)

- Štedrý deň v škole (1.B)

- Štedrý deň v škole (3.A)

- Štedrý deň v škole (1.B)

- Vianočná vločka vďaky (6.A)

- Štedrý deň v škole (8.B)

- Vianočná vločka vďaky (2.A)

- December v I. odd. ŠKD

- Najkrajší adventný kalendár

- Štedrý deň v škole

- Vianočné trhy

- 6. odd. ŠKD - tvoríme na vianočné trhy

- Vystúpenie v KD

- MŠ - Zvyky na Luciu

- MŠ - Sožná jaskyňa

 - Športové súaže

- Novembrové aktivity I. odd. ŠKD

- MŠ02 - Mikuláš

- Mikulᚠ(2.A)

- MŠ01 - Mikuláš

- Mikulᚠ(6.A)

- Týždeň zdravej výživy

- Exkurzia ESOX plast

- Školské kolo olympiády v AJ

- OK technickej olympiády

- Geografická olympiáda

- Ocenenia iBobor

- IPéčko besedy

- 3.C v knižnici

- Šachové majstrovstvá

- Korčuliarsky program (2.C)

- MŠ - źudské telo

- Týždeň vedy a techniky

- 0. ročník florbalového turnaja

- III. odd. ŠKD

- Viacboj

- Druháci v divadle

- Aktivity 1.B triedy

- MŠ - Z rozprávky do rozprávky

- MŠ - Október - mesiac úcty k starším

- ŽŠR - Najkrajšia výzdoba

- Didaktické hry

- Hodiny techniky a pracovného vyučovania

- 5.B - ETV - Október - mesiac úcty k starším

- Múzeum Čierny orol

- Október v ŠKD

- Projekt Zmudri

- Korčuliarsky kurz

- Pasovanie prváčikov

- MŠ - Čarovná jeseň

- Sokoliari Kráža Svätopluka

- Korčužovanie (Demänová)

- Krúžok papierového modelárstva

- MŠ - Svetový deň mlieka v školách

- Škola v prírode

- Svetový deň mlieka v školách

- Septembrové aktivity I. odd. ŠKD

- Záhrada starej mamy (slávnosnté otvorenie)

- Aktivity MŠ

- Projekt Zmudri

- MŠ - Pravidlá cestnej premávky

- Hodiny chémie

- Finančná gramotnos v 2.A triede

- MŠ - Krtko ide do skôlky

- Zápis druhákov v knižnici

- Svetový deň bez áut

- Nepoznaný Liptov

- Korčužovanie

- MŠ - Krtova cesta do škôlky

- Kreatívna veda

- MŠ - Viacboj všestrannosti

- Prváčikovia u p. riaditežky

- Slávnostné otvorenie šk. roka

 

Školský rok 2021/2022

- Ukončenie šk. roka

- Finančná gramotnos

- Aktivity ŠKD

- MŠ - Strašiak Rudo

- Prváci v galérii

- Beh olympijského dňa

- MŠ - Krtko v ZOO

- Jaskynné dobrodružstvo

- 4.B v galérii

- Kontaktná ZOO

- Priatežský turnaj vo vybíjanej

- Exkurzia v Dolnom Kubíne

- Aktivity ŠKD

- Deň otcov (3. odd. ŠKD)

- Prevencia obchodovania s žuďmi

- Nezbudská lúčka (výlet 1. a 2. tried)

- 200. výročie narodenia P. M. Bohúňa

- MŠ - Pohybové aktivity k MDD

- Programovanie micro:bit-ov

- ŠKD - Netradičná technika mažovania (4. odd.)

- Výlet na Spišský hrad

- MDD v 5. a 6. odd. ŠKD

- MDD v MŠ

- Plavecký výcvik

- Prírodoveda v 4.C triede

- 1. odd. ŠKD - MDD

- Divadelné predstavenie Janko Hraško

- Medzinárodný deň detí

- Priatežský turnaj vo vybíjanej

- Výstavka prác na MsÚ

- Projekty z informatiky (časozberné videá)

- Atletický štvorboj

- Deň matiek (Demänová)

- Škola v prírode

- Krajské kolo futbal

- Kvíz žiakov v knižnici GFB

- English star, Spelling Bee

- Aktivity ŠKD

- Časozber na informatike

- Lesy SR (Demänová)

- Športové súaže

- Kinderiáda

- ŠKD - environmentálna výchova

- ŠKD - box

- MŠ - Deň matiek

- Exkurzia - SNP BB

- ŠKD - Deň matiek

- MŠ - Naša Zem je gužatá

- Čestné uznanie od LVS

- Detská ekologická konferencia Separáčik

- MŠ - Učenie hrou

- Prednášky o dospievaní

- MŠ - Predplavecký výcvik

- ŠKD - sadenie paradajok

- Deň Zeme (Demänová)

- Apríl - mesiac lesov

- Beseda so včelárom a MsP

- Slávik Slovenska

- Beseda s MsP a hasičmi (Demänová)

- ŠKD - čistenie areálu

- Korčulovanie (Demänová)

- Projekty z vlastivedy

- Zdobenie vajíčok

- MŠ - Aktivity s MsP

- Vežkonočný turnaj v prehadzovanej

- Vežkonočné aktivity v MŠ

- Predškoláci u prvákov

- Vežká noc v ŠKD

- Tvorivé aktivity v MŠ

- Upracme si naše mesto

- Svetový deň florbalu

- MŠ - źudové tradície

- Hodiny THD

- MŠ - Lyžiarsky výcvik (video)

- Ochrana lesov pred požiarmi

- MŠ - Jarné aktivity

- Burza kníh

- Čítanie s mamičkami (1.A)

- Svetový deň vody

- Marec - mesiac knihy

- Korčužovanie (1.A, 1.B)

- MŠ - Lyžiarsky výcvik

- 2.B na návšteve knižnice GFB

- Lyžiarsky výcvik 7. roč.

- OČaP

- Vetné členy v 9.B

- THD 6.A

- MŠ - Geometrické tvary

- ŠKD MDŽ

- Didaktické hry

- Hviezdoslavov Kubín (II. st.)

- Aktivity MŠ

- 5. odd. ŠKD

- Luigiho srdce

- Fašiangy a karneval

- MŠ - karnevalový týždeň

- Hviezdoslavov Kubín (I. st.)

- Najkrajšie fašiangové masky

- Valentín

- Súaž o najorig. snehuliaka

- MŠ - Aktivity II. triedy

- Snehuliaci v ŠKD

- Korčužovanie (Demänová)

- Zima v III. odd. ŠKD

- 2.C v knižnici

- MŠ - Zimné aktivity

- Aktivity 1.A triedy

- MŠ - Zimné aktivity (video)

- Športáčik

- MŠ - V krajine snehu a žadu

- Korčužovanie 4.B

- Zdobenie medovníkov v 5.A triede

- Novoročné predsavzatia v 3.A triede

- Koledníci z 1.C triedy

- Aktivity 8.B triedy

- Súaž o najoriginálnejší vianočný stromček

- Odovzdanie diplomov iBobor

- Vianočné tradície v MŠ

- Vyhodnotenie zberu šípok na I. st. ZŠ

- Decembrové aktivity ŠKD

- Zvyky a tradície

- Talent ŠKD (VI. odd.)

- MŠ - Tvorivé vianočné aktivity

- Mikulᚠna informatike

- Vianočná vločka vďaky

- Vystúpenie 2.A triedy

- MŠ - Mikulášske balíčky

- Mikulᚠv ZŠ s MŠ

- Beseda v 9. roč.

- MŠ - šantenie na snehu

- Kožko lásky sa zmestí do krabice od topánok

- Snehuliak 3.B triedy

- Svetový deň boja prosti AIDS

- Jesenné aktivity ŠKD

- Križovatky šastia

- Prírodoveda v 4.C triede

- Korčužovanie (1.A, 1.B trieda)

- Zdravý chrbátik

- Aktivity 1.C triedy

- MŠ - Výtvor z prírodnín

- Aktivity IV. a V. odd. ŠKD

- iBobor

- MŠ - Múdre telo

- Pasovanie prvákov

- VYV v 1.C a 2.C triede

- Krúžok ilustráčik

- Halloweenská diskotéka v VI. odd. ŠKD

- Októbrové aktivity ŠKD

- Aktivity 1.A triedy

- MŠ - Október - mesiac úcty k starším (video)

- Halloween

- Aktivity 4. B triedy

- Deň jablka

- MŠ - jesenná úprava areálu

- 3. C trieda v galérii

- Písmenká v 1.A triede

- Druháci v knižnici

- ETV v 6.B triede

- Svetový deň potravy

- Aktivity ŠKD (október)

- Pasovanie prvákov (Demänová)

- Týždeň farieb ZŠ

- Týždeň farieb MŠ

- Ocenenie riešitežov olympiád

- 6.A trieda v múzeu

- Aktivity I. odd. ŠKD

- Netradičná hodina HUV v 4.C triede

- MŠ - Aktivity 2. triedy

- Interaktívna výstava (2.B)

- MŠ - Ujo Doremino

- Európsky deň jazykov

- Aktivity v ŠKD

- MŠ - septembrová adaptácia detí

- Beseda "Bez drog"

- Záhrada starej mamy

- Bedmintonový turnaj

- IV. odd ŠKD (nástenka)

- Slávnostný zápis do knižnice (3.C)

- Prázdninová krážovná a kráž čítania

- Linky pomoci

- Slávnostný zápis do knižnice (3.B)

- Aktivity V. odd. ŠKD

- Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022

------------------------------------------------------------------------

Školský rok 2020/2021

- Fotografie tried a pedagógov (šk. rok 2020/2021)

- Slávnostné ukončenie šk. roka 2020/2021

- MŠ - Dopoludnie so záchrannými zložkami

- MŠ - Hry so slovami

- ŠKD - MD otcov

- English star

- MŠ - Divadlo Theátrum

- Hodina čítania v 4.A triede

- Oceňovanie pedagógov (TV Liptov)

- Oceňovanie pedagógov

- MŠ - Axelkove narodeniny

- Aktivity IV. odd. ŠKD

- Aktivity II. triedy MŠ

- MŠ - turistická vychádzka

- ŠKD - Svetový deň oceánov

- MŠ - Dopoludnie na bicykloch

- Freeze (ZŠ Demänová)

- MŠ - Jakubkove narodeniny

- OBN - spoznávanie kroniky školy

- MŠ - Freeze

- Zelený Chopok

- MDD

- MŠ - Tomáškove narodeniny

- ŠKD - aktivity I. odd. ŠKD

- MŠ - Svetový deň vyučovania vonku

- MŠ - Spoznávanie hmyzu

- Odovzdanie interaktívnych displejov

- MŠ - Edukačné aktivity II. triedy

- ŠKD - Medzinárodný deň mlieka

- ŠKD - Čistenie multifunkčného ihriska

- ŠKD - Sadenie muškátov

- ŠKD - Deň matiek

- Deti v pohybe (video)

- Deti v pohybe

- MŠ - Oslávenec Martinko

- MŠ - Oslávenci

- Čistenie Demänovskej Doliny (4.A a 4.B trieda)

- Edukačné aktivity v MŠ

- Deň matiek v ŠKD

- Vožné pracovné miesto (učitež/ka matematiky)

- Zber papiera

- MŠ - geometrické tvary

- ŠKD - čistenie areálu

- ŠKD - aktivity V. odd. ŠKD

- Hviezdoslavov Kubín (II. st. ZŠ)

- Deň Zeme

- Opä v škole (8. - 9. roč.)

- ŠKD V. odd. výchovno vzdelávacia činnos

- MŠ - počítanie je zábava

- OK Pytagoriády

- MŠ - Stratila sa škôlka

- ŠKD - jarný snehuliak

- Rekonštrukcia osvetlenia telocvične

- Vežká noc v 4. odd. ŠKD

- MŠ - Vežkonočný vinš

- Hviezdoslavov Kubín

- Čítanie s čajom v 4.C triede

- MŠ - Zmysluplné učenie

- VYV v 4.C triede

- Deň učitežov

- Rozlúčka s Matúškom

- Vožné pracovné miesto

- MŠ - Kreslíme snežienky

- 1.B - Svetový deň vody

- MŠ - Senzorický chodník

- Modernizujeme, rekonštruujeme

- Projekt micro:bit

- OZ - 2% dane

- Sladká odmena pre 4.A triedu

- ŠKD trochu inak

- Online TSV

- Opä v škole/škôlke

- Poďme sa spolu hýba!

- Výchovné poradenstvo (aktualizované termíny)

- Hodnotenie žiakov za prvý polrok šk. roka 2020/2021

- Dištančné vzdelávanie

- Pokyny k úhrade príspevku za ŠKD

- Vianočná pošta v 1.B triede

- Tradície a zvyky v 2.A triede

- Vianočné posedenie v 4.A triede

- Aktivity v MŠ

- MŠ - Mikuláš

- 4. odd. ŠKD

- Talent ŠKD

- Povolania na hodine ANJ (3.B)

- Projekty na hodine VLA (4.C)

- Projekt micro:bit

- Mikuláš

- Mesačník Mikuláš

- Usmernenie (dištančné vzdelávanie)

- Výroba svietnikov v 4. odd. ŠKD

- Aktivity v MŠ

- MŠ - Zadanie e-mailovej adresy pre EduPage

- Odmenenie žiakov víazných tried

- Pani Jeseň (ŠKD)

- Vyhodnotenie súaže o najkrajšie vyzdobené halloweenské dvere

- Farby jesene v ŠKD

- Svetový deň jablka

- Svetový deň jablka (Demänová)

- Projektové vyučovanie (ANJ)

- Dodatok k šk. poriadku č.1

- Privítanie prvákov

- Dotazník k online vyučovaniu

- Asistenti učiteža

- Sociálny pedagóg

- Svetový deň mlieka v školách

- Špeciálny pedagóg

- Informácie pre rodičov a žiakov platné od 16.09.2020

- Výchovné poradenstvo

- Ponuka krúžkov

- Aktuálne oznamy

- Úhrada príspevku ŠKD

- Vožné pracovné miesta (asistent/i učiteža)

- Vožné pracovné miesta (sociálny pedagóg)

- Vožné pracovné miesta (školský psychológ)

- Otvorenie šk. roka 2020/2021

- MŠ - Rozlúčka so škôlkarmi (video)

- MŠ - Údolie Permoníkov

- Rozlúčka s deviatakmi

- Deň učitežov (MsÚ)

- Prevádzka MŠ počas letných prázdnin

- Street Dance Academy - Letný tábor

- 160. výročie narodenia Martina Kukučína

- Harmonogram od 15. a 22.06.2020

- Vyhlásenie o zdravotnom stave (str. 3)

- Celé znenie k otváraniu školy od 15.6.2020

- MŠ - MDD

- Opä v škole

- Vzdelávací obsah online

- Deň Zeme

- Prihlášky na strednú školu

- Informácie CPPPaP

- Pozastavenie poplatkov

- Zápis žiakov do prvého ročníka

- Elektronická prihláška

- Usmernenie k zápisu (pdf)

- Žiados - odklad povinnej školskej dochádzky

- Pedagógovia

- Ples žiakov 7. – 9. ročníka (video)

- Korčuliarsky program (2.B), video

- MŠ - Ujo Doremino

- MŠ - Korčužovanie

- MŠ - Karneval

- MŠ - Fašiangy v múzeu

- MŠ - V stolárskej dielni

- MŠ - Hry so snehom

- Súaž (Duálne vzdelávanie)

- Zo zákulisia

- Lyžiarsky výcvik

- Karneval Demänová

- Valentínska pošta

- Mažovanie svetlom na fyzike

- Šikanovanie a trestnoprávna zodpovednos

- Poruchy výživy

- Karneval sa blíži (1.A)

- MŠ - Geometrické tvary - emócie

- MŠ - Psychomotorické hry

- MŠ - Na kopci

- MŠ - Stavby a cesty

- Tvorenie na matematike v 3.A

- Korčužovanie s Jánom Lacom

- Brejky anketa

- Lyžiarsky výcvik (2.B)

- Lyžiarsky výcvik (2.B) video

- MŠ - Veselá gitara

- Dôležité termíny pre deviatakov

- MŠ - Mažovanie do snehu

- Výsledky testovania T5

- Predvianočná diskotéka v ŠKD

- Odovzdanie výhier z vianočnej súaže

- Vianočné posedenie v 3.A triede

- MŠ - Mikuláš

- MŠ - Hry so snehom

- MŠ - Galéria Kolomana Sokola

- MŠ - Cvičenie v druhej triede

- Deviataci varili punč

- Zástupcovia výherných tried u p. riaditežky

- Vyhodnotenie vianočnej súaže

- Vianočné trhy

- MŠ - Od Lucie do Vianoc

- MŠ - Kde bolo, tam bolo

- Vianočná súaž - výzdoba tried

- Paletové sedenie

- Návod na aktiváciu rodičovského konta (Edupage)