KontaktO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábavaPodporaSprávyPredmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa
Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie

7. Pomoc pri domácich úlohách

 

1. Sme doma2. Aktivity s deťmi3. Motivácia k učeniu
4. Komunikácia s deťmi5. Rady na podporu dieťaťa6. Deti a stres
7. Pomoc pri domácich úlohách8. Odborníci varujú...9. Užitočné odkazy

TIPY A RADY NA PRÁCU S DIEŤAŤOM

Rozcvičku môžeme zaradiť na začiatok učenia. Učiť sa jeden predmet maximálne 20 minút.

Dvojité čarbanice

·         kresliť oboma rukami von, dnu, hore, dole, napr. strom, dom, kvet...

Čítanie: Malá lenivá osmička

·         zovrieme prsty oboch rúk v päsť tak, aby palce smerovali hore a boli vo výške očí. Vo vzduchu ležíme ležatú osmičku pravou rukou 3 krát, ľavou rukou 3 krát, oboma rukami 3 krát. Očami zároveň sleduje pohyb rúk.

Matematika: Veľká lenivá osmička= SLON

·         mierny stoj rozkroční, zohnúť kolená, hlavu skloniť na vystreté rameno, ktorým ukazujeme do horného rohu miestnosti a kreslíme veľkú lenivú osmičku hýbuc celým trupom. Pohľadom sledujeme pohyb prstov. Vystriedajme obe ruky.

Križovanie strednej línie: švihanie končatín naprieč

·         indiánsky poskok- ruka oproti nohe

Mysliaca čiapka:

·         chytiť sa rukami hore za ušami a jemne ich trieť zhora nadol 3 krát za sebou, ako by sa vyrovnávali záhyby.

Práca s učebným textom

·         skúste učivo pozrieť najprv očami, najprv sa porozprávajte o čom učivo bude (pozrite si obrázky, text),

·         nech si dieťa spraví hrubú predstavu o texte: prečíta nadpisy, podnadpisy, zvýraznené úseky,

·         snažte sa zistiť či Vášmu dieťaťu vyhovuje si text prečítať text nahlas alebo potichu, niektoré deti potrebujú podporu a je nutné, aby ste im text prečítali vy alebo kombinovane,

·         vypisujte, podčiarkujte dôležité slová, robte pri nich fajky,

·         je dôležité, že pri zložitejších textoch si dieťa prečíta len takú časť textu, ktorú si dokáže udržať v pamäti a skúste pre ten úsek vymyslieť nadpis.

Ak Vám dieťa odmieta súvisle čítať

·         spočítajte odstavce, riadky,

·         vyhľadaj najťažšie slovo,

·         vyhľadaj najdlhšie slovo,

·         vyhľadaj najkratšie slovo,

·         prečítaj slovo začínajúce na písmeno ...,

·         prečítaj druhé slovo v treťom riadku,

·         prečítaj jednu vetu a nauč sa ju naspamäť.

Čítanie vo dvojici

·         pre deti, čo vedia čítať, ale robia chyby, domýšľajú si slová,

·         číta rodič spoločne s dieťaťom, rýchlosť čítania musí byť prispôsobená možnostiam dieťaťa, ktoré má text aktívne sledovať,

·         čítame 2-3 minúty, 3 krát za deň,

·         tento spôsob zlepšuje rýchlosť a presnosť čítania,

·         prefoťte a rozstrihajte text, nech to dieťa skúsi poskladať, tak ako to na seba logicky nadväzuje,

·         rozstrihať na jednotlivé vety a dieťa vyberá podstatné slová len z viet,

·         dieťa prečíta krátky text a vyjadrí obsah obrázkom, ilustráciou, prerozpráva,

·         dieťa prečíta text, dospelý prerozpráva obsah, dieťa sleduje či nespraví chyby,

·         domýšľanie príbehov,

·         vymýšľanie nadpisov na odseky.

 

Myšlienkové mapy - pojmové mapy

·         sú to schémy podľa pavúka,

·         v centre je vždy hlavná téma, ktorá sa vetví do podtém.

 

Metóda I.N.S.E.R.T

·         dieťa označuje na začiatku riadku – môžete si vymyslieť vlastné značky

-          toto som vedel (a),

+    toto som sa dozvedel (a) teraz,

:     toto je inak ako som si myslel (a),

?    tomuto nerozumiem,

!    toto je veľmi dôležité.

 

Metóda Fernaldovej

·         pre deti, čo vedia čítať, ale sú veľmi pomalé v čítaní, prípadne sa nevedia sústrediť na obsah čítaného textu,

·         dieťaťu určíme časť textu – 10 riadkov, nečíta ho ani nahlas ani potichu, jeho úlohou je text preletieť očami a podčiarknuť slová, o ktorých si myslí, že mu budú robiť problémy, prečítať ich,

·         následne podčiarknuté slová prečíta,

·         až po tejto príprave číta daných 10 riadkov,

·         táto metóda prináša úľavu dieťaťu zo stresu z čítania,

·         keď sa deti naučia túto metódu, kombinujeme ju s hľadaním slov – napríklad 3, ktoré sú pre obsah textu najdôležitejšie,

·         takto s dieťaťom čítame 2-3 mesiace denne, zväčša dochádza k veľkému zlepšeniu v plynulosti a rýchlosti čítania.

Metóda globálneho čítania

·         dieťaťu najprv predložíme bežný veku primeraný text, ktorý si môže aj niekoľkokrát prečítať, nesmie sa ho však naučiť naspamäť,

Ukážka:

 „Na medzi kvitli slzičky a voňala materina dúška.“
• keď si dieťa úryvok prečíta, predložíme mu ho v upravenej podobe – úprava je urobená tak, že v slovách chýbajú (sú vynechané) jednotlivé písmená alebo zhluky písmen,
Ukážka:

„ Na m_i kvi_li slz_ky a vo_ala ma_rina d_ška.“
• ako náhle je dieťa schopné prečítať text, v ktorom sú vynechané jednotlivé písmená, predložíme mu konečnú variantu, v ktorej sú vynechané celé slová
Ukážka:

„ Na ______ kvitli _____ a voňala ______ dúška.“

·         metóda je účinná iba ak ju používame najmenej 2 mesiace, systematicky, najlepšie každý deň,

·         na každý deň pripravíme jeden alebo aj viac odstavčekov z textu – podľa veku a schopností dieťaťa, ale aj podľa jeho záujmov.

Späť na dištančné vzdelávanie (úvod)