KontaktO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábavaPodporaSprávyPredmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa
Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie

3. Motivácia k učeniu

 

1. Sme doma2. Aktivity s deťmi3. Motivácia k učeniu
4. Komunikácia s deťmi5. Rady na podporu dieťaťa6. Deti a stres
7. Pomoc pri domácich úlohách8. Odborníci varujú...9. Užitočné odkazy

MOTIVÁCIA K UČENIU

Motivovať sa pri učení nových poznatkov , znamená vzbudiť v sebe túžbu a aktivovať energiu k práci – k dosiahnutiu cieľa.

Vytvoriť si systém k udržaniu motivácie, znamená zosúladiť tri hlavné faktory:

·         Odmeny čo dostaneme pri splnení úlohy /dobrá známka, pochvala učiteľom, ocenenie spolužiakmi – nárast sebavedomia a pozitívna akceptácia kolektívom,/.

·         Následky čomu budeme musieť čeliť pri nesplnení úlohy.

·         Rozptýlenia uvedomiť si, čo rozbíja našu sústredenosť, a eliminovať tieto podnety, či už sú z vonkajšieho prostredia, alebo z nášho vnútorného postoja.

Praktické rady:

1. Vytvoriť si dobré pracovné prostredie

·         Ak sa chceš motivovať, uprac si svoj pracovný stôl – odstráň zbytočnosti, ktoré ťa rozptyľujú. Nechaj si na pracovnom mieste učebnice, pracovné zošity, poznámky, ktoré potrebuješ k aktuálnej úlohe.

·         Pohár vody, maličkosť na jedenie, aby ťa nerozptyľovalo odbiehanie do kuchyne.

·         Keď sa doučíš, odlož všetko na svoje miesto, aby si mal stôl pripravený k druhému dňu.

2. Psychická pohoda

·         Utíš sa, sústreď sa na úlohu, nalaď sa na úspech – ten je tvojim cieľom .

·         Urob všetko, čo je v tvojich silách – ak máš nejaký problém, vyrieš ho, aby si sa sústredil iba na učenie.

·         Študuj vždy za rovnakých podmienok – niekto potrebuje ticho, niekto hudbu /nech to nie je nová hudba – tá ťa rozptýli/.

3. Urči si priority

·         Ak ťa čaká niekoľko menších úloh – zostav si poradie podľa náročnosti.

·         Termíny písomiek, skúšania si eviduj sám vo svojom diári– nespoliehaj sa, že ti ich bude niekto pripomínať.

·         Prípadne si nastav časovač, kde si určíš čas na danú úlohu.

·         Zapracuj si do režimu učenia prestávky.

4. Efektívne prestávky

·         Počas prestávky nechoď na facebook, alebo elektronické hry – rozhodíš si sústredenie.

·         Päťminútové prestávky, medzi menšími úlohami a pätnásťminútové pri hlavných úlohách ti uchovajú sústredenie a zabezpečia oddych.

·         Naplánovaná práca a prestávky ti pomôžu pracovať efektívnejšie a možno úlohu skončíš skôr ako si si naplánoval.

·         Počas prestávky si – zacvič, uprac si stôl, ak prechádzaš k ďalšej úlohe, vyškrtni z diára už splnenú úlohu, počúvni si hudbu, vyvetraj ....

·         Nemal (a) by si ísť na sociálne médiá, nepohnúť sa – zostať sedieť za počítačom, začať niečo zaujímavé čítať.

5. Čo s rozptýlením

·         Najprv si napíš na papier, čo ťa rozptyľuje – nejaký zvuk, farba, myšlienka, povinnosti – k napísaným veciam sa môžeš vrátiť neskôr, nemusíš ich držať v hlave.

·         Ak ťa rozptyľuje telefón, daj si letiskový mód.

6. Kedy pracuješ?

·         Nenechávaj si úlohu na poslednú chvíľu.

·         Sám na sebe zisti, v ktoré hodiny dňa ti to najlepšie „páli“.

7. Čo ak sa motivácia stráca

·         Rozhodni sa, že nezlyháš, že chceš byť úspešný a dosiahnuť svoj cieľ.

·         Sústreď sa na odmenu a dobrý pocit pri dosiahnutí cieľa.

·         Porozprávaj sa s kamarátom na veselú, nezáväznú tému.

·         Uvedom si, že ak úlohu splníš dobre, nemusíš sa ňou opätovne zaoberať. Vymizne tak panika, že úloh je mnoho a nedajú sa stihnúť.

Rutina je štartér, ktorý povie tvojmu mozgu – JE ČAS PRACOVAŤ!

Späť na dištančné vzdelávanie (úvod)