KontaktO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábavaPodporaSprávyPredmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa
Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie

4. Komunikácia s deťmi

 

1. Sme doma2. Aktivity s deťmi3. Motivácia k učeniu
4. Komunikácia s deťmi5. Rady na podporu dieťaťa6. Deti a stres
7. Pomoc pri domácich úlohách8. Odborníci varujú...9. Užitočné odkazy

KOMUNIKÁCIA S DEŤMI

Slovo je jeden z nástrojov na komunikáciu. Stáva sa, že naformulujeme vetu, ktorá je ďaleko od toho, čo sme chceli povedať. Niekedy použijeme nesprávny tón hlasu, inokedy vetu sprevádza gesto, ktoré jej dáva inú hodnotu.  

Komunikačné techniky

·        Počúvajme deti, čo naozaj hovoria

Sústreďme sa na dieťa, čo hovorí, ako to hovorí. Nehodnoťme jeho výpoveď, nepridávajme nič svoje. Dozvieme sa viac, ako keď rozhovor vedie iba dospelý. Takýmto vzťahom pri rozhovore si buduje vzájomnú dôveru.

·        Uznajte pocity dieťaťa

Dieťa prežíva presne to, čo cíti. Pocit je fakt. Deti potrebujú, aby sme ich pocity prijali. Ich správanie už nemusíme vždy prijať. Môžeme im pomôcť vyjadriť svoj pocit primeraným správaním. Stanovíme hranice – čo sme, a čo nie sme ochotní prijať.

·        Dajme deťom na výber

Ak deťom niečo zakážeme, treba im povedať, čo môžu robiť. Staršie deti môžu hľadať vlastné riešenia, ktoré sú prijateľné. Ak vyjadrujú svoj hnev nevhodne, agresívne – ponúknime im inú možnosť, najlepšie viacero možností. U teenegerov nechajte dieťaťu čo najviac možností v rozhodovaní. Keď si vyberú, podľa nás, zle, nechajme ich poučiť sa z vlastných chýb.

·        Poskytnite dieťaťu informáciu

Namiesto príkazov, ktoré väčšinou pokazia atmosféru, poskytnite dieťaťu informáciu.

Namiesto - Už aj si uprac tie hračky! - povedzte informáciu – Keď si dáš hračky na miesto, nestúpiš si na autíčko a nepokazíš si ho.

Ak v návale zlosti poviete niečo, čo ľutujete, povedzte dieťaťu aj túto informáciu. Deti pochopia, že chyby sú prirodzenou súčasťou života.

·        Konajte tak, ako hovoríte

Slová sú účinné, ak sú v súlade s konaním. Inak ich bude dieťa púšťať jedných uchom dnu a druhým von. Ak nezaberajú pokojné slová, začnite konať.

·        Buďte dôslední

Ak chcete, aby dieťa dodržiavalo vždy nejaké pravidlá, vyžadujte ich plnenie dôsledne. Ak dieťa zabudne, iba ho pokojne upozorníme.

O pravidlách, ich prípadnej zmene, vždy s dieťaťom hovorme. Ak sa nedohovoríme na nových pravidlách, považujme tie staré za platné.

Malé deti potrebujú pravidlá pre svoj pocit bezpečia. Postupne s vekom sa hranice posúvajú, ale aj v dospelosti sa riadime množstvom pravidiel. Špeciálne príležitosti sú miestom, keď pravidlo môže mať výnimku /prázdniny, oslavy, návštevy.../ Výnimku stanovte len vtedy, keď to vy považujete za vhodné.

·        Ticho lieči

Hovorte primeraným tónom. Ak na dieťa kričíte, neregistruje obsah vypovedaného. Deti cítia, keď niečo nemyslíte vážne, alebo iba predstierate emóciu. Nechajte odzrkadliť vo vašom hlase skutočne prežívanú emóciu, ale v primeranej forme.

·        Reč tela

Použité gestá, výraz tváre, slová, tón hlasu – to všetko by malo byť v súlade s tým, čo hovoríte. Ak chcete povedať dieťaťu niečo veľmi dôležité, podíďte ku nemu, nadviažte očný kontakt, dotknite sa ho. Pri rozhovore s menším dieťaťom sa znížte na jeho úroveň, nájdite si polohu, ktorá je obom príjemná.

·        Menej býva občas viac

Zmena návykov prebieha pomaly a postupne. Nechcime všetko nevyhovujúce meniť hneď. Najprv venujme čas a energiu jednej veci, a až sa zakorení, pokračujme ďalej.

Späť na dištančné vzdelávanie (úvod)