KontaktO školePedagógoviaSuplovanieRozvrh hodínŠKDProjektyObedyMozaikaKedy zvoníFotogalériaZábavaPodporaSprávyPredmety
Zmluvy, práca
Rada školy
Žiacka školská rada
Výchovné poradenstvo
OZ - 2% dane
Dokumenty
IŽK
Kalendár
Špeciálny ped.
Rada rodičov
Sociálny ped.
Asistenti učiteľa
Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie

9. Užitočné odkazy

 

1. Sme doma2. Aktivity s deťmi3. Motivácia k učeniu
4. Komunikácia s deťmi5. Rady na podporu dieťaťa6. Deti a stres
7. Pomoc pri domácich úlohách8. Odborníci varujú...9. Užitočné odkazy

UŽITOČNÉ LINKY:

V prípade, že obavy narastajú, použite bezplatnú:

Zelenú linku 0800 864 833,

ktorú zriadil Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Je k dispozícii rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú alebo špeciálno-pedagogickú intervenciu.

https://vudpap.sk/

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia MŠ SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Zaoberá sa komplexným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúma činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho optimalizácie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúva problematiku psychologickej starostlivosti o deti, realizuje výskumné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni. Úlohy Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie vychádzajú primárne z plnenia programových cieľov vlády SR v oblasti výchovy a vzdelávania a realizujú sa na základe platnej legislatívy

Späť na dištančné vzdelávanie (úvod)